Translation:Shevaar autopsy txt/cs

From UFO:AI

Záznam v UFOpedii

Návrh

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Dr. Connor, VaV: Biologické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh: Pitva cizáka - Shevaar


Veliteli,

získali jsme nové tělo mrtvého cizáka z bojiště. Měli bychom začít s pitvou a vyhodnocováním hned, jakmile to bude možné.


S pozdravem,

Dr. Connor

Výsledek

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Dr. Connor, VaV: Biologické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Výsledek: Pitva cizáka - Shevaar


Veliteli,

naše pitva tohoto nového cizáka - Shevaara - byla velmi zajímavá. Je značně odlišný od více humanoidních Tamanů a Ortnoků. Má velkoprsté nohy a malý ocas, který se zdá být pozůstatkem probíhajícího vývoje tohoto druhu. Tento tvor se také jeví být úplně slepý. Chybí mu oči nebo jakýkoliv jiný typ orgánu, který by mohl používán ke zpracovávání viditelného světla. Nicméně zdá se, že má jiné zajímavé orgány které vyrovnávají tento nedostatek.

Na první pohled vypadá Shevaar jako pekelný kříženec člověka a ještěrky. Narozdíl od většiny pozemských ještěrek je cizák nicméně teplokrevný a jeho mozek je velikostně podobný našemu vlastnímu - pravděpodobně nepatrně větší. Jeho masivní chodidla jsou překvapivě pružná a mohou překonat velké úseky země dlouhými, skákavými kroky. Veké ruce se zdají nemít potíže s nesením mnoha variant cizácké výzbroje.

Závěry pitvy jsou neméně zajímavé. Po rozříznutí hrudi jsme zjistili, že hrudní koš je tvořen pevným štítem kosti dolů vepředu, posílený tuhou chrupavkou. Stavba kostí je poměrně odlišná od naší, jsou vytvořeny spíše z karbonu než vápníku se stopami kovu, což je činí extrémně tvrdými a tuhými. Nože a kulky budou mít značné problémy s jejich proniknutím a může být dokonce těžší nalézt životně důležité orgány k poškození. Jakákoliv tělesná hmota, která není zaštítěna kostí se zdá být tvořena pouze hubenými, šlachovitými svaly.

Mozek je obzvlášť těžce chráněn. Několik vrstev rohovinového obalu kolem něj je jako neprůstřelný pancíř. Ze znaků opotřebení a poškození okolo této oblasti hádáme, že tito cizáci pravidelně soupeří v důrazném trkání hlavami, pravděpodobně jako část jejich pářících rituálů. Malá všežravá tlama vyčnívá ze hmoty kosti a vede dolů k jednoduchému, ale účinnému zažívacímu traktu.

Ve hlavě se nicméně nachází více orgánů, než jenom mozek a tlama. Za kudrlinami kosti je sada tří orgánů, které zřejmě detekují infračervené záření. Ty jsou očividně Shevaary užívány namísto očí. Domníváme se, že citlivost těchto orgánů je zhruba srovnatelná se standardními infračervenými brýlemi PHALANXu.

Z pitvy a našich analýz bojových filmových záběrů můžeme shrnout následující:


-- Shevaarové vidí v infračerveném spektru. To bude činit obtížným schovat se před ním nebo přiblížit se nezpozorováni.


-- Nejčastěji nosí lehké vybavení k zachování jejich přirozené pohyblivosti. To jim umožňuje využít efektivní taktiku "úder a útěk".


-- Těla Shevaarů jsou vysoce odolná vůči nárazu a řezným poškozením a jejich kompaktní vnitřní ústrojí je nesnadno zranitelné otřesy nebo výbušninami. Nicméně jeich šupinatý kryt jim poskytuje malou ochranu před ohněm, lasery nebo elektřinou.


Shevaarové jsou nejčastěji využíváni jako rychlí, obrnění průzkumníci. Jsou extrémně efektivní v této roli kombinující vysokou pohyblivost s rozšířenými zrakovými schopnostmi a cizáci zřejmě mají dostatek těchto stvoření. Shevaarové se zdají být umístěni mezi Tamany a Ortnoky v nejasné cizácké hierarchii, kde často plní specializované nebo řídící úlohy - narozdíl od Ortnoků - nicméně tyto úkoly jsou stále obvykle přebírány Tamany kdykoliv jsou tyto dvě rasy nasazeny společně.

Pokud nejsou využiti v boji, Shevaarové tráví většinu svého času jako průzkumníci, čelní hlídky nebo pohůnci zajatých pozemšťanů.

V krku subjektu se nachází komplexní sada implantátů, které budou vyžadovat další analýzy, abychom jim plně porozuměli. Pošlu Vám více detailní analýzy spolu s návrhem výzkumu.

Měli bychom být obezřetní, kdykoliv se střetneme s těmito cizáky v boji. Jsou to rychlí a nebezpeční záškodníci, kteří preferují boj z krytu a měli by být stíháni a udržováni pod palbou kdykoliv budou objeveni. Vystavení křídel nebo týlu našeho týmu družstvu Shevaarů může mít katastrofální následky. Ačkoliv granáty jsou málo vhodné k stoprocentnímu zabití jakéhokoliv Shevaara, mohou být velmi užitečné pro jejich vypuzení před mířidla našich jednotek.

Takže, ačkoliv jsou slepí, Shevaarové vlastní rovnovážné orgány, které jsou zasažitelné zvukem našich zábleskových granátů. Ty budou mít na ně podobné účinky, jako mají na lidi.


S pozdravem,

Dr. ConnorResearch Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 Shevaar corpse
Opens:
 Alien Breathing Apparatus (if not yet opened; can also be opened by
 Alien Autopsy -- Taman or Alien Autopsy -- Ortnok)