Translation:Pbeamrifle txt/cs

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Záznam v UFOpaedii

Návrh

KOMU: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh: Cizácký artefakt -- Částicová puška


Veliteli, ukořistili jsme cizáckou pušku, která vystřeluje vysokoenergetické částicové paprsky. Je více smrtící než lasery, více přesnější než plasmové zbraně a představuje extrémně nebezpečnou novou hrozbu pro naše jednotky na bojišti. Předběžné testy proti našemu pancíři potvrdily, že cizáci mají vážnou převahu v palebné síle nad našimi vojáky. Potřebujeme neprodleně provést více výzkumů této zbraně.

Prosím, autorizujte tento program hned, jak to bude možné.

--Velitel Navarre


Výsledek

KOMU: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Výsledek: Cizácký artefakt -- Částicová puška


Veliteli, máme dokončeno vyhodnocování veškerých dostupných informací o této nové cizácké pušce. Bohužel jedná se o velmi znepokojivé zprávy.

Vždycky jsme tušili, že opravdová cizácká armáda bude vyzbrojena více než jenom pouhými plasmovými zbraněmi a rrrozparovači. Nyní se prokázala oprávněnost našich obav. Tato částicová zbraň je extrémně pokročilá, tvoří velký skok oproti plasmovým zbraním a je miniaturizovaná daleko za naší schopností ji reprodukovat.

Částicová zbraň je navržena k zasažení cílových objektů prostřednictvím proudu urychlených částic, které se pohybují rychlostí blízkou rychlosti světla a disponují hrozivou pohybovou energií. Až dosud jsme spatřovali cizáky používat tuto technologii pouze u velkých zbraní pro UFO. Nyní ji používají na Zemi tím nejhorším způsobem.

Puška se zdá následovat velmi jednoduché modulární řešení designu, celkem podobně jako u námi dříve zkoumaných plasmových zbraní. Všechny části mohou být zasunuty dovnitř zbraně nebo ven pouze po stlačení odpovídajícího záchytu. Podivné je, že žádná ze součástí zbraně není obzvláště technicky vysoce dokonalá nebo pozoruhodná; nic co bychom nedokázali snadno duplikovat s dostatkem úsilí a finančních prostředků. Pouze jediná věc, kterou musíme vyřešit je způsob zásobování municí. Množství energie obsažené v zásobnících je extrémní a navzdory našemu úsilí se nám zatím nepodařilo žádný z nich zneškodnit nebo deaktivovat kvůli jeho bezpečnému otevření. Ani úplné vyprázdnění nedovolí kompletní deaktivaci. Bude zapotřebí více výzkumů před tím, než jim dokážeme porozumět a ještě více, abychom je dokázali reprodukovat.

Co mě u této zbraně znepokojilo jako první, jsou její výkony proti našemu pěchotnímu pancíři. Vysokoenergetické částice v částicovém paprsku putují vysokou rychlostí, takže paprsek dokáže snadno prorazit díru skrz náš standardní vozidlový pancíř. Pokud je vystřelen proti pěchotnímu bojovému pancíři, výsledky jsou strašlivé. Probíjí čelní stranu pancíře bez zpomalení a stále má dost síly na to, aby prorazil ven skrz zadní stranu a pokračoval ještě několik metrů dál před svým rozptýlením.

Bude zapotřebí mnohem silnější ochrana pro naše jednotky, aby byly schopny odolat tomuto typu střelby. Navíc k vývoji zcela nových pancířů bychom měli věnovat pozornost vylepšení našich stávajících ochranných oděvů hned, jakmile to bude možné. Naše pěchotní jednotky mohou utrpět značné ztráty způsobené cizáckými částicovými zbraněmi pokud to neuděláme.

Tvar pušky není vhodný pro člověka a dokonce i po úpravách bude velmi špatně vyvážena pro použití pozemským střelcem. Pokud bude použita našimi jednotkami, naše přesnost střelby nebude tak dobrá, jako u cizáků.

Budu Vás informovat o našich výsledcích zkoumání částicových zásobníků.


--Vel. Navarre


Typ zranění

Odbornost

Odkazy


Stat Suggestions

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)


Pro:

1) Very high damage.

2) Long range.

3) High accuracy.


Con:

1) Long reload time.

2) High recoil.

3) Damage lowered by smoke/gas/fire.


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 Particle beam rifle
Opens:
 Enables production -- Particle Beam Rifle
 Man-Portable Particle Beams