Translation:Alien body armour txt/pl

From UFO:AI

Hasło UFOpedii

Propozycja

DO: Dowódca Bazy, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: mjr Paul Navarre, JBR: Dział Inżynieryjny, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Artefakt Obcych -- Pancerz Obcych

Dowódco, z pola walki udało nam się pozyskać praktycznie nieuszkodzony pancerz Obcych. Relacje naszych żołnierzy opisujące jego niespotykaną odporność nie wydają się ani o jotę przesadzone; noszący go Obcy z łatwością byli w stanie znieść ciężki ostrzał praktycznie każdego typu broni znajdującej się w naszym arsenale. Wystarczy, że powiem, iż żadne z naszych narzędzi - jak dotąd - nie było w stanie przegryźć się przez jego konstrukcję. Naszym priorytetem jest jak najszybsze poznanie silnych i słabych punktów tego pancerza, co może pozwolić na wykorzystanie tej wiedzy dla naszych przedsięwzięć.

Niniejszy projekt będzie wymagał zużycia zasobów (finansowych i roboczogodzin) na poziomie średnim. Prace ruszą, jak tylko otrzymamy Pańską autoryzację.

--mjr Navarre


Wynik

DO: Dowódca Bazy, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: mjr Paul Navarre, JBR: Dział Inżynieryjny, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Re: Artefakt Obcych -- Pancerz Obcych


Dowódco, pozwalam sobie przedstawić pełny raport dotyczący wyników badań Pancerza Obcych.

Główne spostrzeżenie płynące z naszych dociekań jest dosyć zaskakujące - jego konstrukcja w całości opiera się na kompozytach i nie wykorzystuje ani grama metalu. Co więcej, najważniejszym tworzywem użytym przez Obcych są węglowe nanorurki, materiał znany już ziemskiej nauce i charakteryzujący się niesłychaną wytrzymałością.

Jak sama nazwa wskazuje, węglowa nanorurka zbudowana jest z atomów węgla ułożonych przestrzennie w cylindryczny kształt o średnicy kilku nanometrów. Jak dotąd, nanorurki nie były szeroko używane w przemyśle, ze względu na bardzo wysokie koszty produkcji; stosowano je na ograniczoną skalę w niektórych (posiadających wielkie budżety) programach aeronautyki, eksploracji kosmosu i eksperymentalnych projektach wojskowych.

W pancerzu Obcych nanorurki tworzą wierzchnią warstwę nachodzących na siebie różnokształtnych płytek skutecznie zatrzymującą różne rodzaje pocisków. Warstwa ta zakotwiczona jest w kolejnej (wykonanej z niezwykle twardego polimeru), spoczywającej na półpłynnym tworzywie, którego funkcją jest rozprowadzanie niesionej przez pocisk energii kinetycznej na możliwie dużej powierzchni. Ostatnia warstwa, zbudowana z włókien aramidowych, spełnia funkcję dwojaką: pojemnika na wyżej wspomniane półpłynne tworzywo, oraz zabezpieczenia przed ewentualnymi odpryskami fragmentów pancerza powstałymi na skutek uderzenia.

Dzięki znakomitemu przewodnictwu cieplnemu rurek węglowych, pancerz zapewnia bardzo dobrą ochronę nie tylko przed zwykłymi pociskami, ale także bronią plazmową i laserową. Zaleta ta jednak łatwo może obrócić się w wadę, kiedy pancerz narażony jest na atak bronią zapalającą - ta, podgrzewając powietrze wokół niego, uniemożliwia skuteczne odprowadzenie gromadzącego się ciepła. Wiąże się to z niezwykle nieprzyjemnymi następstwami dla noszącego pancerz Obcego, który łatwo w takim wypadku może zostać upieczony żywcem.

Integralną cześcią konstrukcji pancerza jest system serwomechanizmów, z których część zlokalizowana jest w butach i pozwala na szybkie poruszanie się, a część tworzy system wzmocnień i podparć dla przedramienia, ułatwiając dokładne celowanie. Widzimy wiele potencjalnych zastosowań dla tej technologii.

Przystosowanie tego pancerza dla potrzeb ludzkiego ciała nie wydaje się możliwe. Jednakże, wiele rozwiązań, które poznaliśmy, jesteśmy w stanie wykorzystać w zupełnie nowej konstrukcji. Przygotowaliśmy szczegółową specyfikację i plan badań nad nowym pancerzem; znajdzie go Pan w swojej poczcie.

--mjr Navarre


Linki


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 Alien body armour
Opens:
 Nanocomposite Armour