Translation:Ugv ammo ap rounds txt/pl

From UFO:AI

Specyfikacja techniczna: amunicja przeciwpancerna kal. 12 mm

POZIOM DOSTĘPU: CZARNY

Jednostka interwencyjna PHALANX

Dokument techniczny, Kategoria Sigma – tylko do wglądu dowódcy

Sporządzony: 19 Marca 2084

Przez: mjr Paul Navarre, JBR: Dział Inżynieryjny, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich


Przegląd

Przedmiotem artykułu jest amunicja przeciwpancerna kalibru 12 mm do stosowania w BPN (Bezzałogowny Pojazd Naziemny). Magazynek zawiera do 6000 pocisków.

Są to bezłuskowe, pakowane łańcuchowo pociski, powleczone na czubku zubożonym uranem. Jak na swój kaliber, pocisk jest dość długi i skupia całą swoją siłę za wierzchołkiem, co nadaje mu fantastyczne możliwości penetracyjne. Przeprowadzone testy udowadniają, że jest on w stanie przebić każdy znany nam pancerz żołnierzy.

Rany zadawane przez pociski są duże, ale regularne, gdyż pocisk nie rozpada się na kawałki podczas uderzenia jak inna amunicja tego typu. Zmniejsza to obrażenia zadawane lekko opancerzonym celom.

Dopóki mamy wystarczającą ilość amunicji, do każdego magazynku ładujemy 6000 nabojów.


Sugerowana Doktryna Postępowania

Pociski ppanc zostały zaprojektowane do niszczenia ciężko opancerzonych żołnierzy bądź lekkich pojazdów piechoty i właśnie przeciwko nim powinniśmy ich używać. Opancerzeni Obcy i ich roboty powinny stanowić mniejsze zagrożenie, jeśli do walki z nimi użyjemy BPN z taką amunicją. Są także w stanie poradzić sobie z lżej opancerzonymi celami, co sprawia, że są to doskonałe pociski do wsparcia piechoty.


Dodatki

Brak.