Translation:Antimatter extra txt/cs

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Záznam v UFOpedii

Návrh

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: vel. Paul Navarre, VaV: Technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh: Antihmota


Veliteli, na základě extrémně zajímavých informací, které jsme získali během zkoumání průzkumného UFO, bych rád získal svolení využít laboratorní čas na analýzu intenzivního využívání antihmoty cizáky a vliv využívání antihmoty na tuto válku.

Především bych rád zjistil jestli najdeme nějakou cestu jak replikovat antihmotu pro naše vlastní účely. Reakce hmoty a antihmoty má úžasný potenciál jako palivo. V oblasti tvorby energie má asi nejlepší poměr velikosti vůči hmotnosti ze všech materiálů ve vesmíru. Schopnost využít antihmotu tak jako cizáci by katapultovalo naše technologie o staletí dopředu. Při nejbližší příležitosti musíme antihmotu prozkoumat!

--vel. Navarre

Výsledek

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: vel. Paul Navarre, VaV: Technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Re: Antihmota


Naše studium antihmoty je kompletní, veliteli a jsme připraveni prezentovat naše výsledky. Obávám se, že mám špatné zprávy.

Je mnoho věcí, které cizáci vědí a my ne. Nikde to není jasnější než v užívání antihmoty. Využívají ji hojně, alespoň tak hojně, aby vysílali UFO za UFOem na Zemi, spalováním nádrží plných antiprotonů. Lidské experimenty s antihmotou, na druhé straně...

První uměle vyprodukovaná antihmota na Zemi obsahovala 9 atomů antivodíku vytvořeného v laboratořích CERN umístěných blízko Ženevy na hranicích Francie a Švýcarska. Nedlouho poté jiná laboratoř vyprodukovala přibližně 100 atomů. Pomalu jsme po nepatrných krůčcích postoupili, ale i když jsme nyní schopni produkovat antiprotony po miliónech, můžeme na produkování antihmoty zapomenout, protože to je hrozně málo.

Opravdu, největší překážkou naší adaptace cizáckého paliva je dostupnost antiprotonů. Ušli jsme dlouhou cestu od roku 1995, ale i kdyby se zapojily všechny fyzikální laboratoře na světě a vytvářely tolik antiprotonů kolik mohou, zabralo by to 80 milionů let na výrobu 1 gramu antiprotonů. Jako srovnání: množství které obsahuje průzkumné UFO, tak přesahuje množství vyprodukované antihmoty na Zemi za minulých 100 let.

Lidstvo je velice daleko od možnosti vytvářet potřebné množství antiprotonů jako palivo pro rakety. Navíc nejsme schopni duplikovat tuto cizáckou technologii. Nevíme jak vytváří antihmotu ani jak k tomu generují dostatek elektřiny. Dokud nedostaneme takové zařízení do rukou, naše úsilí neponese ovoce.

Náš největší úspěch pochází ze studia toho, jak antihmotu ukládají cizáci. Jsme si jistí, že dokážeme nasadit tu samou magnetickou uchovávací technologii a vytvořit tak speciální zařízení pro bezpečné uložení až 10 gramů antihmoty. Poslal jsem vám dokumentaci v samostatné zprávě k pohodlnému přezkoumání. Také jsme navrhli antihmotové palivové nádrže, které by měly být použitelné v našich stíhačích po určitých úpravách. Samozřejmě potřebujeme plně porozumět funkci cizáckých motorů než je začleníme do konstrukce.

Shrnutí: Nejsme schopni replikovat cizácké palivo. Pokud budeme používat antihmotu v našich technologiích pak budeme závislí na pokrytí z cizáckých zdrojů. To se zdá být velmi riskatní směrování vývoje, ale nemusíme mít na výběr; potřebujeme přizpůsobit technologii tak rychle jak je to jen možné pokud chceme mít šanci zastavit invazi cizáků.

--vel. Navarre


Odkazy


Strom výzkumných dat

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 UFO -- Scout
 (Extra result if following already researched: UFO -- Harvester, see antimatter_extra_txt)
Opens:
 Enables use of Antimatter in production
 Antimatter Storage
 Upgrade -- Antimatter Engines
 Antimatter Weaponry (if UFO -- Harvester already researched)