Translation:B hospital txt/cs

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Author: kavol (talk, contrib)

Dokumentace -- Nemocnice

STUPEŇ UTAJENÍ: ČERNÁ

PHALANX -- Jednotka pro boj s mimozemšťany

Zpráva o zařízení, prověření Sigma -- pouze pro velitele

Zaznamenáno: 19. března 2084

Kým: Vrchní chirurg Helen Floydd, zdravotní služba, PHALANX, Velení tichomořských operacíSouhrn

Hospital.png

Náš boj bude zajisté velmi ošklivý, veliteli. Abychom se mohli postarat o těžká zranění z bitev, kterým se naši vojáci nejspíše nevyhnou, potřebujeme špičkové zařízení s vybavením, jaké není dostupné žádné civilní nebo běžné vojenské nemocnici. Je zcela zřejmé, že v Bombaji zemřely stovky lidí zcela zbytečně, jenom protože scházelo vybavení pro ošetření hlubokých plasmových popálenin způsobených cizáckými zbraněmi. Musíme být připraveni lépe.

Původní projekty nemocnic PHALANXu jsou pro nadcházející vřavu zoufale nedostačující. Od svého vzniku v roce 1960 nebyly nikdy modernizovány a nedisponují téměř žádným speciálním zařízením. Museli jsme je tedy zcela nahradit novými, které jsem navrhla s pomocí mjr. Navarra a našich stavebních expertů. Nikdy nepochopím, jak si naši předchůdci představovali, že se vypořádají s bojovými zraněními od neznámé cizácké výzbroje.

Musím říci, že naše zdravotní zařízení jsou nyní nejlepší na světě. Jsme na samé špičce v léčení popálenin, zejména v oblasti nahrazení a regenerace spáleného. Jsme schopni přimět tkáně, aby chybějící části znovu dorostly, a to prostřednictvím intenzivní terapie kombinující dávky speciálních medikamentů, elektrostimulaci nervů a vpravení nanobotů přímo do rány. Čistě teoreticky bychom měli být schopni kteréhokoliv pacienta plně vyléčit během šesti týdnů. A to včetně psychologického vyšetření a případné posttraumatické péče. Lehčí zranění samozřejmě vyléčíme za kratší dobu.

Samozřejmostí je pro nás pokročilá plastická chirurgie a modifikace organismu. Máme přístup k armádním zdrojům z celého světa a můžeme použít výkonné kybernetické končetiny, obrnění trupu, oční implantáty a další pomocná ústrojí. V naší nemocnici není problém takto vylepšit efektivitu vojáků v boji, tedy pokud si budeme moci dovolit postrádat je po dobu rekonvalescence a cenu implantátů.

Nemocnice vyžaduje elektrárnu pro pokrytí své neustále vysoké spotřeby elektřiny.

Taktická doporučení

Každá základna s vojáky by měla být vybavena nemocnicí. Jestliže nebude k disposici nemocnice PHALANXu, vojáci budou muset být svěřeni normálním nemocnicím, kde se jim nemusí dostat správné péče, což může skončit doživotním zmrzačením nebo i smrtí.

Výhody použití kyberimplantátů jsou zřejmé. Podstoupit proceduru ovšem mohou pouze zdraví jedinci; vojáci v rekonvalescenci, kteří v nedávné době utrpěli zranění nebo byli operováni, se musí nejprve kompletně zotavit, nežli mohou být uznáni za způsobilé k zákroku. Taktéž je nutno pamatovat, že umělá náhrada končetiny nebo oka může mít velmi špatný dopad na celkovou morálku pacienta.

Z taktického hlediska, nemocnice je zařízení se středním rizikem. Cizáci se mohou snažit zabít raněné a připravit nás o vlastní specializované zdravotní zařízení, ale je poměrně nepravděpodobné, že by si vybrali nemocnici jako hlavní cíl. Přesto by měla být nemocnice v případě útoku okamžitě zajištěna.


Dodatky

Žádné.