Translation:Veryhard campaign txt/sv

From UFO:AI

Det här är en extremt svår version av standardkampanjen. I det här scenariot kommer alla odds vara mot dig, du kommer att få ett litet antal rekryter, och nationerna kommer att vara extremt krävande. Utomjordingarna kommer inte att visa dig någon form av barmhärtighet.

Det här alternativet representerar den mycket svåra nivån och rekommenderas till dem som har klarat av den svåra nivån och fortfarande känner behovet av att få på pälsen.