Translation talk:Nano armour txt/pl

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Hasło UFOpedii

Propozycja

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: Major Paul Navarre, JBR: Dział Inżynieryjny, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Propozycja: Pancerz Nanokompozytowy


Wstępne badanie pancerza osobistego wykorzystywanego przez Obcych przyniosło kilkanaście ważnych obserwacji, z których najważniejszą jest ta, iż kluczem do jego nadzwyczajnej efektywności jest wykorzystanie nanokompozytów. Jesteśmy w stanie skopiować rozwiązania tej technologii, do czego potrzebować będziemy dużych ilości węglowych nanorurek.

Dotychczas produkcja nanorurek była czasochłonna, skomplikowana i kosztowna; jeszcze trudniejsze było łączenie ich w bardziej złożone struktury. Z wyżej wymienionych względów ich użycie dla celów technicznych ograniczone było do pokrywania niewielkich powierzchni najbardziej zaawansowanych technicznie samolotów i czołgów, praktycznie bez dalszych prób ich specyficznego kształtowania. Dla kontrastu, nanorurki, które znalazły się w zbroi obcych, skoncentowane są w wielu warstwach i noszą ślady niespotykanych sposobów formowania. Nasze metody wytwarzania węglowych nanorurek powinny ulec znaczącym modyfikacjom.

Wierzę, że dysponując pancerzem pozyskanym od obcych, i angażując środki pozostające w naszym posiadaniu, uda nam się opracować nowe metody produkcji i obróbki nanorurek węglowych, co w efekcie powinno pozwolić na rozwinięcie technologii wytwarzania płytek nanokompozytowych, które, dalej, będą mogły być użyte przy produkcji nowego rodzaju pancerzy ochronnych.

Niniejszy projekt będzie wymagał zużycia zasobów (finansowych i roboczogodzin) na znaczącym poziomie. Prace ruszą jak tylko otrzymamy pańską autoryzację, Dowódco.

--Major Navarre


Wynik

DO: Dowódca Bazy, Centrum Operacji Atlantyckich

OD: Major Paul Navarre, JBR: Dział Inżynieryjny, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Re: Pancerz Nanokompozytowy


Dowódco, mam przyjemność zameldować o sukcesie naszych badań dotyczących nowych metod produkcji nanokompozytów!

Nie zamierzam zanudzać Pana detalami nowej technologii produkcji nanorurek; pozwolę sobie tylko na podkreślenie, że dzięki uważnym studiom śladów obróbki nanorurek w zbroi obcych byliśmy w stanie wydedukować to i owo na temat samych procesów formowania, którym były one poddawane. Proces ich prasowania i układania w mikrostruktury, w których poszczególne nanorurki mogą być wzajemnie splatane, opiera się w głównej mierze na wypalaniu w specjalnie do tego przystosowanym piecu plazmowym. Prototyp takiego urządzenia udało nam się stworzyć, a z jego pomocą nauczyliśmy się formować węglowe nanorurki w prawie dowolny geometryczny kształt, przy jednoczesnej dużej oszczędności energii w porównaniu do starszych metod, i znacznym zwiększeniu wydajności produkcji.

Od tego miejsca niniejszego opracowania pozwolę sobie na skupienie się na fascynujących możliwościach i potencjalnych zastosowaniach nowego pancerza, który zaprojektowaliśmy.

W naszej konstrukcji udało się zachować prawie pełną funkcjonalność pancerza obcych, począwszy od płytek nanokompozytowych, a skończywszy na wspomagającym poruszanie się serwomechanizmie. Nowy pancerz jest nadspodziewanie lekki, biorąc pod uwagę ilość wkomponowanych warstw materiałów i mechanizmów, jednak wciąż znacząco cięższy niż Pancerz Bojowy. Zapewnia prawie taką samą ochronę i swobodę poruszania jak pancerz obcych, pozwalając przy tym na bardziej stabilne celowanie.

Pewnych ograniczeń jednak nie udało nam się uniknąć, co wynika głównie z naszego stosunkowo niewielkiego doświadczenia w pracy z nanokompozytami. Ogólnie rzecz biorąc, nasz pancerz jest nieco sztywniejszy i bardziej masywny niż jego odpowiednik u Obcych; również nasza elektronika ustępuje tu nieco pola, co ma negatywny wpływ na szybkość prowadzenia ognia i czas reakcji naszych żołnierzy. Również polimer używany przez nas cechuje się nieco większą kruchością niż oryginalny, zaś serwomotory są cięższe i mniej uniwersalne, niż te z oryginalnego pancerza; nie widzimy jednak szybkiego sposobu na zredukowanie ich rozmiarów.

Najbardziej widoczną niekorzystną różnicą pomiędzy modelem Obcych i naszym są buty. Pomimo tego, że zrobiliśmy co w naszej mocy, wydajność naszych serwomechanizmów jest daleko niższa niż Obcych; ich konstrukcja wymaga użycia narzędzi, których nie posiadamy. Bez względu jednak na to ograniczenie, nasze obuwie jest lekkie, pozwalające na maksymalnie szybką reakcję i wciąż zapewniające wystarczającą ochronę.

Zastosowanie nowego pancerza na polu walki zwiększy bojową skuteczność naszych żołnierzy. Ochrona, którą zapewnia, przy jego relatywnej lekkości, predestynuje go jako pancerz szczególnie odpowiedni dla żolnierzy walczących w pierwszej linii.

--Major Navarre


Linki

Artefakt Obcych -- Pancerz Obcych

      • dobrze, tylko nie używaj podkreślników w ostatniej części (czyli tej, która jest wyświetlana); podkreślniki w ścieżce (tutaj: Pancerz_Obcych) muszą zostać, bo przenoszą do odpowiedniego wpisu w wiki (poprawiłem); po prostu zastępujesz angielskie nazwy polskimi - jak będzie więcej rzeczy przetłumaczonych to będzie widać, że te linki przenoszą do odpowiednich polskich wpisów w wiki --Zenerka 01:13, 29 December 2006 (CET)

>>He, podkreślnik się tam znalazł z rozpędu...:-)

Aha, jedną rzecz bym tu poprawił, w ostatecznej wersji - w zdaniu "również nasza elektronika ustępuje..." zamieniłbym "również" na "podobnie, nasza elektronika...", bo od "również" zaczyna się kolejne zdanie...przeoczyłem to wcześniej...

zmieniłem pierwsze "również" na "analogicznie," bo mi się bardziej podoba; jak Ci się bardzo nie podoba, to zmień na swoją wersję--Zenerka 01:19, 30 December 2006 (CET)

Podoba się, nie podobało się tylko dwa razy "również" ;-)--Sofanes 02:29, 30 December 2006 (CET)

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 Alien Artifact -- Alien Body Armour
Opens:
 Enables production -- Nanocomposite Armour