Translation:B lab txt/cs

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Author: Tritol (talk, contrib)

Dokumentace -- Laboratoř

STUPEŇ UTAJENÍ: ČERNÁ

PHALANX -- Jednotka pro boj s mimozemšťany

Zpráva o zařízení, prověření Sigma -- pouze pro velitele

Zaznamenáno: 2. října 2021

Kým: Dr. Richard Strohm, VaV: biologické oddělení, PHALANX, Velení tichomořských operací
Souhrn

Lab.png

Existuje důvod, proč jsou laboratoře PHALANXu považovány za nejlepší ve Spojených státech za posledních 50 let. V šedesátých letech 20. století jsme vynalezli leteckou technologii Stealth použitou na stíhačce XD4 a zůstali jsme na čele s prvním uměle vyrobeným pavoučím vláknem před čtyřmi lety. Toto jsou výsledky spojení nejbystřejších lidí s nejlepším dostupným vybavením. Tím, že se udržíme na čele, zajistíme připravenost na případnou cizáckou hrozbu.

Naše nové laboratoře jsou vybaveny pro jakýkoliv druh výzkumu: biotechnologii, nanotechnologii, výkonné lasery, částicovou fyziku atd. Není nic co se vejde mezi zdi laboratoře a nemůže být řádně zkoumáno, rozpitváno nebo rozebráno. To vše díky pěstícím nádržím, které jsou schopné vytvořit jakoukoliv potřebnou organickou hmotu, holografickým projektorům pro testování a 3D simulace, laserové a maserové aparatuře, miniaturnímu fúznímu reaktoru typu tokamak pro výzkum plasmy a výkonném urychlovači částic.

Každé z těchto zařízení by v civilním provozu nebo vojenském podniku stálo celé jmění, ale díky našim zkušenostem a efektivitě je můžeme všechny vybudovat a udržovat za zlomek ceny. Časy projektů jsou taktéž mnohonásobně kratší díky dostupnosti mnoha typů zařízení v potřebném okamžiku. Náš špičkový výzkum všechna tato zařízení využívá naplno a nepřetržitě.

Dokud budeme dostávat potřebné finance, laboratoř zůstane jednou z nejvíce nepostradatelných částí naší obranné strategie. Abychom mohli porazit libovolného nepřítele, nejdříve ho musíme poznat a případně mu i porozumět. K tomu potřebujeme nejlepší výzkumné zařízení které je lidstvo schopno postavit a naše takové je.

Pro svou činnost laboratoř vyžaduje funkční elektrárnu a řídící středisko.


Taktická doporučení

Naši vědci k životu na základně nepotřebují laboratoř, ale nemohou bez ní dělat svoji práci. Měli bychom vybudovat a provozovat tolik laboratoří, kolik bude potřeba a/nebo kolik si můžeme dovolit. Jakmile to půjde, musí být veškerá mimozemská technologie prozkoumána a pokud to bude možné i využity její principy.

Výstavba laboratoře je poměrně cenově dostupná a každá poskytuje pracovní místo pro 10 vědců pracujících 24 hodin denně.

Během možného útoku na základnu jsou to průměrně zajímavé cíle. Jestliže si budou mimozemští útočníci dostatečně vědomi naší existence k přímému napadení našich základen, pak s největší pravděpodobností budou chtít zastavit naše výzkumné programy. Jsou snadnější cíle, které mohou ohrozit přežití celé základny (zejména elektrárna), ale pokud by se naskytl náhodný cíl, je docela dobře možné, že by si mimozemšťané udělali chvilku k položení výbušnin uvnitř laboratoří. Ty obvykle bývají plné těkavých látek, takže pokud nebudou přiměřeně chráněny, může dojít k těžkému poškození základny.


Dodatky

Dodatek, Dr. Dolan Connor, 16. března 2084:

Po přezkoumání souborů laboratorního zařízení PHALANXu jsem dospěl k závěru, že tyto plány hodně předběhly svou dobu. Návrhy jsou stále realizovatelné a mohou být přizpůsobeny pro naše účely jen zanedbatelným vylepšením vybavení.