Translation talk:B aliencontainment txt/pl

From UFO:AI

Author: tempsanity (talk, contrib)

Projekty -- Kwarantanna

POZIOM DOSTĘPU CZARNY

Jednostka interwencyjna PHALANX

Dokument badawczy, Kategoria Sigma -- Wyłącznie do wglądu dowódcy

Sporządzony: 16 Lutego 1958

Przez: Płk. Marcel LeClerc, Dowódca bazy, PHALANX, Dowództwo Operacji na Pacyfiku



Przegląd

Najważniejszym priorytetem Jednostki Interwencyjnej PHALANX jest przygotowanie się do momentu kiedy zostanie ona wezwana do działania. Kwarantanna PHALANX jest ważną częścią każdego planu postępowania w czasie inwazji. W jej skład wchodzą habitaty atmosferyczne, aparatura do przesłuchań, przyrządy do podawania pokarmu i pozostałe aparaty wymagane do podtrzymywania życia pozaziemskiego które potrafiliśmy opracować.

Po pierwsze, hermetyczne komory habitacyjne służą do przechowywania organizmów pozaziemskich przez dłuższy okres czasu. Zainstalowane w nich generatory atmosferyczne są w stanie wypełniać dowolne komory pożądaną mieszanką gazów. To zapewnia Obcym dopływ powietrza wystarczający na conajmniej kilka tygodni, czyli znacznie dłużej niż przewidywana długość życia przedmiotu naszych badań. Pierwiastki śladowe nie występujące na Ziemi mogą być trudne do zdobycia, ale prawdopodobieństwo że utrudni to nasze badania jest mikroskopijne. Najgorszy scenariusz zakłada, że generatory atmosferyczne zostaną wykorzystane w połączeniu z systemami podtrzymywania życia pozyskanymi na Obcych.

Po drugie, przyrządy do zabiegów medycznych i przesłuchań są obecne w każdej komorze habitacyjnej. Umożliwia to podawanie środków uspokajających, medycznych i dowolnych innych środków poprzez pneumatyczną wyrzutnię strzałek usypiających, oraz poddawanie Obcych działaniu elektrowstrząsów. Przy każdej komorze oraz w pokoju kontrolnym zainstalowany został także "przycisk destrukcji". Umożliwia on natychmiastowe spalenie zawartości habitatów atmosferycznych w razie wystąpienia sytuacji wyjątkowej.

Komory oraz korytarze budynku zostały opracowane w sposób umożliwiający transportowanie Obcych o dowolnych rozmiarach. Budynek zawiera także w pełni wyposażoną kostnicę kriogeniczną do przechowywania zwłok oraz próbek, w celu późniejszego ich przestudiowania.


Sugerowana Doktryna Postępowania

W przypadku inwazji, Budynek Kwarantanny powinien być wykorzystywany w pełnym zakresie, zarówno do przechowywania zwłok, jak i do badania żywych osobników. Nie istnieje priorytet wyższy od poznania procesów myślowych pozaziemskiego mózgu, odkrycia motywacji Obcych i być może odnalezienia kompromisu, szansy komunikacji, lub odpowiedniej kontrstrategii umożliwiającej neutralizację przeciwnika raz na zawsze.

W przypadku ataku na bazę PHALANX, należy natychmiast wziąć pod rozwagę wciśnięcie wszystkich "przycisków destrukcji". Jeśli w magazynie nie ma unikatowych gatunków, nie możemy ryzkować oswobodzenia schytanych Obych przez ich rasę. Natychmiastowe uśpienie Obcych poprzez podanie dużej dawki środków uspokajających to druga opcja. Chciałbym jednak zaznaczyć, że wojny nie wygramy półśrodkami.


Dodatki

Do przyszłych Dowódzców którzy mogą przeglądać ten dokument: Należy mieć na uwadze, że narzędzia w Budynku Kwarantanny, tak jak spora ilość wyposażenia PHALANX, musi jescze przejść swój praktyczny test na pozaziemskich organizmach. Modernizacje i poprawki mogą być wymagane w przyszłości by zapewnić porządaną funkcjonalność.





Projekty Techniczne – Izolatka Obcych

POZIOM DOSTĘPU: CZARNY

Jednostka interwencyjna PHALANX

Dokument techniczny, Kategoria Sigma -- tylko do wglądu dowódcy

Sporządzony: 16 Lutego 1958

Przez: Płk. Marcel LeClerc, Dowódca bazy, PHALANX, Dowództwo Operacji Pacyficznych



Przegląd

Jedynym sensem istnienia Jednostki Interwencyjnej PHALANX jest przygotowanie się do momentu, kiedy może ona zostać wezwana do działania. Moduł bazy pozwalający na odseparowanie i czasowe utrzymywanie przy życiu Obcych jest ważną częścią każdego planu postępowania opracowanego na ewentualność inwazji istot pozaziemskich. Wyposażona w habitaty atmosferyczne, aparaturę do przesłuchań, przyrządy do podawania pokarmu i wszystkie inne, które w naszej ocenie mogą być przydatne przy próbach podtrzymywania życia pozaziemskiego, Izolatka Obcych została zaprojektowana właśnie dla wyżej wymienionego celu.

Hermetyczne komory habitacyjne służą do przechowywania organizmów pozaziemskich przez dłuższy okres. Zainstalowane w nich generatory atmosferyczne są w stanie wypełniać dowolne komory pożądaną mieszanką gazów. To zapewni Obcym dopływ powietrza wystarczający na co najmniej kilka tygodni, czyli znacznie dłużej niż przewidywana długość życia przedmiotu naszych badań. Pierwiastki śladowe nie występujące na Ziemi mogą być trudne do zdobycia, ale prawdopodobieństwo, że utrudni to nasze badania jest niewielkie. Najgorszy scenariusz zakłada, że generatory atmosferyczne zostaną wykorzystane w połączeniu z systemami podtrzymywania życia pozyskanymi na Obcych.

W każdej komorze habitacyjnej obecne są także przyrządy do zabiegów medycznych i przesłuchań. Umożliwia to podawanie środków uspokajających, medycznych i dowolnych innych poprzez pneumatyczną wyrzutnię strzałek usypiających, oraz poddawanie Obcych działaniu elektrowstrząsów. Przy każdej komorze oraz w pokoju kontrolnym zainstalowany został także "przycisk destrukcji". W razie wystąpienia sytuacji wyjątkowej umożliwia on natychmiastowe spalenie zawartości habitatów.

Komory oraz korytarze budynku zostały opracowane w sposób umożliwiający transportowanie Obcych o dowolnych rozmiarach. Budynek zawiera także w pełni wyposażoną kostnicę kriogeniczną do przechowywania zwłok oraz próbek, w celu późniejszego ich przestudiowania.


Sugerowana Doktryna Postępowania

Izolatka Obcych powinna być wykorzystywana zarówno do przechowywania zwłok, jak i do badania żywych osobników. Nie istnieje priorytet wyższy od poznania procesów myślowych pozaziemskiego mózgu, opracowania sposobu komunikacji czy odkrycia motywacji Obcych. Zrozumienie wroga jest konieczne dla zaplanowania właściwej strategii obrony.

W przypadku ataku na bazę PHALANX, należy natychmiast wziąć pod rozwagę wciśnięcie wszystkich "przycisków destrukcji". Jeśli w magazynie nie ma unikatowych gatunków, nie możemy ryzykować oswobodzenia schwytanych Obcych przez ich rasę. Natychmiastowe uśpienie Obcych poprzez podanie dużej dawki substancji uspokajających to druga opcja. Chciałbym jednak zaznaczyć, że wojny nie wygramy półśrodkami.


Dodatki

Do przyszłych Dowódców, którzy mogą przeglądać ten dokument: Należy mieć na uwadze, że narzędzia w Budynku Kwarantanny, tak jak spora ilość wyposażenia PHALANX stanowią projekcję naszych przewidywań w stosunku do tego, co może być konieczne dla izolowania istot pozaziemskich. W przyszłości, by osiągnąć pożądaną funkcjonalność, mogą być wymagane modernizacje i poprawki.