Translation:Laser ammo txt/cs

From UFO:AI

Záznam v UFOpedii

Návrh

KOMU: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh: D-F náplň


Toto je jeden z několika návrhů, které předkládám v záležitosti výzkumu a vývoje nové laserové výzbroje. Každý z nich by měl být vyvíjen odděleně kvůli velikostním odlišnostem, úrovním výkonu a složitosti použitých systémů

Abychom mohli používat naši deuterium-fluoridovou laserovou zbraň, potřebujeme vyvinout zásobník, který by mohl bezpečně pojmout spoustu rozdílných nebezpečných látek. Etylén, fluorid dusitý, hélium a deuterium -- tři z nich jsou toxické složky -- musí být uchovány v odloučených tlakových odděleních pod úplnou kontrolou za všech okolností. Pokud bude těmto látkám umožněno jejich smíchání, stane se, jak my technici říkáme "zlá věc".

Nyní máme základní konstrukci, která by měla překonat tyto potíže, ale je zapotřebí laboratorní zařízení a finance abychom mohli provést testování, navržení prototypu a výrobu podle bezpečnostních specifikací OSN. Je to otrocká práce, ale musí být vykonána pro zajištění bezpečného používání našich laserů na bojišti. Nejsem připraven riskovat otravu našich vojáků deuteriovým plynem při ignoraci předpisů. Potřebujeme správné zásobníky, pokud budeme používat naše nové laserové zbraně.

Prosím o schválení tohoto programu hned, jakmile budete moci, veliteli.

--Velitel Navarre


Výsledek

KOMU: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Výsledek: D-F náplň


Veliteli, ukončili jsme vývoj deuterium-fluoridových náplní, které jsou nyní připraveny pro hromadnou výrobu. Budou nákladné na výrobu a použití, ale udělali jsme všechno co jsme mohli, abychom zachovali jejich cenu co nejnižší.

Náplň je v podstatě plášť z tvrdého plastu obsahující pět oddělených komor. Ty tvoří čtyři tlakové zásobníky pro etylén, fluorid dusitý, hélium, deuterium a k nim přidaná malá baterie napájející elektroniku laseru.

Plášť je zhotoven z nejtvrdšího polymeru, jaký dokážeme vyrobit. Je posílený na zranitelných místech karbonovými nanotrubkami k prevenci smíšení složek v případě nárazu nebo pádu náplně. Nemůžeme poskytnout dokonalou ochranu proti přímému zásahu náplně, ale vykonali jsme to nejlepší. Pravděpodobnost vylití v průběhu boje byla redukována na pouze zlomek procenta.

Všechen materiál zbylý z použité náplně bude poslán zpět do skladiště základny navrátivším se transportním letounem. Nicméně pokud byly jednou použity, tyto náplně by měly být zlikvidovány protichemickým družstvem a nahrazeny novými z výroby. Nemohou být znovu použity v důsledku deuteriového zamoření.

--Velitel Navarre


Odkazy


Stat Suggestions

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)


Pro:

1) Light.

2) Small. (1x2 size)


Con:

1) Expensive.


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 Continuous Wave Laser Operation
Opens:
 Enables production -- D-F Cartridge