Translation:Electrolaser txt/cs

From UFO:AI

Author: Raffik (talk, contrib)

Záznam UFOpedie

Návrh výzkumu

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh výzkumu: Elektrolaser

Veliteli, mám pro Vás nový výzkumný projekt, který by Vás mohl zajímat. Prosím vyslechněte mne.

Obával jsem se nevýhod Connorova paralyzátoru už od chvíle, kdy jsem porpvé navrhl její výzkum. Uvádět naše vojáky do extrémního nebezpečí při odběru biologických vzorků se nevyrovná takovému risku. Proto jsme se zde v DivEngine zabývali různými možnostmi a dospěli jsme k názoru, že jsme vytvořili návrh, který je technologicky proveditelný a efektivní v boji.

Rád bych zkombinoval výzkum paralyzátoru s výzkumem nové generace laserů s cílem vytvořit vylepšený Elektrolaser – bleskovou zbraň – s bezprecedentním výkonem. Představte si možnost nasadit paralyzátor pálící v prostoru bez nutnosti přístupu k cíli!

S financováním a laboratorním časem opravdu můžeme něco dokázat, veliteli. Dá to našim vojákům mnohem vyšší šanci v boji, když potřebujeme zajatce místo mrtvol.

--Velitel Navarre


Výsledek

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Re: Elektrolaser

Veliteli, chci Vám oznámit, že jsme úspěšně vyvynuli prototyp nového elektrolaseru a schválili jsme plány na výrobu. Můžeme je tedy nyní využít v boji. Jako obvykle jsem pro Vás napsal specifikace a taktická doporučení.

Z technického hlediska funguje elektrolaser na téměř stejných principech jako přírodní blesk. Čerpadlo vhání elektřinu zkrz kanál ionizovaného vzduchu – což nazýváme „plasmovým kanálem“ – který je ještě vodivější než vzduch kolem něj, což umožňuje elektřině vytvořit oblouk k cíli a zpět do země a způsobit tak prudký úder elektrickým proudem. Plasmový kanál je tvořen krátkým, vysokoenergetickým laserovým pulsem, který způsobí ionizaci vzduchu.

Elektrolasery jsou pravými a vyzkoušenými pozemskými koncepty. Historie jejich použití sahá několi desítek let do minulosti jako nesmrtící zbraně. Ve svém základu jsou elektrolasery „taserem bez drátů“ ale až do současnosti byly limitovány z důvodů kapacity baterií a výkonu, potřebného k paralyzaci vojáka v izolované neprůstřelné vestě. Z tohoto důvodu byly zatím vyvýjeny jako civilní zbraně pro boj zblízka a pouze jeden výstřel. Díky výkonu našich deuterium-fluoridových laserů a energetických systémů jsme byli schopni jít mnohem dále.

Náš elektrolaser může vytvořit stabilní plasmový kanál na krátkou až střední vzdálenost, v závislosti na povětrnostních podmínkách a vyslat na cíl nepředstavitelné napětí. Je účinný proti organické i robotické síle nepřátel. Je možné přepínat na různé úrovně spotřeby v závislosti na momentální potřebě, od jednotlivých paralyzujících výbojů po výboje plné síly, které slabší cíle usmrtí. Municí jsou standardní deuterium-fluoridové nábojnice, které poskytují dostatek energie na několik výstřelů i při nejvyšším nastavení výkonu.


Nyní k záporům.

Silnější elektrické systémy a laserové vybavení váží výrazně více než paralyzátor, což elektrolaser kategorizuje mezi těžké zbraně. Jako všechny laserové zbraně je ovlivněn deštěm, mlhou, kouřem dalšími podmínkami zahušťují vzduch nebo do něj uvolňují volné částečky. Jako u všech ostatních laserových zbraní poskytne palba na vzdušné cíle pouze imitované výsledky, dokud nebudete blízko u uzemněného objektu, který by mezi nimi umožnil vytvoření elektrického oblouku. Kromě toho potřebuje každý elektrolaser specifický druh atmosféry k vytvoření plasmového kanálu, což činí jeho použití mimo Zemi nemožným.

Samozřejmě, bez ohledu na možné nevýhody, výkon elektrolaseru je vzdálen na světelné roky od výkonu paralyzéru Dr. Connora. Vřele doporučuji výměnu všech používaných paralyzátorů za elektrolasery jakmileto bude možné. Když už ne pro jiný důvod, pak v zájmu našich vojáků.

--Velitel Navarre


Druh zranění

Dovednost

Odkazy


Stat Suggestions

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)


Pro:

1) High accuracy.

2) Good damage on Electrocute firemode.


Con:

1) Cannot shoot through smoke/gas/fire.

2) Small magazines.

3) Short range.


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 Stun Rod
 D-F Cartridge
Opens:
 Enables production -- Electrolaser