Translation:Ugv ammo fp rounds txt/pl

From UFO:AI

Specyfikacja techniczna: amunicja odłamkowa kal. 12 mm

POZIOM DOSTĘPU: CZARNY

Jednostka interwencyjna PHALANX

Dokument techniczny, Kategoria Sigma – tylko do wglądu dowódcy

Sporządzony: 19 Marca 2084

Przez: mjr Paul Navarre, JBR: Dział Inżynieryjny, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich


Przegląd

Przedmiotem artykułu jest amunicja odłamkowa kalibru 12 mm do stosowania w BPN (Bezzałogowny Pojazd Naziemny). Magazynek zawiera do 6000 pocisków.

Są to bezłuskowe, pakowane łańcuchowo pociski z ładunkiem wybuchowym w rdzeniu. Ładunek ten spowoduje rozpadnięcie się pocisku przy uderzeniu, zamieniając go w grad drobnych, gorących odłamków. Jedno celne trafienie gwarantuje, że któryś z tych odłamków natrafi po drodze na ważny organ bądź arterię.

Pociski odłamkowe są skuteczne przeciwko nieopancerzonym bądź lekko opancerzonym celom. W przypadku strzelania do opancerzonego wroga skuteczność jest dużo mniejsza i potrzeba wielu trafień, aby osłabić pancerz i umożliwić jego przebicie chociaż jednemu nabojowi.

Dopóki mamy wystarczającą ilość amunicji, do każdego magazynku ładujemy 6000 nabojów.


Sugerowana Doktryna Postępowania

Pociski odłamkowe zostały zaprojektowane do zwalczania dużej liczby słabo opancerzonych wrogów. Powinny zapewnić doskonałe wsparcie przeciwko nieprzygotowanym Obcym, jednak mogą stać się mniej przydatne z czasem, gdy zaczną oni stosować pancerz na polu bitwy.


Dodatki

Brak.