Translation:Smg mag txt/pl

From UFO:AI

Specyfikacja techniczna: Magazynek do pistoletu maszynowego

POZIOM DOSTĘPU: ŻÓŁTY

Jednostka interwencyjna PHALANX

Dokument techniczny, Kategoria Delta

Sporządzony: 20 Marca 2084

Przez: mjr Paul Navarre, JBR: Dział Inżynieryjny, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich
Przegląd

Magazynek zawierający 50 naboi kaliber 5.7x28 mm ułożonych w trzech kolumnach. Są to ładunki typu przeciwpancernego, z aluminiowym rdzeniem opłaszczonym stalą, o wysokim parametrze penetracji.

Opisywany magazynek przeznaczony jest dla pistoletu maszynowego CRC-8.

Sugerowana Doktryna Postępowania

Każdy z żołnierzy wyposażonych w pistolet maszynowy CRC-8 powinien mieć przy sobie przynajmniej jeden zapasowy magazynek. Ze względu na dużą szybkostrzelność tej broni doradzane jest zabieranie większej ich liczby.

Dodatki

Brak.
Typ uszkodzeń

Zdolność