Translation:Veryhard campaign txt/bg BG

From UFO:AI

Това е изключително трудна версия на Стандартната кампания. В този сценарий всички шансове ще са против Вас. Ще получите малко хора и нациите ще бъдат изключително взискателни. Извънземните няма да проявяват милост.

Тази опция представлява Много трудното ниво и се препоръчва на тези, които са преминали Трудната кампания и изпитват необходимост се наказват допълнително.