Translation:Inter dragon txt/cs

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Záznam v UFOpedii

Návrh

KOMU: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh: Vývoj nové stíhačky


Veliteli, dovolte mi na úvod poznamenat to, že je zřejmé jak nás cizáci citelně předstihují v každém ohledu, ale nikde to není více evidentní, jako ve vzduchu. Byli jsme ve špatné pozici hned na začátku války a navzdory našemu úsilí jsme dosáhli pouze malých zdokonalení.

Nicméně nyní - když jsme porozuměli cizáckým materiálům a tomu jak se chovají ve vzduchu, stejně dobře jako cizáckým motorům a palivovým systémům - myslím, že jsme připraveni vypořádat se s úkolem vytvořit úplně nový záchytný stíhač výhradně pro PHALANX. Věříme, že kombinací cizáckých technik se starou dobrou pozemskou výrobou můžeme navrhnout něco, co bude daleko více nadřazeno našim letounům současné generace a zároveň ekonomicky realizovatelné pro výrobu a použití.

Tento program způsobí značné výdaje na laboratorním čase, lidech a materiálech, nicméně jako vždy můžeme získat mnohem více, než bychom mohli pravděpodobně ztratit. Je to projekt, který může značně zotavit naše naděje. Prosím, dejte mi hned vědět, až si budete přát začít s výrobou.


--Vel. NavarreVýsledek

KOMU: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Výsledek: Návrh nové stíhačky


Veliteli, jsem obzvláště hrdý na to, že Vám mohu představit plány našeho nového záchytného stíhače "Dragon". Jak jste mohl vidět, převzali jsme mnohem víc, než jenom jednu stránku z cizácké knihy a radikální styl se opravdu vyplatil.

Začleněním nových technologií spolu s pozemskými, Dragon se skládá z vnitřní kostry vyrobené z cizáckých materiálů, která zajišťuje pevnost pro lehčí vnější plášť z plastu zesíleného karbonovými nanotrubkami. To umožňuje montáž dvou cizáckých motorů, které dodávají rychlost a výkon jako nic jiného v našem arzenálu. Křídla s obrácenou šípovitostí jsou speciálně vytvořena, aby umožnila dokonalejší pohyblivost, než cizácké typy.

Trup se třemi špicemi je také inspirován nepřítelem, rozráží vzduch s pozoruhodnou elegancí. Horní dvě špice mohou nést malé zatažitelné zbraně, spodní špice obsahuje oddělení pro středně velkou zbraň a centrální konstrukce je navržena k umístění hlavního závěsníku -- "tlamy" -- podle kterého byl Dragon pojmenován.

Hlavním záporem Dragonu je, že podobně jako UFO vyžaduje antihmotu k udržení se ve vzduchu. Nic jiného jsme nedokázali vymyslet vzhledem ke hmotnosti trupu. Jelikož naše zásoby antihmoty jsou tak omezené, může se stát, že si nebudeme moci dovolit spotřebovat ji na nic jiného jen pro naši leteckou flotilu. To je důvod proč bychom měli být opatrní v tom, kde nasadíme Dragon a rozvážit zda je opravdu nezbytné jeho použití v dané situaci.

Prosím všimněte si, že ačkoliv je Dragon technicky schopen dosažení orbitu svou vlastní silou, nemá vesmírnou způsobilost a neměl by za žádných okolností překročit hranici vnější atmosféry. Některé záležitosti jsou ještě příliš složité. Jsme technici a ne čarodějové.


--Vel. Navarre

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 Alien Propulsion
 Antimatter
Opens:
Links

Inter dragon.jpg

See also Vehicles & UFOs