Translation:News new twist txt/pl

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Hasło UFOpedii

Wiadomość

DO: Dowódca Bazy, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich.

OD: Dr Connor, JBR: Dział Biotechnologii, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich.

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Nowy zwrot


Dowódco.

Podczas ostatnich autopsji odkryliśmy coś nowego. Raporty wprawdzie na nic nie wskazują, ale odnaleźliśmy pewne podobieństwa, które mogą nam dać nowy pogląd na zachowania Obcych.

Podczas pierwszych analiz struktury komórkowej Obcych napotkaliśmy na pewne anomalie - nasze testy replikacji DNA kończyły się porażką z powodu niewyjaśnionego zanieczyszczenia próbek. Początkowo sądziliśmy, że jest to nasza wina, ale problem pojawiał się z zadziwiającą regularnością. Ten sam wynik, badanie po badaniu; za każdym razem, gdy przeprowadzaliśmy je na próbce, która nie została zamrożona do przechowywania, mieliśmy problem z ekstrakcją pojedynczej, niezanieczyszczonej sekwencji. Poświęciłem trochę mojego wolnego czasu, żeby rozwiązać ten problem, i wydaje mi się, że znalazłem przyczynę.

Najprostsze wyjaśnienie jest takie: w próbkach krwi występują dwa typy DNA. Przewaga obcego jest znacząca: sekwencje te można znaleźć u każdego przedstawiciela gatunku Tamanin, a bliższe badania potwierdziły obecność podobnych sekwencji w krwiobiegu pozostałych odkrytych gatunków. Źródłem wydaje się być jednokomórkowy organizm obecny w dużej liczbie w krwi Obcych. Istnieje w wielu wersjach, odmiennych dla każdego gatunku, ale wszystkie łączą nadzwyczajne podobieństwa DNA. Co ciekawe, pomimo takiej samej ilości chromosomów żaden z nich nie jest w stanie przetrwać w krwi innego gatunku. Poza tym w ramach jednego gatunku nie ma żadnych wariacji tego organizmu. Wynika z tego, że zostały one w całości bądź częściowo sztucznie stworzone na potrzeby nosiciela.

Stwierdziliśmy obecność tego mikroorganizmu u każdego przebadanego Obcego. Jego funkcje są nam nieznane. Przeprowadziliśmy testy na różnych próbkach – zainfekowanych i nie. Zarażone obiekty nie wykazywały ani negatywnych, ani pozytywnych efektów zarażenia, i nie odróżniały się niczym od tych „czystych”. Ponieważ organizm ten potrzebuje żywego gospodarza by przeżyć, wydaje się, że jest albo pasożytem ,albo symbiontem o niewyjaśnionym przeznaczeniu.

Nazwaliśmy ten organizm „Pozaziemską Infekcją Wirusową” (eXtraterrestrial Viral Infection - XVI). Jako że każdy gatunek Obcych jest nosicielem innego typu wirusa, nadaliśmy im alfabetyczne oznaczenie zależne od gatunku źródłowego: Tamanin: XVI-T, Shevaar: XVI-S itd.

Zadanie wirusa jest nam nieznane, ale jest to jedyny czynnik łączący wszystkie rasy Obcych. Możemy tylko zakładać, że został on zaprojektowany, aby w jakiś sposób ulepszyć Obcych. Możliwe, że pozwala im koegzystować w sposób, w jaki ma to miejsce.

Nic nie wskazuje na to, że organizm miałby przenosić się na ludzi. Wstrzykując kultury ludzkiej tkanki do świeżej krwi Obcych zaobserwowaliśmy całkowite odrzucenie krwi – zgodnie z przewidywaniami. Nieoczekiwanie jednak wszelkie ślady infekcji zostały zanihilowane przez standardowe, ludzkie komórki typu T. Organizm nie miał szans z naszym systemem odpornościowym.

Nie sądzimy, aby w chwili obecnej XVI stanowiło jakiekolwiek zagrożenie dla naszych żołnierzy na polu bitwy. Będziemy jednak kontynuować badania i informować o postępach. Jesteśmy także w trakcie wykonywania kompleksowego badania krwi całego personelu – na wszelki wypadek. W obrębie laboratorium będą również zachowane ścisłe procedury kwarantanny.


Z poważaniem,

Dr Connor