Translation:Ufo harvester txt/bg BG

From UFO:AI
Jump to: navigation, search

UFOpaedia Entry

Предложение

ДО: Командир на базата, PHALANX, Отдел Операции в Атлантическия океан

ОТ: Ком. Paul Navarre, П&Р: Инженерен отдел, PHALANX, Отдел Операции в Атлантическия океан

ДАТА: %02i %s %i

ОТНОСНО: НЛО -- Екстрактор


Командире, открихме нов вид НЛО, което сега чака в хангара за проучване. Това НЛО е значително по-голямо от предишните, които сме наблюдавали и изглежда, че е центъра на множество извънземни формации, правейки го особено важна цел за нашите проучвания. Разкриването на предназначението на кораба и изучаването на специалната му екипировка може да ни предостави основни нови разкрития за мисията на извънземните на Земята.

Вече сме готови да започнем проучване и разглобяване на апарата когато кажете, но ще ни трябва малко време и средства за да направим правилна оценка на функциите и възможностите му.

--Ком. Navarre


Резултати

ДО: Командир на базата, PHALANX, Отдел Операции в Атлантическия океан

ОТ: Ком. Paul Navarre, П&Р: Инженерен отдел, PHALANX, Отдел Операции в Атлантическия океан

ДАТА: %02i %s %i

ОТНОСНО: Re: НЛО -- Екстрактор


Командире, екипът ми и аз току-що приключихме още един отчет за НЛО. Представям накратко резултатите.

Този кораб -- кръстили сме го 'Екстрактор' -- изглежда е създаден специално за приземяване на повърхността на планетата и организиране на ловна експедиция. Той е оборудван с комплект масивни колесници за приземяване и специални тръстери, разположени в основата, давайки му възможност за вертикално излитане и кацане. След като веднъж екипа на кацналия Екстрактор е събрал достатъчно пленници, трупове и биомаса, те се връщат в НЛО-то и се издигат в орбита и бързо изчезват там, откъдето са дошли.

Екстрактора изглежда потвърждава теорията ни, че основния ограничителен фактор за скоростта на НЛО е горивния капацитет, тъй като той е едновременно по-голям и по-бърз от всеки друг, които сме наблюдавали. Екстрактора има възможност да побира повече антиматерийно гориво и да го предпазва значително по-ефективно с по-устойчив фюзелаж, по-дебела броня и по-ефективни способи за аварийно изхвърляне на антиматерията. Дори да настъпи експлозия, по-голямата част от удара ще бъде задържана от изключително здравата конструкция на НЛО-то.

Горивния резервоар на Екстрактора може да побира до 0.6 грама антиматерия и притежава потенциална експлозивна мощност от 25 килотона при пълен капацитет.

Има три ориентирани напред гнезда за оръжия, аранжирани в триъгълник около пилотската кабина. Две от тях са оборудвани с оръжия за високо енергийни лъчи, съставени от частици, каквито сме наблюдавали в други НЛО, но третото гнездо представлява интересен вид извънземна ракетна установка. Ракетните снаряди имат много сложна насочваща система и се задвижват от ракетни двигатели, базирани на реакцията материя-антиматерия - подобно на двигателите на НЛО. Тези ракети са безумно бързи - толкова бързи, че нямат нужда от експлозивни заряди за да унищожат целта, разчитайки само на кинетичния удар и благоприятствената детонация на остатъчното гориво в тях. От висок приоритет ще е по-задълбоченото проучване на оръжието.

Във въздуха Екстрактора е особено опасен и трябва да бъде високоприоритетна цел. С двойката лъчеви оръжия и извънземната ракетна установка, огневата му мощ е по-голяма от всичко подобно, което можем да предложим. Единственият му явен недостатък е слабата маневреност в сравнение с по-малките типове НЛО. Нашите изтребители са значително по-пъргави и имаме много по-богат боен опит в земната атмосфера спрямо извънземните. Това е едно от малкото предимства, които имаме пред Екстрактора и би било разумно да подобрим оборудването си за да смекчим някои от технологичните превъзходства на извънземните.

Когато се натъкнем на Екстрактори в обхват, трябва да съсредоточим най-добрите си пилоти и изтребители и да си свалим възможно най-бързо. Само тогава трябва да се занимаваме със свалянето на каквито и да е ескорти.

Оценката ни за повишените възможности на Екстрактора повдига някои плашещи предположения. Изглежда извънземните кораби ще стават все по-бързи и по-мощни с нарастването на големината си и няма съмнение, че ако те могат да създават тези Екстрактори, те ще могат да създават по-големи и по-заплашителни НЛО. Без подобрения в нашите военновъздушни сили, няма да можем да се опълчим на по-опасни заплахи в бъдеще.

Моля, направете всичко, което можете по този въпрос, командире. Бих мразил, да ни хванат неподготвени.

--Ком. Navarre

Дърво на проучването

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 Harvester UFO
 UFO Theory
Opens:Ufo harvester.jpg

Виж още: