Translation:Antimatter extra txt/fi

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

UFOpaedia Entry

Ehdotus

KENELLE: Tukikohdan Komentaja, PHALANX, Atlannin Operaatiokomento

KENELTÄ: Kom. Paul Navarre, Tutkimusyksikkö: Tekniikan osasto, PHALANX, Atlannin Operaatiokomento

PÄIVÄYS: %02i %s %i

OTSIKKO: Ehdotus: Antimateria


Komentaja, UFO-tiedustelijasta tekemiimme erittäin mielenkiintoisiin löytöihin perustuen, haluaisin teiltä luvan käyttää laboratorioita voidaksemme analysoida alienien laajaa antimaterian käyttöä ja sen mahdollisia käyttötarkoituksia tässä sodassa.

Erityisesti haluaisin saada selville, voimmeko tuottaa antimateriaa omiin tarkoituksiimme. Materia-antimateria annihilaatio tarjoaa uskomattomat käyttömahdollisuudet polttoaineena. Energiantuotannon kannalta, sillä on kaikista materiaaleista todennäköisesti paras koko/paino suhde koko universumissa; kyky käyttää sitä samoin kuin alienit sitä käyttävät sinkoaisi teknologiamme vuosisatojen päähän tulevaisuuteen. Meidän täytyy tutkia tätä heti ensimmäisen tilaisuuden tullen!

--Kom. Navarre

Lopputulos

KENELLE: Tukikohdan Komentaja, PHALANX, Atlannin Operaatiokomento

KENELTÄ: Kom. Paul Navarre, Tutkimusyksikkö: Tekniikan osasto, PHALANX, Atlannin Operaatiokomento

PÄIVÄYS: %02i %s %i

OTSIKKO: Re: Antimateria


Tutkimuksemme antimateriasta on valmis, komentaja, ja olemme valmiit esittämään tulokset. Pelkäänpä, että uutiset ovat lähes kokonaan huonoja.

Alienit tietävät paljon asioita, joita me emme tiedä. Missään tämä ei näy selvemmin kuin heidän laajalle levinneessä antimaterian käytössään. Sitä näyttää olevan heillä runsaasti, tai ainakin niin paljon, että heillä on varaa lähettää Maahan lukuisia UFOja, joiden tankit ovat täynnä antiprotoneja. Sen sijaan meidän kokeemme antimaterialla...

Ensimmäiset maapallolla keinotekoisesti tuotetut hiukkaset antimateriaa koostuivat yhdeksästä antivety atomista, jotka luotiin CERN:in hiukkasfysiikan laboratoriossa, joka sijaitsee Ranskan ja Sveitsin rajalla Genevessä. Siitä ei kulunut kauan aikaa kun toinen laboratorio tuotti arviolta noin sata atomia. Olemme edistyneet hitaasti pienen pienissä askelissa vuosien saatossa mutta vaikka pystymme nyt tuottamaan antiprotoneja miljoonittain, on se silti todellisuudessa hyvin vähän.

Itse asiassa suurin este alienien polttoaineen käyttöönotossa on antiprotonien saatavuus. Olemme edistyneet paljon sitten vuoden 1995 mutta vaikka kaikki hiukkasfysiikan laboratoriot maailmassa valjastettaisiin suoltamaan ulos mahdollisimman paljon antiprotoneja, kestäisi kahdeksan miljoonaa vuotta tuottaa yhden gramman edestä antiprotoneja. Verraten, yhden UFO-tiedustelijan tankissa oleva määrä ylittää kaiken Maassa viimeisen sadan vuoden kuluessa tuotetun antimaterian määrän.

Ihmiskunta on kaukana kyvystä tuottaa niin paljon antiprotoneja, että se riittäisi rakettimoottoreille. Lyhyesti sanottuna emme kykene kopioimaan tätä teknologiaa. Me emme tiedä kuinka he tekevät antimateriansa tai kuinka he tuottavat tarpeeksi sähköä sitä tehdäkseen. Yrityksemme ovat turhia ennen kuin pääsemme käsiksi tähän laitteistoon.

Olemme ainoastaan edistyneet alienien antimaterian varastoinnin tutkimisessa. Olemme varmoja, että pystymme käyttämään samoja magneettisia varastointitekniikoita ja luomaan laitoksia, jotka pystyvät varastoimaan enintään kymmenen grammaa antimateriaa. Olen lähettänyt teille tarkasteltavaksi erillisessä viestissä sinikopiot. Olemme myös suunnitelleet lentokoneisiimme runsaan muokkauksen jälkeen sopivat antimateriapolttoainetankit. Tarvitsemme tietenkin ensin täyden ymmärryksen alienien moottoreista ennen kuin voimme aloittaa sen sisällyttämisen koneisiimme.

Kaiken kaikkiaan, emme kykene tuottamaan alienien polttoainetta. Jos käytämme antimateriaa omassa teknologiassamme, olemme riippuvaisia sen saannista alieneilta. Tämä vaikuttaa vaaralliselta mutta meillä ei ole vaihtoehtoja; joudumme omaksumaan tämän teknologian mahdollisimman pian, jotta meillä olisi mitään mahdollisuuksia todella pysäyttää alienien hyökkäys.

--Kom. Navarre

Linkit

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 UFO -- Scout
 (Extra result if following already researched: UFO -- Harvester, see antimatter_extra_txt)
Opens:
 Enables use of Antimatter in production
 Antimatter Storage
 Upgrade -- Antimatter Engines
 Antimatter Weaponry (if UFO -- Harvester already researched)