Translation:Antimatter extra txt/pl

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Hasło UFOpedii

Propozycja

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: mjr Paul Navarre, JBR: Dział Inżynieryjny, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Propozycja: Antymateria

Dowódco, podczas wstępnych oględzin UFO (typu Zwiadowca) pozyskaliśmy cały szereg urządzeń o na ogół trudnej do zidentyfikowania funkcji. Wśród nich natrafiliśmy na sprzęt najprawdopodobniej wykorzystujący bądź wytwarzający... antymaterię.

Jakkolwiek nieprawdopodobnie to zabrzmi, wiele wskazuje na to, że Obcy potrafią ujarzmić antymaterię, a właściwie gigantyczne ilości energii powstające podczas anihilacji cząstek antymaterii z materią. Realizacja odwiecznego marzenia ziemskich fizyków o źródle najczystszej możliwej energii wytwarzanej w niczym nieograniczonych ilościach leży być może w naszym zasięgu. To doprawdy niesamowite. Powinniśmy zbadać technologię wykorzystywaną przez Obcych przy pierwszej nadarzającej się okazji.


--mjr Navarre


Wynik

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: mjr Paul Navarre, JBR: Dział Inżynieryjny, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Re: Antymateria


Dowódco, chciałbym złożyć raport z naszych badań nad antymaterią.

Niestety, od razu na wstępie muszę powiedzieć, że nasze początkowe oczekiwania zostały w dużej mierze zawiedzione. Jak się okazuje (co zresztą nie jest może wielkim zaskoczeniem) nasza wiedza o fizyce kwantowej (i nie tylko) nie dorównuje wiedzy Obcych. Bez większego problemu są oni w stanie posyłać na Ziemię swoje statki, zasilając je ogniwami (chociaż nazwa "ogniwa" trochę upraszcza te niesłychanie zaawansowane pułapki magnetyczne) zawierającymi olbrzymie ilości antyprotonów.

"Olbrzymie", rzecz jasna, z naszego punktu widzenia. Dotychczasowe ziemskie badania nad antymaterią zostały zapoczątkowane pod koniec XX wieku i pozwoliły podczas pierwszego eksperymentu na wytworzenie w laboratorium fizyki cząstek elementernych CERN w Genewie 9 (słownie: dziewięciu) atomów antywodoru; w kolejnych doświadczeniach ilość ta się zwiększała, ale wciąż liczona była maksymalnie w setkach. Dzisiaj jesteśmy już w stanie produkować ilości antyprotonów liczone w milionach, ale nie możemy zapominać przy tym, że wciąż mówimy o mikroksali. Milion antyprotonów to wciąż tylko niewiele więcej niż nic.

Właśnie to ogranicza nas najbardziej – nawet gdyby wszystkie ziemskie laboratoria fizyczne pracowały nad produkcją antyprotonów, uzyskanie jednego ich grama zabrałoby około... miliona lat. Dla porównania – ilość zmagazynowanej antymaterii w jednym tylko UFO to dużo więcej, niż wyprodukowano na Ziemi przez ostatnie sto lat.

Niepokojem napawa fakt, że Obcy używają antymaterii w swoich systemach uzbrojenia – jak na razie napędzają dzięki niej tylko rakiety kierowane; ale co stanie się, gdy zdecydują się używać jej jako bezpośredniej broni? Po wielu naradach z zespołem doszedłem do wniosku, że moglibyśmy spróbować ubiec ich w tej koncepcji i zastanowić się nad stworzeniem naszego, oryginalnego projektu, zmierzającego do stworzenia broni ofensywnej opartej na antymaterii.

Nauka ziemska nie zna jeszcze sposobów pozwalających wytwarzać antymaterię w ilościach choćby przybliżonych do produkcji Obcych. Innymi słowy, nie mamy szans na zastosowanie większości technologii związanych z antymaterią na większą skalę. Wciąż nie wiemy, w jaki sposób Obcy wytwarzają antymaterię i skąd biorą energię potrzebną do tego procesu. Tak długo, jak nie poznamy wyposażenia i urządzeń przez nich wykorzystywanych, nie posuniemy się ani o krok do przodu.

Naszym jedynym ważniejszym osiągnięciem jest poznanie szczegółów budowy magnetycznych ogniw – pułapek na antymaterię. Dzięki temu jesteśmy już w stanie produkować urządzenia gromadzące do dziesięciu gramów antymaterii. Szczegóły techniczne i podsumowanie wysłałem Panu w osobnej poczcie. Zaprojektowaliśmy także dodatkowe, specjalne zbiorniki z antymaterią dla potrzeb naszych myśliwców; jeśli zaś chodzi o silniki napędzające statki Obcych - musimy jeszcze wiele się o nich dowiedzieć, zanim będziemy w stanie ich używać w naszych pojazdach powietrznych.

Na koniec pozwolę sobie jeszcze raz podkreślić, że pomimo naszych najlepszych starań, nie jesteśmy w stanie sami wytwarzać antymaterii. Jeśli chcemy jej używać dla naszych celów (a widać tu wiele potencjalnych zastosowań), będziemy musieli polegać na tym, co uda się nam zdobyć na Obcych.

--mjr Navarre


Linki


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 UFO -- Scout
 (Extra result if following already researched: UFO -- Harvester, see antimatter_extra_txt)
Opens:
 Enables use of Antimatter in production
 Antimatter Storage
 Upgrade -- Antimatter Engines
 Antimatter Weaponry (if UFO -- Harvester already researched)