Translation:Enemy on earth alt txt/cs

From UFO:AI

Záznam v UFOpedii

Návrh

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Dr. Connor, VaV: Biologické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh: Nepřítel na Zemi


Veliteli,

můj tým i já jsme hluboce znepokojeni nedávnými hlášeními případů nepřátelství lidí vůči personálu PHALANXu, určitě stejně jako Vy. Všichni jsme viděli záznam filmových záběrů z bojiště. Není pochyb, že útočníky byli lidé jako vy a já, ale je také jasné, že používali cizáckou výzbroj a vybavení - některé z nich ještě PHALANX před tím nikdy nespatřil.

Znepokojující otázky se hromadí. Nejprve nicméně potřebujeme posoudit fakta, která máme.

Mají cizáci aktivní sympatizanty na Zemi? Ano.

Zásobují cizáci tyto lidské služebníky? Nejpravděpodobněji, je to jediné rozumné vysvětlení pro jejich pokročilé cizácké vybavení.

Představují tito služebníci hrozbu? Rozhodně. Snad ještě větší než je cizácké ohrožení samo o sobě.

Potřebujeme se ponořit hlouběji do toho, o co jde těmto lidem. Pokud dokážeme zjistit většinu společných příčin této cizácké infiltrace, naše Zpravodajská služba bude schopna vymyslet daleko více úspěšnou propagační strategii, která může zvýšit náš počet dobrovolníků stejně dobře, jako snížit poměr cizácké infiltrace po celé planetě. Biologické oddělení má také uplatnění; měli bychom vyšetřit alespoň jednoho živého lidského vězně v našich celách, tak může proběhnout plné fyzické vyšetření. Pokud cizáci tělesně pozměnili tyto lidi spolu s jejich výcvikem a vybavením, měli bychom to prozkoumat.

Ředitel Wong (Zpravodajská služba) hlásí, že pokud nám bude trvat příliš dlouho realizovat novou informační strategii, můžeme brzy stát před nedostatkem náborovaných sil a zvýšeným lidským odporem, jak sympatizanti začnou růst v počtech. Já souhlasím. Potřebujeme zachovat tuto planetu pohromadě, pokud máme mít nějakou šanci proti cizáckému ohrožení.


S pozdravem,

Dr. ConnorVýsledek

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Dr. Connor, VaV: Biologické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Výsledek: Nepřítel na Zemi


Veliteli,

potřebujete si to přečíst hned nyní. S vaším povolením jsme provedli několik pitev a udělali to nejlepší k vyšetření živých vězňů zajatých při naší misi proti cizáckým sympatizantům. Výsledky jsou alarmující.

Vzpomínáte si na hlášení, které jsem Vám zaslal ohledně prvního živého cizáka, kterého jsme zajali? Jak si můžete vzpomenout, ztratil všechen svůj intelekt a stal se hluboce nereagujícím bez kolegů posilujících sdílenou mysl. Připravte se, veliteli: Lidští zajatci v našich celách vykazují velmi podobné symptomy. Detailní rozbory krve přinesly přesvědčivý důkaz, že vězni jsou infikováni kmenem MVI.

Tento nový kmen je mírně odlišný od ostatních, se kterými jsme se setkali a bojíme se, že jediný může být označen MVI-H. Jeví se jako záměrně navržený k infikování lidí cizáckou sdílenou myslí. Potlačuje jejich racionální myšlenkové procesy a nahrazuje je přímým napojením na skupinu, pokud tam v současnosti je skupina nebo není, prostřednictvím procesu, který v současnosti nedokážeme pochopit. Tyto subjekty fungují v rozsahu lidské rasy; nezdají se tu být výhody v IQ nebo fyzickém potenciálu. Infekční metoda se jeví jako přímé vstříknutí infikované krve do krevního řečiště oběti. Je to záměrné a nemilosrdné. Jakékoliv množství sdílené krve je dostatečné ke vzniku infekce.

Karanténní procedury byly zpřísněny na absolutní maximum a spěcháme s další sérií testů veškerého našeho personálu. Naši agenti v poli zůstávají čistí, díky Bohu - právě přemýšlím, zda máme jít do bojové zóny s vojáky schopnými obrátit se na jejich druhy během chvilky! - nicméně bojím se, že jsme nalezli jeden přesvědčivý výsledek. Je to Dr. Eisenhower, náš ředitel administrativy. Je pryč na dovolené od minulého týdne, nicméně zpracovali jsme starší vzorek, který byl pozitivní. Nevíme kde ani jak byl obrácen, nebo jestli se dokonce zapojil do PHALANXu z počestných úmyslů, ale je jasné, že jednal jako cizácký špeh po dobu několika týdnů. Naneštěstí jej nemůžeme najít v žádném místě, které měl naplánováno navštívit. Vnitřní bezpečnost převzala ochranu jeho pracoviště a je v procesu kontroly informací.

Věci se nyní stávají trochu více hektickými. Infekce Dr. Eisenhowera naznačuje, že ostatní příslušníci sdílené mysli - lidé nebo cizáci - byli v dostatečné blízkosti, která by jim dovolila fungovat při lidské inteligenci. Mohl by být napojen na naše subjekty v cizáckých celách nebo dokonce na jiné infiltrátory uvnitř naší základny. To v současné době nevíme. Všichni zde v Biologickém oddělení jsme zděšeni. Můj asistent se potácí v mrákotách celý den.

Veliteli, musíme vyvinout vakcínu proti MVI-H hned, jakmile to bude možné. Nebezpečí pro naše vojáky a záchrana techniků padlých za oběť infekci je příliš velké na to, abychom si mohli dovolit ignorovat to byť jen na chvíli. Žádám o Vaše povolení začít s bezodkladnou prací na vakcíně. Prosím, prosím odpovězte co možná nejdříve.


S pozdravem,

Dr. ConnorResearch Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 Player attacked by humans
 A New Twist
Opens:See also Vehicles & UFOs