Translation:Ortnok autopsy txt/cs

From UFO:AI

Záznam v UFOpedii

Návrh

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Dr. Connor, VaV: Biologické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh: Pitva cizáka - Ortnok


Veliteli,

získali jsme nové tělo mrtvého cizáka z bojiště. Měli bychom začít s pitvou a vyhodnocováním hned, jakmile to bude možné.


S pozdravem,

Dr. Connor

Výsledek

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Dr. Connor, VaV: Biologické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Výsledek: Pitva cizáka - Ortnok


Veliteli,

pitva a posouzení zeleného cizáckého jedince jsou hotovy. Předkládám Vám mé shrnutí pro Váš přehled.

První věc, které jsme si povšimnuli u tohoto druhu, který byl pojmenován "Ortnok" je jeho velikost. Vypadá jako zvířecí, neohrabaná karikatura muže - něco, co může docela zneklidnit naše muže v poli, nicméně potvrdilo se, že Ortnok není žádným způsobem geneticky spřízněný s lidstvem.

Úměrně ke své tělesné hmotnosti má Ortnok více svalstva, než profesionální kulturista. Nejprve jsme usuzovali, že je to pouze důsledek domovského světa s extrémně velkou gravitací, nicméně následující hormonální a toxikologické rozbory našeho jedince odhalily něco zajímavého. Subjekt se zdá být podroben od narození těžké dietě genetických manipulací a anabolických steroidů. To, v kombinaci s neuvěřitelnou hustotou svalové tkáně, dělá Ortnoky fyzicky silnějšími, než jakoukoliv biologickou entitu na Zemi.

V průběhu našich prvních řezů jsme byli překvapeni zjištěním, že Ortnok nemá žádnou krev. Má plíce, vnitřnosti a něco podobného zažívacímu ústrojí, ale žádná játra nebo srdce, které bychom mohli identifikovat. Namísto tepen má velmi dobře vyvinutý systém nervových trubic, naplněných druhem elektricky vodivého gelu, který se zdá pohánět a ovládat svaly přímou elektrickou stimulací. Potřebná elektřina je vytvářena prostřednictvím trávení organické hmoty a ukládána v sadě velkých "úhořovitých" orgánů pod plícemi. Nervový systém samotný je vyživován zbytkovými produkty trávícího procesu prostřednictvím žil naplněných stlačeným vzduchem. Veškerá hrudní dutina může být bohatě opatřena pancéřovými pláty uloženými právě pod hrubou zelenou pokožkou.

Oči jsou kryty chirurgicky implantovanými čočkami, které vylepšují Ortnokům již tak excelentní zrak, rozšiřující jej až do infračerveného spektra. Uši se skládají ze série malých dutin, tři na každé straně hlavy, které jsou překvapivě velké a dobře vyvinuté. S těmito důkazy musíme usuzovat, že Ortnokové mají výborný sluch, ačkoliv nos a čichové orgány jsou poměrně malé, zakrnělé téměř k zbytkovosti.

Z výsledků pitvy a našich analýz bojových filmových záběrů můžeme shrnout následující:


-- Mozek je docela malý na hominida této velikosti, ne větší jako u Homo erectus, nicméně je to pravděpodobně dostačující pro úlohu pěšího bojovníka. Ortnokové určitě nevykazují žádnou taktickou lenivost na bojišti.


-- Tříprstá ruka je schopna nést a používat široké spektrum vybavení. Ačkoliv Ortnokové jsou nejčastěji vybaveni těžkými zbraněmi odpovídajícími jejich velikosti.


-- Ortnokové jsou silní, tvrdí a nebezpeční. Jejich vnitřní pancíř posiluje jejich přirozenou odolnost ještě více a činí je obtížně vyřaditelnými. Protipancéřové náboje nebo zápalné zbraně jsou doporučeny. Laserové, výbušné a sečné zbraně nebudou velmi efektivní díky značnému obrnění.


-- Všichni Ortnočtí jedinci, které jsme doposud viděli nebyli vybaveni rozmnožovacími orgány. Z chirurgických jizev v oblasti slabin usuzujeme, že mohli být z nějakého důvodu vykastrováni.


V boji se tito jedinci zdají být využíváni nejčastěji v úloze těžké pěchoty a palebné podpory. Nejsou obzvláště přesní s jejich poněkud těžkopádnými zbraněmi, nicméně pokud operují ve větších počtech, obvykle dokáží vytvořit dostatek palby k potlačení a poté likvidaci družstva PHALANXu. Ortnokové se nezdají sloužit k mnoha specializovaným výkonům; nikdy nejsou použiti jako technikové podle našich kamerových sledování a obvykle se zabývají zajišťováním obvodové bezpečnosti pro Tamany, když nejsou zaměstnáni v boji.

V krku subjektu se nachází komplexní sada implantátů, které budou vyžadovat další analýzy, abychom jim plně porozuměli. Pošlu Vám více detailní analýzy spolu s návrhem výzkumu.

Nemáme žádnou dostatečnou představu, odkud se vzalo jméno "Ortnok". Vojáci to nevědí ani žádný z nás. Přesto je to dobré jméno a zdá se být zažité.

To je vše, co pro Vás nyní mám. Zkontaktuji Vás opět, jakmile něco nového objevíme.


S pozdravem,

Dr. Connor

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 Ortnok corpse
Opens:
 Alien Breathing Apparatus (if not yet opened; can also be opened by
 Alien Autopsy -- Taman or Alien Autopsy -- Shevaar)