Translation:Craft alien detection txt/cs

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Záznam v UFOpedii

Návrh

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: vel. Paul Navarre, VaV: Technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh: Cizácká detekce


Veliteli, zdá se, že cizácké senzory jsou velmi výkonnou sadou pasivních a aktivních vyhledávacích systémů zahrnujících radarovou, lidarovou, magnetickou, ultrafialovou a infračervenou detekci a -- což je nejvíce zajímavé -- typ detekce pro nás neznámé, která se zdá být daleko více úspěšnější v detekci UFO než jakékoliv naše prostředky.

Když dovolíte podívat se pod pokličku, věřím že odhalíme o co jde a jak to funguje a najdeme způsob jak replikovat většinu, pokud ne celé cizácké detekční zařízení. Byl by to ohromný skok v našem úsilí obrany Země, pokud bychom mohli tuto technologii nasadit na naší straně a znamenalo by to dlouhodobé zvýšení vývojového potenciálu pro náš vesmírný program. Není žádný způsob, jak bychom mohli postavit životaschopnou vesmírnou stíhačku s pozemskými senzory.

Spolu s cizáckým pohonem a cizáckou kosmonavigací je cizácká detekce jeden ze tří pilířů stavby UFO. Porozumění této technologii přinese velký skok ke stavbě meziplanetárních obranných letounů schopných letu v atmosféře.

--vel. Navarre


Výsledek

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: vel. Paul Navarre, VaV: Technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Re: Cizácká detekce


Projekt cizácké detekce je kompletní, veliteli. Nyní úplně rozumíme tomuto zařízení, jak funguje, jak jej ovládat a jak jej přizpůsobit pro naše použití.

Vypadá to, že náš původní odhad byl správný. Detekční souprava využívá většinu standardních spolehlivých detekčních metod, které lidstvo již používá nebo o nich ví. Zařízení je více pokročilé než naše a bude užitečné, ale cizáci využívají ten samý koncept a tu samou fyziku jako my. Jak jsem zmínil v mém návrhu, radar, lidar a ostatní staré spolehlivé technologie jsou velmi dobře integrované v tomto zařízení.

Potom je tu ještě ten záhadný senzor.

Dlouho nás mátl, protože je nyní na povrchu zemském, kde jsou vidět jen nějaké ruchy pozadí. Ve vzduchu je však obrázek docela jiný. Nyní jsme identifikovali detektor a vyřešili jsme i jak funguje.

Jednoduše řečeno je to gravitační senzor, prohledává minutové změny v gravitačním poli. Vše co cestuje skrze gravitační pole jej ruší, přičemž velikost rušení je závislá na velikosti, hmotě a složení objektu. Senzor může indentifikovat tyto změny jako přirozené nebo umělé objekty založené na kurzu, rychlosti a zrychlení s 95% přesností. Pokud není pochyb o kontaktu, systém jej nahlásí. Zdá se to být více efektivní v silnějším poli jako je okolo Země, ale domníváme se bude pracovat v určitém rozsahu i kdekoliv bez gravitačního dosahu hvězdy.

Všechny tyto detekční senzory jsou napojené do pokročilého počítačového systému, který automaticky dává výsledky přes sérii filtrů, které mohou být přizpůsobeny kdykoliv a jakkoliv potřebuje pilot nebo posádka. Toto může pomoci při filtrování cílů od různých ruchů nebo přidáváním citlivosti najít něco ukrytého.

Zajímavostí je, že detekční počítač se zdá mít přímé napojení na řízení palby a může tak asistovat při očekávaných manévrech cíle a rovněž zaměřovat ovládání obrany, pokud má letoun tuto schopnost.

Části této technologie mohou být přizpůsobeny pro naší existující pozemní instalaci a letadlový radar. To by mělo rozšířit jejich detekční rozsah, zvýšit rozlišení a ztížit tak jednotlivým UFO se skrýt. Avšak největší praktické zisky přinese užití této technologie ve vytváření nového leteckého vybavení ke zvýšení bojových schopností našich letounů.

Samozřejmě není neodkladné užití této technologie i když je nejvíce důležitá. Tyto detektory jsou životně důležité pro budoucí použití v hvězdných plavidlech PHALANXu. Ve vesmíru, bez podpory pozemních radarů, budeme velmi slabí.

--vel. NavarreStrom výzkumných dat

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 Alien Propulsion
 Alien Materials
Opens:See also Vehicles & UFOs