Translation:Standard campaign txt/bg BG

From UFO:AI

Този сценарий представя военна инвазия. Играчът поема контрол над Проект PHALANX, Земният отговор на извънземната заплаха и може да играе динамична игра с едновременно значително количество случайни елементи и силно съпътстващ сценарий.

Тази кампания е на лице в няколко степени на трудност. Тази опция представлява Стандартното ниво на трудност и се препоръчва за начинаещи играчи, които све пак искат някакво предизвикателство.