Translation:Default pre txt/da

From UFO:AI

Ingen information om tidligere forskning tilgængelig