Translation:Antimatter txt/da

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

UFOpædi artikel

Forslag

TIL: Øverstbefalende, FALANKS, Hovedkvateret

FRA: Kommandør Paul Navarre, F&U: Ingeniørafdelingen, FALANKS, Hovedkvarteret

DATO: %02i %s %i

ANG.: Forslag: Antistof


Øverstbefalende, baseret på de meget interessante opdagelser vi gjorde under undersøgelsen af rekognosceringsufoen, ønsker jeg din tilladelse til at anvende laboratorietid til nærmere at analysere rumvæsenernes udbredte brug af antistof og stoffets indvirkning på denne krig.

Specielt ønsker jeg at undersøge, om vi kan finde en metode til at kopiere antistof til eget formål. Stof-antistof tilintetgørelse har et overraskende potentiale som brændstof. I energimæssig forstand har det sikkert det bedste størrelse til vægt forhold i sammenligning med ethvert andet stof i universet; evnen til at anvende stoffet på samme måde som rumvæsenerne vil sende vores teknologiniveau med raketfart ind i fremtiden. Vi må forske i dette område snarest muligt!

--Kommandør Navarre

Resultat

TIL: Øverstbefalende, FALANKS, Atlanterhavskommandoen

FRA: Kommandør Paul Navarre, F&U: Ingeniørafdelingen, FALANKS, Atlanterhavskommandoen

DATO: %02i %s %i

ANG.: Antistof


Vores forskning omkring antistof er færdig, øverstbefaldende, og vi er klar til at præsentere vores resultater. Jeg er bange for at vores opdagelser hovedsagelig er af dårlig karakter.

Rumvæsenerne har stor viden om ting vi intet ved om. Dette er specielt klart i deres omfangsrige brug af antistof. De ser ud til at have stoffet i stor mængde, i det mindste i stor nok mængde til at sende ufo efter ufo til jorden under afbrænding af tankfulde af antiprotoner. Menneskets eksperimenter er på den anden side . . .

Det første kunstigt produceret antistof på jorden bestod af 9 atomer af anti-hydrogen og blev skabt på CERNs partikellaboratorium, beliggende nær Geneva på grænsen mellem Frankrig og Schweiz. Ikke lang tid herefter producerede et andet laboratorium cirka 100 atomer. Vi har gjort små fremskridt over årene, men selvom vi nu kan producere antiprotoner i millionvis, er det nemt at glemme hvor lidt det i virkeligheden er.

Den største hurdle i vores brug af rumvæsenernes brændstof er tilgængeligheden af antiprotoner. Vi er kommet langt siden 1995, men selv hvis hele verdens partikellaboratoriumer producerer så mange antiprotoner som muligt vil det tage 80 millioner år at producere 1 gram antiprotoner. Til sammenligning overgår mængden i et ufo-rekognosceringsfartøj det antistof som er blevet produceret på jorden i de sidste 100 år.

Menneskeheden er langt fra at kunne producere antiprotoner i et omfang der er nødvendigt for at drive stof-antistof raketter. Resultatet er at vi ikke kan kopiere rumvæsenernes teknologi. Vi ved ikke hvordan de producerer deres antistof eller hvordan de håndterer at skabe nok elektricitet til at foretage produktionen. Med mindre og indtil vi kan få fat i deres udstyr, vil vores anstrengelser være forgæves.

Vores eneste væsentlige succes har været studiet af hvordan rumvæsenerne opbevarer deres antistof. Vi er sikker på at vi kan anvende den samme magnetiske lagringsmetode, oprette specielle faciliteter for sikker opbevaring af op til 10 gram antistof. Jeg har sendt dig en tegning i en separat besked du kan kigge på ved lejlighed. Vi har også designet antistof-brændselstanke som vil passe i vores fly hvis disse fly får en ombygning. Vi har selvfølgelig behov for en fuldstændig forståelse af rumvæsenernes motorer før vi kan begynde at implementere disse.

Vi er ikke i stand til at kopiere rumvæsenernes brændstof. Hvis vi anvender antistof i vores egen teknologi vil vi være afhængig af at erobre antistoffet fra rumvæsenerne. Dette kan virke som en farlig vej at gå, men vi har måske ikke noget valg; vi har behov for denne teknologi så hurtigt som muligt, hvis vi skal have mulighed for at standse denne invasion.

--Kommandør Navarre

Henvisninger

Forskningstræ

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 UFO -- Scout
 (Extra result if following already researched: UFO -- Harvester, see antimatter_extra_txt)
Opens:
 Enables use of Antimatter in production
 Antimatter Storage
 Upgrade -- Antimatter Engines
 Antimatter Weaponry (if UFO -- Harvester already researched)