Translation:Hard campaign txt/bg BG

From UFO:AI

Това в по-трудна версия на Стандартната кампания. Ще получите по-малко войници, инженери и учени. Удовлетворяването на нациите ще бъде по-трудно, технологичния напредък ще е по-бавен и извънземните ще бъдат по-силни.

Тази опция представлява Трудното ниво и се препоръчва на експертите.