Translation:Shevaar autopsy txt/pl

From UFO:AI

Hasło UFOpedii

Propozycja

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: Dr Connor, JBR: Dział Biotechnologii, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA:  %02i %s %i

TEMAT: Propozycja: Sekcja Obcego - Shevaar


Dowódco, z pola walki nasi żołnierze przywieźli zwłoki Obcego. Powinniśmy jak najszybciej poddać je sekcji i szczegółowym badaniom.

Z poważaniem,

Dr Connor


Wynik

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: Dr Connor, JBR: Dział Biotechnologii, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Re: Sekcja Obcego - Shevaar

Dowódco.

Wyniki sekcji przedstawiciela nowej rasy Obcych przyniosły ciekawe rezultaty. Przede wszystkim jest to organizm zupełnie inny niż humanoidalni Tamanin i Ortnok. Shevaar – bo takim mianem najczęściej określają tego Obcego nasi żołnierze – porusza się na dwóch nogach (choć może bardziej trafne byłoby nazwanie ich łapami), stąpając na szerokich i umięśnionych palcach, tak jak np. ziemskie kotowate. Charakterystyczną cechą budowy Shevaarów jest ogon – którego funkcji nie znamy (jest prawdopodobnie pozostałością ewolucyjną) oraz, co szczególnie zaskakujące, brak oczu, których funkcje przejął organ z nadwyżką nadrabiający brak zmysłu przetwarzającego światło widzialne (o czym piszę niżej). Pierwszym skojarzeniem, jakie przychodzi na myśl gdy patrzymy na Shevaara, jest grecka mitologia – choć nie ma tam chyba akurat istoty będącej skrzyżowaniem człowieka i jaszczurki. Stałocieplny Shevaar, zdolny do szybkiego przemieszczania się i dalekich skoków dzięki umięśnionym stopom i nogom, jest dużo groźniejszy i sprawny, niż można wnioskować patrząc na jego dość dziwaczną - mierząc ludzką miarą - budowę. Duże ręce są zaskakująco sprawne i potrafią obsługiwać większość broni z arsenału Obcych.

Wyniki sekcji również przyniosły wiele ciekawych obserwacji. Klatka piersiowa tych istot zapewnia znakomitą ochronę przez urazami mechanicznymi – zbudowana od przodu praktycznie z litego kośćca, dodatkowo wzmocniona jest warstwami sztywnej chrząstki. Co istotne, substancja kostna i chrzęstna zbudowana jest zupełnie z innych komponentów, niż w naszym przypadku, i oparta na związkach węgla, a nie wapnia, wzbogaconymi o nieznaczne ilości pierwiastków metalicznych. Organy wewnętrzne są doskonale izolowane przez chrząstkę i kości, a jedynymi nieosłoniętymi fragmentami ciała są mięśnie.

Mózg Shevaarów jest ochraniany przez wiele warstw zmodyfikowanej tkanki kostnej, przypominającej nieco układem tkankę, z jakiej wykonane są rogi niektórych ziemskich zwierząt. W części twarzowej wyraźnie widać niewielki otwór gębowy, będący pierwszym odcinkiem układu pokarmowego, przystosowanego zarówno do trawienia mięsa, jak i roślin. Bardzo interesującym organem opisywanej rasy Obcych jest narząd wykrywający promieniowanie w zakresie podczerwieni, który pełni dla Shevaarów taką samą rolę jak oczy u ziemskich zwierząt.

Podsumowując nasze obserwacje, możemy stwierdzić, co następuje:

- Shevaarowie "widzą" w podczerwieni, co może utrudniać naszym żołnierzom podejście do Obcych w sposób niezauważony;

- Na polu walki pełnią zwykle rolę zwiadowców i zazwyczaj uzbrojeni są w ekwipunek pozwalający im na szybkie przemieszczanie się;

- Ciała Shevaarów wykazują wysoką odporność na bronie przebijające bądź eksplodujące; ich słabym punktem jest relatywnie delikatna skóra, podatna na oparzenia bądź porażenie prądem elektrycznym.

Z obserwacji naszych żołnierzy i wywiadu wynika, że rasa Shevaarów zajmuje najprawdopodobniej bardziej uprzywilejowaną pozycję niż Ortnocy w hierarchii Obcych, na ogół jednak nie tak uprzywilejowaną, jak Tamanie. Ci ostatni najczęściej pełnią najbardziej odpowiedzialne funkcje, kiedy zdarza się, że przedstawiciele obu ras delegowani są do przeprowadzenia misji na Ziemi.

Zidentyfikowaliśmy także interesujący zestaw implantów w gardle osobnika poddanego sekcji. Szerzej o tym temacie wypowiadam się w osobnej wiadomości, jednocześnie proponując uruchomienie dodatkowego projektu badawczego.

Na polu walki nasi żołnierze powinni zwracać baczną uwagę na poczynania Shevaarów. Szybcy, preferujący walkę z ukrycia, nadzwyczaj mobilni i bardzo spostrzegawczy Obcy to wyjątkowo niebezpieczny przeciwnik. Warto dodać, iż pomimo swojej "ślepoty" Shevaarowie posiadają układ równowagi pod pewnymi względami przypominający ludzki – użycie granatów ogłuszających powinno być więc efektywne także wobec i tej rasy.

Z poważaniem,

Dr Connor


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 Shevaar corpse
Opens:
 Alien Breathing Apparatus (if not yet opened; can also be opened by
 Alien Autopsy -- Taman or Alien Autopsy -- Ortnok)