Translation:Ugv ammo fp rounds txt/cs

From UFO:AI

Author: Raffik (talk, contrib)

Technické specifikace: 12mm FP munice

ÚROVEŃ UTAJENÍ ČERNÁ

PHALANX Jednotka pro boj s mimozemšťany

Technická data, prověření Sigma – pouze pro velícího důstojníka

Zaznamenáno: 19.března 2084

Kým: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací
Přehled

Jedná se o druh protipěchotního 12mm střeliva pro střední kulomet, určeného pro modul autokanonu. Neseno může být až 6000 nábojů.

12mm FP náboj je beznábojnicová kulometná střela, s nízkotlace aktivovatelnou výbušninou v jádru. Tato výbušnina při nárazu tříští pevný plášť kulky, čímž ji změní v krupobití šrapnelů, které projdou tělem jako nic jiného. Při dobrém zásahu touto minucí je téměř zaručeno, že zasáhne životně důležitý orgán nebo velkou tepnu.

12mm FP munice je smrtící pro nepancéřované nebo lehce-pancéřované cíle. Mnohem menší výkonnost však prokazuje proti těžšímu pancéřování a může vyžadovat několik zásahů k dostatečnému oslabení pancíře, aby prošla.

Každý modul autokanonu je zásoben plnou paletou 6000 ran, dokud je dostatek munice ve skladech základny.


Taktická doporučení

Modifikovaná FP munice byla navržena pro použití proti velkým počtům špatně obrněných nepřátel. Měla by udělat krátký proces s nepřipravenými cizáky a posádkami UFO, ačkoli může časem být méně účinná, pokud cizáci začnou na bojiští více používat zbroje.


Dodatky

Žádné.
Dodtaky