Translation:News new twist txt/cs

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Záznam v UFOpedii

Zpráva

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Dr. Connor, VaV: biologické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Nečekaný obrat


Veliteli,

během posledních pitev, které jste zadal, vyšly najevo nové skutečnosti. Naše zprávy stále platí, ale objevili jsme společný faktor, který nám může pomoci osvětlit různorodost cizáků.

Během našich prvních analýz cizácké buněčné struktury jsme narazili na anomálie, kde naše testy s replikací DNA selhávaly kvůli nevysvětlitelné kontaminaci vzorků. Zpočátku jsme to připisovali lidské chybě, ale problém se opakoval s nečekanou pravidelností. Stejný výsledek, znovu a znovu; kdykoli jsme testovali vzorek, který nebyl kryogenicky uskladněn, měli jsme problém získat byť i jedinou neznečištěnou sekvenci. Výzkumem tohoto problému jsem strávil část svého volna a myslím, že jsem objevil příčinu.

Nejjednodušší vysvětlení je toto: v našich krevních vzorcích jsou přítomny dva různé kmeny DNA. Rozšíření druhé DNA je všeobecné; tyto sekvence se nacházejí ve vzorcích každého jedince druhu Taman a podrobný výzkum potvrdil, že podobné sekvence jsou i v krvi ostatních druhů, které jsme získali. Zdrojem se zdá být určitý typ jednobuněčného organismu přítomný ve velkém množství v krevním řečišti cizáků. Existuje v několika varietách, jedna pro každý druh cizáků, a všechny se vyznačují pozoruhodnou podobností DNA. Překvapivě, ačkoli všechny tyto organismy mají stejný počet chromozomů, žádný nedokáže přežít v těle jiného druhu, než svého původního. Zvláštní je také fakt, že neexistují absolutně žádné rozdíly mezi organismy stejné variety. To mě vede k domněnce, že tyto různé variety byly uměle zkonstruovány -- zcela nebo zčásti -- aby vyhovovaly jednotlivým druhům cizáků.

Jsme nyní toho názoru, že všichni cizáci jsou nakaženi některou variantou této mikroorganické infekce. Funkce tohoto organismu není na první pohled zřejmá. Testovali jsme různé vzorky tkání, nakažené i kontrolní. Zdá se, že na nakažené vzorky nemá přítomnost mikroorganismu žádný škodlivý vliv -- ostatně ani příznivý, když na to přijde. V zásadě jsou nerozeznatelné od kontrolních vzorků. Vzhledem k tomu, že organismus vyžaduje živého hostitele pro své přežití, jedná se zřejmě buď o parazita, nebo o symbionta přinášejícího zatím neznámé výhody.

Nazvali jsme tento organismus Mimozemská Virová Infekce, zkráceně MVI. Z mikrobiologického hlediska to není příliš přesné pojmenování, MVI je mnohem složitější než jakýkoli pozemský virus, ale chování a rozmnožování je shodné. Myslíme tedy, že termín je zasloužený. Protože každý druh cizáků je nositelem jiného kmene infekce, označili jsme kmeny písmeny podle toho, u kterého cizáckého druhu se vyskytuje. Tamani jsou tedy nositeli MVI-T, Shevaarové MVI-S a tak dále.

Účel infekce sice zatím zůstává mlhavý, ale je to dosud jediná věc, kterou jsme nalezli, která tyto tak rozdílné rasy fyzicky spojuje. Jsme nuceni předpokládat, že nové kmeny infekce byly zkonstruovány tak, aby vyhovovaly každému z těchto druhů.

Nejsou žádné náznaky, že by organismus byl přenosný na člověka. Když jsme do kultury lidské tkáně vstříkli čerstvou cizáckou krev, zjistili jsme, že došlo k jednoznačně odmítavé reakci, jak jsme očekávali. Avšak překvapivě byly veškeré stopy infekce zlikvidovány normálními lidskými T-lymfocyty. Organismus nebyl schopný vyřadit náš imunitní systém, aby se mohl rozšířit.

Prozatím věříme, že MVI organismus nepředstavuje hrozbu pro naše vojáky v bojových akcích. Přesto ale budeme pokračovat ve výzkumu a informovat vás o případném vývoji. Pro všechny případy nyní probíhají podrobné krevní testy veškerého personálu a v laboratoři budou zavedeny obvyklé karanténní postupy.

S pozdravem,

Dr. Connor


Links

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 Alien Autopsy -- Taman
 Alien Autopsy -- Ortnok
 Alien Autopsy -- Shevaar
 Odd Behaviour
Opens:
 The Alien Strategy