Translation:Pbeampistol txt/cs

From UFO:AI

Záznam v UFOpaedii

Návrh

KOMU: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh: Cizácký artefakt -- Částicová pistole


Veliteli, ukořistili jsme novou nebezpečnou cizáckou pistoli, která zřejmě vystřeluje paprsky vysokoenergetických částic -- více smrtící než laser, více přesnější než plasmové zbraně, která je extrémně nebezpečnou novou hrozbou pro naše jednotky na bojišti. Předběžné testy proti našemu pancíři skončily se znepokojivými výsledky. Potřebujeme okamžitě provést více výzkumů této zbraně.

Prosím autorizujte tento program co možná nejdříve.

--Velitel Navarre


Výsledek

KOMU: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Výsledek: Cizácký artefakt -- Částicová pistole


Veliteli, ukončili jsme výzkum nové cizácké pistole a obávám se, že zprávy nebudou příliš dobré.

Vždycky jsme tušili, že opravdová cizácká armáda bude vyzbrojena více než jenom pouhými plasmovými zbraněmi a rrrozparovači. Nyní se prokázala oprávněnost našich obav. Tato částicová zbraň je extrémně pokročilá, tvoří velký skok oproti plasmovým zbraním a je miniaturizovaná daleko za naší schopností ji reprodukovat.

Částicová zbraň je navržena k zasažení cílových objektů prostřednictvím proudu urychlených částic, které se pohybují rychlostí blízkou rychlosti světla a disponují hrozivou pohybovou energií. Až dosud jsme spatřovali cizáky používat tuto technologii pouze u velkých zbraní pro UFO. Nyní ji používají na Zemi tím nejhorším způsobem.

Pistole sama o sobě je poměrně jednoduché konstrukce, pouze plášť zakrývající sadu magnetů a elektrostatických čoček používaných k soustředění a přiškrcení částicového paprsku. To je všechno materiál, který dokážeme jednoduše napodobit s minimem finančních prostředků a úsilí. Nicméně musíme vyřešit způsob zásobování municí. Množství energie obsažené v zásobnících je extrémní a navzdory našemu úsilí se nám zatím nepodařilo žádný z nich zneškodnit nebo deaktivovat kvůli jeho bezpečnému otevření. Ani úplné vyprázdnění nedovolí kompletní deaktivaci. Bude zapotřebí více výzkumů před tím, než jim dokážeme porozumět a ještě více, abychom je dokázali reprodukovat.

Určitě tato pistole je nejohavnější ruční střelná zbraň, jakou jsem kdy ve svém životě viděl, s působivou schopností probití pancíře a extrémním ničivým potenciálem. Vysokorychlostní částicový paprsek dokáže zabít lehce opancéřovaného člověka jednou ranou na vzdálenost až do 40 metrů. Jenom jedinou ranou. S ohledem na smrtící účinek v daném dosahu předstihuje dokonce naši laserovou pistoli. Jedinou dobrou zprávou je, že částicová pistole je značně méně přesná, než naše lasery a produkuje příliš velký kopanec na to, aby dokázala střílet opakované přesné zásahy.

Ve skutečnosti střelba z pistole může být obtížnější pro vojáky s menší než požadovanou fyzickou silou. Částice opouštějící hlaveň se pohybují ve zlomku rychlosti světla, čímž vytvářejí příšerně velký zpětný ráz vůči střelci. Takže může být extrémním problémem pro slabší vojáky udržet zbraň zamířenou na cíl. Pokud budou tyto pistole nasazeny, doporučujeme, aby byly vydány pouze silnějším vojákům v našem družstvu.

Budu vás informovat o našich pokrocích ohledně zkoumání zásobníků, veliteli.

--Vel. Navarre


Typ zranění

Odbornost

Odkazy

Stat Suggestions

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)


Pro:

1) High damage.

2) Long range.

3) Quick-firing.

4) High accuracy.


Con:

1) Long reload time.

2) High recoil.

3) Damage lowered by smoke/gas/fire.


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 Particle beam pistol
Opens:
 Enables production -- Particle Beam Pistol
 Man-Portable Particle Beams