Translation:News new twist txt/sv

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

UFOpaedia Entry

Meddelande

TILL: Baskommendör, PHALANX, Atlantic Operations Command

FRÅN: Doktor Connor, Forskning och utveckling: Smittskyddsavdelningen, PHALANX, Atlantic Operations Command

DATUM: %02i %s %i

ÄMNE: En ny vändning


Kommendör

Ny information har kommit upp under den senaste serien av obduktioner du begärde. Våra rapporter kvarstår, men vi har upptäckt en gemensamhet som ger oss en ny insikt om utomjordingarnas mångfalld.

Under våra första analyser av utomjordingarnas cellstruktur, så träffade vi på några avvikelser där våra DNA kopierings tester skulle misslyckas pga oförklarlig kontaminering av prover. Vi förkastade det först att vara ett mänskligt fel, men problemen har fortsatt att visa sig med en överraskande regelbundenhet. Samma resultat, om och om igen, varje gång vi testat ett prov som inte har blivit lagrat genom kryofrysning så har vi haft svårighet att ta ut en enskild okontaminerad sekvens. Jag har spenderat några av mina lediga timmar att studera problemet, och jag tror jag har funnit orsaken.

Den enklaste förklaringen är detta: Det är två typer av DNA i våra blodprover. Det främmande DNA:ts förekommst är total; denna sekvens kan hittas i alla medlemmar av Tamanrasen, och en närmare studie har bekräftat att en liknande sekvens finns i blodet på andra raser vi hittat. Källan verkar vara en sorts encellig organism som finns i stor mängd i det utomjordiska blodomloppet. Det finns flera olika versioner av den, en för varje utomjordisk ras, och alla delar otroliga DNA likheter. Intressant nog så även om alla dessa organismer har lika många kromosomer, så kan ingen av dom överleva i en kropp som inte är medlem av den ursprungliga rasen. Underligt nog så är det helt klart att det är absolut ingen som helst variation på DNA:t mellan organismer från samma version. Detta leder till att vi tror att olika versioner kan ha tillverkats -- helt eller delvis -- för att passa den individuella rasen.

Vi antar att alla utomjordingar bär en version av denna micro organisms infektion. Organismens funktion är inte helt klar. Vi har gjort tester på olika experimentella vävnads prover, både infekterade och kontrollprover. Den infekterade vävnaden verkar inte lida av några negativa effekter -- eller positiva heller för den delen -- av organismens närvaro. De är i stort sätt oskiljbara från oinfekterad vävnad. Då organismen kräver en levande värd för sin egna överlevnad, så verkar det inte vara en parasit eller en symbiot, med för närvarande obemärkta fördelar.\n

Vi har namngett denna organism XVI (EXtraterrestrial Virus Infektion). Detta kan vara en felbeteckning i microbiologiska termer; XVI är långt mer komplicerad än något virus på jorden, men den beter och kopierar sig precis som ett vanligt virus. Därför känner vi att termen är försvarbar. När varje utomjordisk ras bär en unik sträng av infektionen, så har vi gett dem ett alfabetiskt designering efter den ursprungliga ras som strängen hittas i. Tamanerna har XVI-T, Shevaar har XVI-S, osv.

Infektionens syfte kvarstår suddig just nu, men det är det enda vi har hittat än så länge som binder ihop dessa olika raser fysiskt. Vi kan bara gissa att olika strängar av infektionen skapades för att passa varje ras.

Det finns ingen indikation att denna organism är smittsam för oss människor. När vi injicerar odlingar av männsklig vävnad med färskt utomjordiskt blod så har vi observerat att det utomjordiska blodet har blivit totalt utstött, som väntat. Oväntat nog, så har allt spår av infektionen därefter förintats av vanliga männskliga T celler. Organismen kunde inte slå av vårat immunförsvar för att kunna slå rot.\n

Vi tror för närvarande inta att XVI organismen utgör något hot för våra soldater på slagfältet. Men vi kommer forsätta att forska och hålla dig underrättad om något utvecklas. En grundlig blodtestning utförs nu på all vår personal, som en säkerhetsåtgärd, och vanliga karantän procedurer kommer upprätthållas alltigenom laboratoriumet.

Vänligen

Doktor Connor

Links

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 Alien Autopsy -- Taman
 Alien Autopsy -- Ortnok
 Alien Autopsy -- Shevaar
 Odd Behaviour
Opens:
 The Alien Strategy