Translation:Shevaar autopsy txt/da

From UFO:AI

UFOpædi artikel

Forslag

TIL: Øverstbefalende, FALANKS, Hovedkvarteret

FRA: Dr. Dolan Connor, F&U: Bio- og Opbevarings Division, FALANKS, Hovedkvarteret

DATO: %02i %s %i

EMNE: Forslag: Rumvæsen obduktion -- Shevaar

Øverstbefalende

Vi har indsamlet et nyt rumvæsen lig fra kamppladsen. Vi bør begynde dissektion og vurdering snarest muligt.

Med venlig hilsen

Dr. Connor

Resultat

TIL: Øverstbefalende, FALANKS, Hovedkvarteret

FRA: Dr. Dolan Connor, F&U: Bio- og Opbevarings Division, FALANKS, Hovedkvarteret

DATO: %02i %s %i

EMNE: Resultat: Rumvæsen obduktion -- Shevaar

Øverstbefalende

Vores obduktion af det nye rumvæsen -- Shevaar -- har været yderst interessant. Det er væsentligt anderledes end de mere menneskelige Tamaner og Ortnokker havende finger lignende ben og en lille hal, der ser ud til at være en reminiscens fra artens løbende udvikling. Væsenet ser også ud til at være aldeles blind. Det mangler øjne eller et andet organ som kan bruges til at behandle synligt lys. Imidlertid ser det ud til at have andre interessante organer til opveje denne mangel.

For det første ligner Shevaar en uhellig blanding af menneske og øgle. Ulig de flest jord øgler, er rumvæsenet varm blodet og dets hjerne er på størrelse med vores egen -- sandsynligvis lidt større. Dets massive fødder er overraskende fjedrene og den kan dække store mængder grund i lange springende skridt. De store hænder ser ikke ud til at have problemer med at håndtere de mange varianter af rumvæsen våben.

Resultatet af obduktionen er ikke mindre interessant. Efter åbning af brystet kan vi at brystkassen er et solidt skjold af ben i hele fronten, forstærket med stift brusk. Kompositionen af knoglerne er forskellig fra vores, hovedsagligt lavet af kulstof i stedet for kalcium, med spor af metal som gør dem utroligt hårde og stærke. Knive og kugler vil have stort besvær med at trænge igennem og det vil være endnu sværere at finde vitale organer at skade. Enhver krops masse der ikke er beskyttet ser ud til at være lavet af slanke, senede muskler.

Hjernen er særligt velbeskyttet. Adskillige lag horn er pakket omkring den, som en uigennemtrængelig rustning. Fra mærker af slitage omkring dette område, antager vi at disse rumvæsener regelmæssigt kaster sig ud i drabelige hovedstød, sandsynligvis en del af deres parrings ritualer. En lille altædende mund stikker ud af knoglemassen og leder ned i en simpel med virksom fordøjelseskanal.

Der er imidlertid flere organer i hovedet end kun hjerne og mund. Bag krøllerne af knogler er det et sæt på 3 organer som ser ud til at fange infrarød bølger. Dette er øjensynligt hvad Shevaar bruger i stedet for øjne. Vi har konkluderet at følsomheden af disse organer nogenlunde svarer til et menneske der bærer FALANKS standard IR briller.

Ud fra obduktionen og vores analyser af kampscene optagelser, kan vi konkludere følgende:

-- Shevaar ser i infrarødt. Det gør det svært at gemme sig og komme tæt på uden at blive opdaget.

-- De bærer for det meste let udstyr for at bevare deres naturlige mobilitet. Dette tillader dem at bruge skyd-og-løb taktik.

-- Shevaar kroppen er godt beskyttet mod slag og skærende skade og deres kompakte indre organer bliver ikke nemt skadet af rystelser eller sprængstoffer. Imidlertid giver deres skællede ydre kun lidt beskyttelse mod ild, laser og elektricitet.

Shevaar bruges ofte som hurtige panseret spejdere. De er yderst effektive i denne rolle, med en kombination af høj mobilitet og udvidet synsevner, og de fremmede ser ikke ud til at have mangel på disse væsener. Shevaar ser ud til at være placeret mellem Taman og Ortnok i rumvæsen farlighedsgrad, da de nogle gange udfylder specialist eller kommando roller, ulig Ortnok, men disse opgaver er stadig oftest taget af Tamaner når de 2 arter er sat sammen.

Når de ikke er optaget i kamp, bruger Shevaar det meste af deres tid som spejder, partisan eller som hyrder for tilfangetaget mennesker.

Der er et komplekst sæt af implantater i individets hals som kræver yderlig forskning for at vi kan forstå dem fuldt ud. Jeg vil sende en mere detaljeret analyse sammen med at forsknings forslag.

Vi bør være forsigtige når vi møder disse rumvæsener i marken. De er hurtige og farlige partisaner som foretrækker at kæmpe i dækning, og bør forfølges og holdes under beskydning hele tiden når de opdages, så længe det ikke forværrer vores egen position. At udsætte vores holds flanke eller bagtrop for at gruppe Shevaar kan få katastrofale følger. Selvom granater meget usandsynligt vil dræbe en Shevaar med det samme, er de brugbare for at tvinge dem ud i vores troppers synsfelt.

Selvom Shevaar er blind har de stadig balance organer som påvirkes af lyden fra vores bedøvelsesgranater. De vil have samme effekt på dem, som på mennesker.

Med venlig hilsen

Dr. Connor


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 Shevaar corpse
Opens:
 Alien Breathing Apparatus (if not yet opened; can also be opened by
 Alien Autopsy -- Taman or Alien Autopsy -- Ortnok)