Translation:B entrance txt/cs

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Author: Tritol (talk, contrib)

Dokumentace -- Vstup

STUPEŇ UTAJENÍ: ČERNÁ

PHALANX -- Jednotka pro boj s mimozemšťany

Zpráva o zařízení, prověření Sigma -- pouze pro velitele

Zaznamenáno: 26. ledna 1958

Kým: mjr. Marcel LeClerc, Velitel základny, PHALANX, Velení tichomořských operací
Souhrn

Entrance.png

Vstup základny je první konstrukce postavená na každém novém místě PHALANXu. Pro vybavení a zaměstnance to je hlavní -- a občas jediná -- cesta do základny. Tvoří ji rampa pro vozidla a schody, což umožňuje snadný pohyb mezi základnou a povrchem. Pro zvýšení bezpečnosti je na vrcholku postavena malá maskovaná vrátnice, která zároveň skrývá vstup před leteckým průzkumem. Stejně jako všechna naše povrchová zařízení je i toto pokryto radar- a infra-pohlcujícím nátěrem, čímž je snížena možnost odhalení.


Taktická doporučení

Vstup je díky své povaze jednou z nejvíce zranitelných součástí každé základny. Nepřátelští mimozemšťané se zde téměř jistě budou pokoušet získat přístup. Je to jedno z klíčových míst pro obranu základny a mělo by být umístěno v rozumné vzdálenosti od řídícího střediska tak, aby službu konající vojáci byli schopni co nejhbitěji odpovědět na útok a řídící středisko nebylo vystaveno nebezpečí.

Sám o sobě má vstup malý taktický význam. Dá se předpokládat, že mimozemšťané se jej jenom pokusí udržet a zvolí více lákavé cíle které skutečně napadnout, protože vstup obvykle neobsahuje nic zajímavého a nemá žádné prostory, jejichž zničení by bylo citelné. Je současně rychle a levně opravitelný, jelikož nemá ani vyspělé vybavení nebo součásti. Je-li poškozen, ostatní stavby mohou dočasně převzít jeho úlohu bez významnějšího omezení provozu základny.

Dodatky

Žádné.