Translation:Ortnok autopsy txt/th

From UFO:AI

เนื้อหาจานบินอภิธาน

นำเสนอโครงการ

ถึง: ผู้บัญชาการฐาน, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

จาก: ดร. คอนเนอร์, ฝ่ายวิัจัยและพัฒนา: แผนกชีววิทยาและการกักกัน, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

วันที่:  %02i %s %i

หัวข้อ: นำเสนอโครงการ: ชันสูตรศพมนุษย์ต่างดาว -- ออร์ตนอค


เรียนท่านผู้บัญชการ,


เราได้เก็บกู้ศพมนุษย์ต่างดาวจากสนามรบได้ เราจะเริ่มการผ่าศพและประิเมินโดยด่วนที่สุด


ขอแสดงความนับถือ,

ดร. คอนเนอร์


ผลลัพธ์

ถึง: ผู้บัญชาการฐาน, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

จาก: ดร. คอนเนอร์, ฝ่ายวิัจัยและพัฒนา: แผนกชีววิทยาและการกักกัน, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

วันที่:  %02i %s %i

หัวข้อ: Re: ชันสูตรศพมนุษย์ต่างดาว -- ออร์ตนอค


เรียนท่านผู้บัญชาการ,

การชันสุตรศพและประเมินมนุษย์ต่างดาวสีเขียวเสร็จสิ้น ผมขอสรุปผลดังนี้

สิ่งแรกที่เราพบในเผ่าพันธุ์นี้ที่เรียกว่า "ออร์ตนอค" คือขนาด รูปร่างของมันเหมือนกับมนุษย์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ ซึ่งอาจทำให้คนของเราตกใจกลัว แต่เรายืนยันได้ว่าออร์ตนอคไม่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์

หากเทียบกับน้ำหนักตัว ออร์ตนอคมีกล้ามเนื้อมากกว่านักเพาะกายอาชีพ ตอนแรกเราสรุปว่ามันเป็นผลจากสภาพแรงดึงดูดมหาศาลของดาวของมัน แต่การตรวจฮอร์โมนและสารเคมีพบสิ่งที่น่าสนใจ ตัวอย่างนี้ดูจะถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่มีการผสมสเตียรอยด์มาแต่เกิด และเมื่อรวมกับความหนาแน่นของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ ทำให้ออร์ตนอคมีร่างกายแข็งแรกกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ ในโลก

การผ่าครั้งแรก เราพบว่าออร์ตนอคไม่มีเลือด มันมีปอด อวัยวะสำคัญ และสิ่งที่คล้ายกับระบบย่อยอาหาร แต่ไม่มีตับหรือหัวใจที่เราพอจำแนกได้ มีระบบเส้นประสาทที่พัฒนาแล้วแทนที่หลอดเลือด ซึ่งเต็มที่ไปด้วยเจลนำไฟฟ้า ที่น่าจะเป็นตัวสร้างพลังงานและควบคุมกล้ามเนื้อผ่านการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะเกิดจากการย่อยสารอินทรีย์ และเก็บไว้ในอวัยวะที่คล้ายปลาไหลใต้ปอด ระบบประสาทถูกหล่อเลี้ยงด้วยของเหลือจากการย่อย ผ่านเส้นที่เต็มไปด้วยอากาศอัด กระดูกหน้าอกถูกเสริมด้วยเกราะใต้ผิวหนังสีเขียว

ตาของมันถูกฝังไว้ด้วยเลนส์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถทางสายตาที่ดีอยู่แล้วของออร์ตนอคขึ้นไปอีก ทำให้มันมีความสามารถในระดับอินฟาเรด หูมีกระดูกเล็กสามชิ้นในแต่ละข้าง ซึ่งใหญ่และพัฒนาไปมาก จากหลักฐานเราสรุปว่าออร์ตนอคสามารถได้ยินได้ดี แม้ว่าจมูกกับอวัยวะดมกลิ่นจะเล็ก จนแทบจะใช้งานไม่ได้

จากการชันสูตรศพและการวิเคราะห์ภาพจากสนามรบ เราสรุปได้ว่า

- สมองมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดลำตัว โดยไม่ได้ใหญ่กว่าพวกโฮโม อีเรคตัส แต่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับพวกทหารเดินเท้า ออร์ตนอคไม่ได้แสดงความด้อยด้านแทคติคในสนามรบ

- มือที่มีสามนิ้วสามารถหยิบจับและใช้อุปกรณ์ได้หลากหลาย แต่ออรค์นอคมักใช้อาวุธหนักเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดตัว

- ออร์ตนอคแข็งแรง ทนทาน และอันตราย เกราะภายในทำให้มันทนทานยิ่งขึ้น และกำจัดได้ยาก แนะนำให้ใช้กระสุนเจาะเกราะหรืออาวุธไฟ เลเซอร์ ระเบิด และอาวุธตัดจะไ่ม่มีประสิทธิภาพนัก เพราะเกราะที่หนา

- ออร์ตนอคไม่มีอวัยวะสืบพันธุ์ จากแผลผ่าตัดบริเวณขาหนีบ เราเชื่อว่ามันถูกกำจัดด้วยเหตุผลบางอย่าง

ในสนามรบ พวกนี้มักถูกใช้เป็นพลปืนหนักและกลุ่มยิงสนับสนุน พวกนี้ใช้อาวุธที่ดีไม่แม่นยำนัก แต่เมื่อมีจำนวนมากพวกมันก็สามารถระดมยิงได้มากพอจะหยุดยั้งและกำจัดทีม PHALANX ได้ ออร์ตนอคไม่มีหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตามการสังเกตของเรามันไม่เคยเป็นช่างเทคนิค และมักใช้เวลาในการคุ้มครองพื้นที่ให้กับทามาน หากไม่ได้ทำการรบ

มีเครื่องมือซับซ้อนที่ฝังอยู่ในคอ ซึ่งเราต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจ ผมจะส่งรายงานวิเคราะห์อย่างละเอียดพร้อมนำเสนอโครงการวิจัย

เราไม่แน่ใจว่าคำว่า "ออร์ตนอค" มาจากไหน ทหารไม่รู้และพวกเราก็ไม่รู้ แต่ก็เป็นชื่อที่ดี และดูจะติดปาก

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่ผมมีให้ท่านผู้บัญชาการ ผมจะติดต่อท่านอีกครั้งเมื่อมีข้อมูลใหม่

ขอแสดงความนับถือ,

ดร. คอนเนอร์

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 Ortnok corpse
Opens:
 Alien Breathing Apparatus (if not yet opened; can also be opened by
 Alien Autopsy -- Taman or Alien Autopsy -- Shevaar)