Translation:Orbital ufo activity txt/cs

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Author: Raffik (talk, contrib)

Záznam UFOpedie

Návrh výzkumu

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD:

 Plk. Ingrid Falkland, divize rozvědky, PHALANX, Velení altlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh výzkumu: Orbitální aktivita UFO


Dobré jitro, pane.

Dovolte, abych uvedl několik nehezkých skutečností.

1) Všechny vesmírné prostředky lidstva byly po prvotním útoku cizáků na Zemi evakuovány. Pouze několik základen, které byly znovu předány do rukou armády, je stále v provozu s minimem dobrovolné posádky.

2) Máme pouze hrstku vesmírných zbrojních platforem, žádná ovšem není vybavena pro poškození cizáckých plavidel. Cizáci mají schopnosti okamžitě zlikvidovat jakékoli lidské snahy ve sluneční soustavě.

3) Naše satelitní síť je otevřená a může být téměř okamžitě smazána z mapy. Sice existují nouzová pozemní vedení, ale pouze pro armádní užití. Pokud dojde k útoku na satelitní síť, komunikace mezi velitelskými centry organizace PHALANX a jednotkami v terénu -- letadly a pozemními týmy -- bude ochromena.

4) Na oběžné dráze se bezesporu pohybují cizácká plavidla, která přepravují náklady a UFO nezi Zemí a cizáckou domovskou planetou a v tuto chvíli nemůžeme dělat nic, abchom tomu zabránili.

Toto nás vede pouze k jedinému závěru: Vesmírný prostor kolem Země již není pod naší kontrolou. Jediným důvodem, proč si lidstvo zachovává schopnost letů do vesmíru je, že se cizáci rozhodli ji zatím nezničit.

Naše šokující bezbrannost z vesmíru je demonstrována tím, že jsme zatím vedli válku výlučně na povrchu a ve vzduchu. Nemáme žádná vesmírná plavidla, která mohou být upravena pro boj a plány na jejich postavení mají roky k dokončení. Dokonce ani organizace PHALANX nemůže vytvořit funkční bojové plavidlo se současně dostupnými technologiemi v takovém čase, aby ovlivnil výsledek války.

To malé množství orbitíální výzbroje, kterou máme, je velmi nevyhovující. Jsou zde nukleární střely, které nám OSN nedovolí použít a které by byly příliš ničivé na to, aby pomohly našim výzkumným snahám, pokud by se nám někdy podařilo zasáhnout. Existují laserové a hmotové platformy, které jsou však nedostatečně zásobeny energií na to, aby poškrábaly těžký pancíř UFO. Pokud se cizáci rozhodnou nás vyhladit bombardováním, mohou jednoduše přijít a zaklepat. Tato situace musí být napravena.

Jedinou otázkou ohledně této UFO aktivity je, jak jí budeme čelit. Až doposud jsem nebyli schopni situaci ovlivnit, ale s navýšením rozpočtu a rostoucí reputací v OSN do sebe začínají dílky zapadat pro další krok v naší strategii.

Nejslibnějším nápadem na krátkodobou orbitální zbraň je přizpůsobení jednu z "vesmírných děl", používaných NASA a ESA k vypoušťení satelitů a -- před tím, než nás invaze donutila opustit základny mimo Zemi -- vystřelování zásob na měsíční základnu Tranquility. Tato vesmírná děla jsou v podstatě obří urychlovače s dostatkem síly, aby vyslaly náklad velikosti satelitu na oběžnou dráhu. S naší znalostí výzkumu elektromagnetických zbraní OSN můžeme vylepšit jednu z těchto zbraní na proti-orbitální zbraň, schopnou sestřelit cizácká plavidla. Jsme přesvědčeni, že dokážeme přesvědčit alespoň jednu z vesmírných agentur na Zemi, aby nám jednu zbraň pro tento účel zapůjčila.

Nicméně tu jsou problémy. Ze zřejmých důvodů se tyto zbraně nemohou pohybovat, protože jsou vybudovány do boku hory, takže by cíl musel proletět přímo před hlavní, abychom měli šanci ho trefit. Protože víme, že nemůžeme počítat s tím, že bynám cizáci poskytli přímý výstřel, byl toto velký kámen úrazu. Ale věříme, že existuje řešení: Pokud nemůže pohnout dělo, budou se muset pohybovat střely místo něj.

Plán vyzývá k vytvoření speciální nábojnice, schopné přizpůsobit svou trajektorii pomocí raket. V současné době tlačíme na OSN, aby nám povolila užití miniaturních nukleárních hlavic -- ne více než 3 kilotuny -- abychopm zajistili sestřel každým zásahem. Tento orbitální projektil bude velký, těžký a velkou výzvou bude jeho vložení do děla, ale je naprosto nezbytné dát projektu reálnou šanci na úspěch.

Jak vidíte, pane, všechny tyto problému mohou být překonány, ale potřebujeme vykonat několik důležitých výzkumných a vývojových projektů a nasadit hodně finančních prostředků, aby všechno začalo pracovat. Prosím o udělení autorizace co nejdříve to bude možné.

S přátelskými pozdravy,

Plk. Falkland


Výsledek

PRO: velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Plk. Ingrid Falkland, oddělení rozvědky, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Re: Orbitální aktivita UFO


dobré jitro, pane.

Orbitální dělo PHALANX je otestováno a připraveno k použití. Máme kapacitu šesti výstřelů. Vše, co potřebujeme znát, je cíl a Vyše autorizace.


K mé plné zprávě:

Konečně jsme provedli všechna rozšíření, která jsem zmíňoval. Omlouvám se, že práce na zbrani trvala tak dlouho, ale museli jsme vytrhat všechny staré baterie kondenzátorů a nahradit je vojenskými kompenzátory stejné velikosti. Potom jsme museli položit nové kolejnice místo starých, které byly příliš opotřebované. Ale i tak se to vyplatilo.

Práce na našem novém projektilu byla také ukončena. Během procesu vývoje jsme se rozhodli pro koncept dělostřeleckého granátu a nyní projektil označujeme jako vesmírnou střelu Drak. Jedná se o poloautonomní řízenou střelu, napojenou na naše řídící středisko laserovým paprskem a naváděné třemi systémy najednou: rozhraním v řídícím středisku, velkým infra-červeným zaměřovacím polem a manuálním zaměřovacím rozhraním v řídícím středisku. Můžeme střele udat kurs na cíl menší, než centimetr v průměru.

OSN nám neochotně povolilo užití 3-kilotunových miniaturních nukleárních hlavic, na jejichž užití jsme tlačili, což odstranilo mnoho našich obav a omezení. S těmito hlavicemi na palubě nezáleží na tom, jak jemně či tvrdě UFO zasáhneme. Pokud je zasaženo, jde k zemi.

Střela je schopna přizpůsobit svou trajektorii v atmosféře i mimo ni. Má velikost zhruba jako VW Beetle a měla by těžce poškodit každý nosič letadel nebo UFO, které zasáhne; doufejme, že natolik, aby ztroskotalo nebo ho alespoň přinutilo sestoupit do atmosféry, aby na něj mohly zaútočit naše stíhačky.

Mělií bychom být schopni vystřelit několik ran předtím, než se UFO podaří ustoupit mimo dostřel děla. Tak či onak, je pravděpodobné, že UFO identifikuje cíl a pokusí se ho zničit z oběžné dráhy. Všechen personál a důležité vybavení již bylo evakuováno.

Můžeme dělo ztratit, ale to, co získáme, je nezměrně lepší. Technologii, která představuje šanci pro lidstvo v této válce. Nic, co cizáci zanechali na Zemi ještě nebylo tak důležité.

Někde tam nahoře je cizácká nadsvětelná loď, pane, a zamýšlím si na ni sáhnout.

Dělo je připraveno k palbě na Váš rozkaz. Dám Vám vědět, jakmile budeme mít cíl v dostřelu.

s přátelskými pozravy,


Plk. Falkland

Strom výzkumných dat

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 Alien Origins
 The Alien Strategy

Opens:
 Orbital UFO Spotted