Translation talk:Research/Continuous Wave Laser Operation/pl

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Hasło UFOpedii

Propozycja

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: mjr Paul Navarre, JBR: Dział Inżynieryjny, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Propozycja: Lasery o pracy ciągłej


Dane, które zebraliśmy od Narodów Zjednoczonych, zawierają mnóstwo cennych informacji dotyczących badań nad uzbrojeniem, przeprowadzanych na Ziemi od początku tego wieku. Jednym z najciekawszych tematów wydaje się być zagadnienie kierunkowych broni energetycznych (czyli takich, których działanie opiera się na przekazywaniu energii do celu w sposób inny niż przy użyciu pocisków), a w szczególności - tematyka laserów o pracy ciągłej.

Próby stworzenia ręcznej broni laserowej, podejmowane na przestrzeni lat przez wiele krajów i firm, nigdy nie doprowadziły do skonstruowania prototypu zapewniającego co najmniej taką siłę ognia, jak tradycyjne uzbrojenie. Jednak teraz, po przeanalizowaniu dokumentacji wielu różnych projektów badawczych z tej dziedziny, mamy podstawy sądzić, że połączenie wielu odmiennych podejść pozwoli nam osiągnąć efekt synergii i otworzyć nowy rozdział w badaniach nad uzbrojeniem laserowym.

Dowódco, powinniśmy podążyć tą ścieżką tak szybko jak to jest możliwe. Zróżnicowanie naszego arsenału utrudni Obcym wynajdywanie środków zapobiegawczych. Zdobyte w projekcie doświadczenie pozwoli także na konstruowanie laserowych broni z przeznaczeniem użycia w statkach powietrznych, które w końcu będą mogły skuteczniej atakować UFO - szczególnie te, które mają nad nami przewagę szybkości.

Na pierwszy rzut oka przy tym projekcie zamierzamy porwać się z motyką na słońce, ale zrobimy to, jeśli tylko dostaniemy zgodę, dowódco.

--mjr Navarre


Wynik

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: mjr Paul Navarre, JBR: Dział Inżynieryjny, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Re: Lasery o pracy ciągłej


Dowódco, niezmiernie miło mi poinformować, że projekt zakończył się sukcesem. Załączam zdjęcia naszej prototypowej broni laserowej pracującej w trybie ciągłym.

Praktyczne rozwiązanie nie leżało w zwiększaniu gabarytów baterii energetycznych, ale w miniaturyzacji innych komponentów lasera, tych samych, które wykorzystywane były przez ostatnie lata w typowych laserach chemicznych. Lasery chemiczne były w powszechnym użytku od bardzo dawna, od końca XX wieku wykorzystywano je także w eksperymentalnych projektach dotyczących broni, lecz zawsze napotykano na mniejsze lub większe problemy. Jedyne lasery rzeczywiście skuteczne podczas testów na poligonie były zbyt duże i nieporęczne, by można było myśleć o ich użyciu w walce.

Udało nam się skonstruować działo laserowe zupełnie nowego typu, o efektywności znacznie przewyższającej dawne ziemskie konstrukcje. Pozwoliło to zmniejszyć jego rozmiary, a jednocześnie poradziliśmy sobie także z emisją toksycznego fluorku deuteru będącego produktem reakcji zachodzących w urządzeniach - nie stanowi już ona zagrożenia dla obsługi lasera. Poniżej przedstawiam dokładniejszy opis tego rozwiązania.

W przeznaczonej do tego komorze następuje spalanie etylenu w trifluorku azotu. Ta reakcja tworzy fluorowe rodniki, które wchodzą w kontakt z gazową mieszaniną helu i deuteru. Deuter reaguje z fluorem, produkując cząsteczki fluorku deuteru. Wymuszona emisja promieniowania w rezonatorze optycznym generuje wiązkę laserową. Następnie wiązka ulega skupieniu dzięki zestawowi soczewek, po czym jest kierowana na cel. Zastosowane układy soczewkowe są również w stanie niwelować skutki niewielkich poruszeń obsługującego laser. Gaz będący produktem zachodzących w komorze reakcji jest przepuszczany przez wysokociśnieniowy system filtrujący, który wychwytuje toksyczne radioaktywne molekuły, a do atmosfery wydala stosunkowo niegroźną i oczyszczoną parę.

Zastosowany w naszym rozwiązaniu filtr należy niestety wymieniać po każdej akcji, lecz zastosowane rozwiązania pozwoliły uczynić wymianę szybką i mało kłopotliwą. W przypadku uszkodzenia filtru automatyczne mechanizmy blokują możliwość użycia broni, aby zapobiec skażeniom.

Laserowa emisja odbywa się w podczerwieni, więc wiązka jest niewidzialna dla każdego, kto nie korzysta z urządzeń termowizyjnych.

Zbudowany przez nas prototyp nie jest w stanie spełnić wymogów produkcji seryjnej ani być stosowany na polu walki. Mimo że najważniejsze problemy z techniką laserów o pracy ciągłej zostały rozwiązane, potrzeba więcej czasu i nakładów pracy, aby móc zaprezentować konkretne rozwiązania do stosowania na polu walki. W zasięg naszych zainteresowań wchodzi zarówno broń przeznaczona dla żołnierzy, jak i ta dla statków powietrznych. Przesłałem kilka propozycji dalszych prac na pańską skrzynkę pocztową.

Proszę o informacje, kiedy mam rozpocząć dalsze prace nad laserami, Dowódco.

--mjr Navarre


Rodzaj uszkodzeń


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 None

Opens:
 Laser Pistol
 Laser Rifle
 Heavy Laser
 UVLG
 Aerial Laser Cannon
 Base-Defence Laser Turret