Translation:Mail Bodies/cs

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

[mail_prolog] Vítejte na svém novém stanovišti, veliteli. Nyní máte na povel celou jednotku pro boj s mimozemšťany -- PHALANX. Vaším úkolem je za každou cenu ochránit obyvatele Země a potlačit cizáckou hrozbu. Jak toho dosáhnete je na Vás. Jediným požadavkem je abyste uspěl.

Vaším prvním úkolem je vybudování hlavního štábu. Spojené Národy mají přístup k vojenským základnám na celém světě, takže si pro základnu můžete zvolit jakýkoliv region. Vybírejte moudře neboť Vaše rozhodnutí bude mít velký vliv na úspěch projektu PHALANX.

Podle nejnovějšího rozboru útoků na Bombaj a Bonn se zdá, že pozorování UFO a cizácké aktivity se soustředí na nejlidnatější oblasti Země, včetně přímořské Severní a Jižní Ameriky, Evropy, východní Asie, Jižní a vnitrozemské Afriky a Austrálie. Měl byste tyto oblasti zahrnout do sféry svých operací.

Jakmile zajistíte Vaši první základnu, musíte připravit vojáky. Rekruti které jsme přiřadili k PHALANXu musí být umístěni do Transportéru a poté vybaveni k boji.

Postarejte se o ně, veliteli. My všichni ostatní na Vás spoléháme a modlíme se za Vás.

Toť vše. Hodně štěstí a dobrý lov.