Translation:Pbeamcannon txt/cs

From UFO:AI

Záznam v UFOpaedii

Návrh

KOMU: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh: Cizácký artefakt -- Částicové dělo


Veliteli, ukořistili jsme cizácké dělo, které vystřeluje vysokoenergetické částicové paprsky. Je extrémně smrtící a má děsivé účinky na naše pancéřování v průběhu předběžných testů. Potřebujeme neprodleně provést více výzkumů této zbraně.

Prosím, autorizujte tento program jak to bude nejdříve možné.

--Velitel Navarre


Výsledek

KOMU: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Výsledek: Cizácký artefakt -- Částicové děloVeliteli, naše zkoumání tohoto zatraceného velkého kanónu je u konce.

Vždycky jsme tušili, že opravdová cizácká armáda bude vyzbrojena více než jenom pouhými plasmovými zbraněmi a rrrozparovači. Nyní se prokázala oprávněnost našich obav. Tato částicová zbraň je extrémně pokročilá, tvoří velký skok oproti plasmovým zbraním a je miniaturizovaná daleko za naší schopností ji reprodukovat.

Částicová zbraň je navržena k zasažení cílových objektů prostřednictvím proudu urychlených částic, které se pohybují rychlostí blízkou rychlosti světla a disponují hrozivou pohybovou energií. Až dosud jsme spatřovali cizáky používat tuto technologii pouze u velkých zbraní pro UFO. Nyní ji používají na Zemi tím nejhorším způsobem.

Toto dělo musí být nejvýkonnější pěchotní částicovou zbraní, jakou cizáci mohou nasadit, protože si nedokážu představit ještě nějakou větší. Ačkoliv je menší a lehčí než plasmový spalovač, zpětný ráz tohoto částicového děla není z tohoto světa. Žádný obyčejný člověk nebude schopen použít tuto zbraň. Můžeme jej upravit pro zamontování na naše bezosádková pozemní vozidla nebo zvýšit schopnosti našich vojáků prostřednictvím kybernetických implantátů či silového pancíře, ale to je všechno.

Účinky výstřelu na cíl jsou strašlivé. Jediný letmý zásah vyboulí třípalcový plát homogenní oceli a odhodí cíl několik metrů zpět. To je obvykle všechno, co je nutné. Druhý zásah změní vybouleninu na průchozí otvor o velikosti pěsti. Náš pěchotní pancíř bude odolávat pouze nepatrně lépe.

Vnitřní ústrojí děla je poměrně jednoduché, nic co bychom s dostatkem úsilí a finančních prostředků nedokázali duplikovat. Pouze jediná věc, kterou musíme vyřešit je způsob zásobování municí. Množství energie obsažené v zásobnících je extrémní a navzdory našemu úsilí se nám zatím nepodařilo žádný z nich zneškodnit nebo deaktivovat kvůli jeho bezpečnému otevření. Ani úplné vyprázdnění nedovolí kompletní deaktivaci. Bude zapotřebí více výzkumů před tím, než jim dokážeme porozumět a ještě více, abychom je dokázali reprodukovat.

To je vše, co pro Vás nyní mám. Budu Vás informovat o našich výsledcích zkoumání částicových zásobníků.


--Vel. Navarre


Typ zranění

Odbornost

Odkazy

Stat Suggestions

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)


Pro:

1) Extremely high damage.

2) Long range.


Con:

1) Very long reload time.

2) Very high recoil -- cannot be used by standard infantry, must be wearing at least Medium armour.

3) Damage lowered by smoke/gas/fire.


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 Particle beam cannon
Opens:
 Enables production -- Particle Beam Cannon
 Man-Portable Particle Beams