Translation:Antimatter extra txt/th

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

เนื้อหาจานบินอภิธาน

นำเสนอโครงการ

ถึง: ผู้บัญชาการฐาน, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

จาก: ผบ. พอล นาวาเร, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา: แผนกวิศวกรรม, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

วันที่: %02i %s %i

หัวข้อ: นำเสนอโครงการ : แอนทายแมทเทอร์

ท่านผู้บัญชาการ, จากการค้นพบที่น่าสนใจระหว่างที่เราตรวจสอบจานบินสอดแนม, ผมอยากขออนุญาตในการใช้ห้องวิจัยในการวิเคราะห์การใช้แอนทายแมทเทอร์ของมนุษย์ต่างดาว และการประยุกต์ใช้ในสงครามครั้งนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมต้องการตรวจสอบว่าเราสามารถจะหาวิธีเลียนแบบแอนทายแมทเทอร์มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของเราได้หรือไม่ การหักล้างระหว่าง สสารกับแอนทายแมทเทอร์ นั้นมีศักยภาพสูงในการใช้เป็นเชื้อเพลิง ในแง่การสร้างพลังงานนั้น วิธีนี้มีอัตราส่วนขนาดต่อน้ำหนักที่ดีที่สุดในจักรวาล ความสามารถในการใช้ให้ได้เหมือนมนุษย์ต่างดาว ย่อมทำให้วิทยาการของเราก้าวกระโดดได้อีกหลายศตวรรษ เราต้องศึกษาสิ่งนี้ให้ด่วนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้!

--ผบ. นาวาเร

ผลลัพธ์

ถึง: ผู้บัญชาการฐาน, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

จาก: ผบ. พอล นาวาเร, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา: แผนกวิศวกรรม, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

วันที่: %02i %s %i

หัวข้อ: Re: แอนทายแมทเทอร์

การศึกษาแอนทายแมทเทอร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว, ท่านผู้บัญชาการ, และเราพร้อมจะนำเสนอผลลัพธ์ ผมเกรงว่าผลส่วนใหญ่นั้นเป็นข่าวร้าย

มีหลายสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวรู้แต่เราไม่รู้ และการใช้แอนทายแมทเทอร์อย่างแพร่หลายนี้เป็นหลักฐานที่ชัดที่สุด พลังงานนี้มีอย่างอุดมสมบูรณ์ อย่างน้อยก็มากพอจะส่งกองทัพจานบินระลอกแล้วระลอกเล่ามายังโลก และใช้แอนทายโปรตอนไปถังแล้วถังเล่า ส่วนการทดลองแอนทายแมทเทอร์ของมนุษย์นั้น...

การทดสอบแอนทายแมทเทอร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาครั้งแรก ประกอบด้วยอะตอมแอนทาย-ไฮโดรเจน 9 อะตอม ณ ห้องวิจัยฟิสิกส์ด้านอนุภาค CERN ใกล้กรุงเจนีวาบริเวณชายแดนฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ ไม่นานจากนั้นห้องวิจัยอีกแห่งสามารถทำได้ประมาณ 100 อะตอม เราค่อยๆ ก้าวหน้าทีละน้อย แต่แม้ว่าเราจะสามารถสร้างแอนทายโปรตอนได้เป็นล้านอะตอม เราก็จะลืมไม่ได้ว่าปริมาณนั้นเล้กน้อยเพียงใด

ที่จริงแล้ว อุปสรรคสำคัญที่สุดในการประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงของมนุษย์ต่างดาวคือ ปริมาณแอนทายโปรตอนที่มี เราพัฒนามามากนับตั้งแต่ปี 1995 แต่แม้ว่าห้องวิจัยฟิสิกส์ในโลกจะพยายามผลิตแอนทายโปรตอนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ก็ยังต้องใช้เวลาแปดสิบล้านปีในการผลิตแอนทายโปรตอนให้ได้ 1 กรัม หากเปรียบเทียบกันแล้ว ปริมาณแอนทายโปรตอนในถังพลังงานของจานบินสอดแนมหนึ่งลำ ยังมากกว่าปริมาณแอนทายแมทเทอร์ที่โลกเราผลิตได้ในร้อยปีที่ผ่านมารวมกันเสียอีก

มนุษยชาตยังอยู่ไกลเกินกว่าที่จะสามารถผลิตแอนทายโปรตอนให้เพียงพอต่อการใช้เป็นเชื้อเพลงสำหรับจรวดสสาร-แอนทายแมทเทอร์ โดยสรุปเราไม่สามารถลอกเลียนวิทยาการของพวกต่างดาวได้ เราไม่รู้ว่าพวกนั้นสร้างแอนทายแมทเทอร์อย่างไร หรือพวกนั้นสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าเพียงเพอต่อการสร้างแอนทายแมทเทอร์ได้อย่างไร นอกจากว่าเราได้อุปกรณ์เหล่านีมา ความพยายามของเราคงมีแต่จะสูญเปล่า

ความสำเร็จที่สำคัญของเรามีแค่การศึกษาวิธีการเก็บรักษาแอนทายแมทเทอร์ของพวกมนุษย์ต่างดาว เรามั่นใจว่าเราสามารถใช้วิธีการเก็บรักษาด้วยแม่เหล็กแบบเดียวกัน และสร้างห้องเก็บที่ปลอดภัยสำหรับการเก็บแอนทายแมทเทอร์ได้ถึงสิบกรัม ผมได้ส่งแบบพิมพ์เขียวในข้อความต่างหาก เพื่อให้ท่านพิจารณาตามสะดวก เรายังได้ออกแบบถังเก็บแอนทายแมทเทอร์ที่สามารถติดตั้งกับยานอินเตอร์เซ็ปเตอร์ได้ แน่นอนว่าเราต้องเข้าใจระบบเครื่องยนต์ของมนุษย์ต่างดาวเสียก่อนจะนำมาใช้กับยานของเรา

เราไม่สามารถจะเลียนแบบเชื้อเพลิงของมนุษย์ต่างดาวได้ ไม่ว่าจะด้วยการใช้ใดก็ตาม หากเราใช้แอนทายแมทเทอร์กับวิทยาการของเรา เราจะต้องพึ่งพาการเก็บกู้แอนทายแมทเทอร์จากแหล่งของมนุษย์ต่างดาว แนวคิดนี้เป็นแนวคิดอันตราย แต่เราอาจไม่มีทางเลือกอื่น เราจำเป็นต้องประยุกต์วิทยาการนี้ให้เร็วที่สุด หากเราจะมีโอกาสในการหยุดยั้งการรุกรานครั้งนี้

--ผบ. นาวาเร

การเชื่องโยง

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 UFO -- Scout
 UFO -- Harvester)
Opens:
 Enables use of Antimatter in production
 Antimatter Storage
 Upgrade -- Antimatter Engines
 Antimatter Weaponry (if UFO -- Harvester already researched)