Translation:Standard campaign txt/cs

From UFO:AI

Válečně založený scénář o invazi pro jednoho hráče. Ten převezme velení nad projektem PHALANX, který je odpovědí Země na cizáckou hrozbu, a může tak hrát dynamickou hru s významným podílem náhodných prvků a zajímavým příběhem.

Kampaň je dostupná v několika úrovních obtížnosti. Tato volba představuje standardní obtížnost a je doporučena pro nováčky kteří mají rádi výzvu.