Udstyr/C90-beholder

From UFO:AI

Tekniske specifikationer: C90-beholder

KLASSIFIKATIONSNIVEAU GUL

FALANKS-rumvæsenudrykningsenhed

Teknisk dokument: Sikkerhedsniveau Delta

Arkiveret: 20. marts 2084

Af: Kommandør Paul Navarre, F&U: Ingeniørdivisionen, FALANKS, Atlanterhavskommandoen
Overblik

Dette er en 200 mm beholder af brændbar gas under højt tryk, aflåst og sikret med tre forskellige systemer for at forhindre ulykker. Compound 90 er et nyt flammekasterbrændstof der, når det udsprøjtes i luften, skaber en langsom termobar reaktion - en brændstof-luft forbrænding i stedet for en brændstof-luft eksplosion - der kan riste levende væv på sekunder. C90 gør forfærdelig skade på organiske mål; den opståede varme overstiger 1700 grader celsius, nok til at smelte titanium. På grund af dens gasformige natur påfører den dog ingen brændende efterladenskaber (som napalm) på målet eller omgivelserne, og spreder sin varme meget hurtigere. Det er derfor betydeligt mere sikkert til brug i byområder end napalm-afledte substanser.

Denne beholder er bygget til at blive indsat i en CRC-FL Flammekaster.

Anbefalet Doktrin

Alle soldater med flammekastere bør medbringe mindst en ekstra beholder når de går på slagmarken. Det kan ikke anbefales at sende vores tropper i kamp uden ekstra beholdere.

Tilføjelser

Ingen.Skadetype

Færdighed