Translation:Assault txt/cs

From UFO:AI

Technické specifikace: Útočná puška AR-80

STUPEŇ UTAJENÍ: ŽLUTÁ

PHALANX -- Jednotka pro boj s mimozemšťany

Technická dokumentace, prověření Delta

Zaznamenáno: 20. března 2084

Kým: Velitel Paul Navarre, VaV: technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací
Přehled

Cizácký útok na Bombaj nám bolestivě ozřejmil naši situaci. Jejich technologie jsou daleko pokročilejší než naše. Naprostá neschopnost jednotek Společenství otupit ostří Bombajské ofenzívy odhalila zásadní chyby soudobého vojenského výcviku a vybavení. Přišli o tři prapory a postup cizáků pouze zastavili, aniž by způsobili vážnější ztráty. PHALANX musí překonat tyto nepříznivé okolnosti a k tomu potřebujeme to nejlepší, co lidská technika může nabídnout.

Program Excalibur byl spuštěn za účelem nalezení nejúčinnějších pozemských zbraní porovnáním jejich výrobních standardů, odolnosti, zkušeností z nasazení a bojovou účinností v situacích, kdy se nám podařilo bojovat proti cizákům.

Francouzská LeBlanc FAA-191 (Fusil Assaut Automatique) představuje nejvýhodnější poměr dostřelu, průbojnosti cizáckého pancíře a kapacity zásobníku mezi útočnými puškami. Je to bullpup konstrukce, takže zásobník a závěr je až za pistolovou pažbičkou kvůli zkrácení celkové délky zbraně. FAA-191 používá zásobník na 30 beznábojnicových nábojů ráže 4.7mm se střelami s wolframovým jádrem, které zaručují výtečnou průbojnost na krátké a střední vzdálenosti. Náboj není dostatečně účinný na dlouhé vzdálenosti, ale útočné pušky stejně nejsou pro přestřelky na velké vzdáleností určeny.

Ačkoli konstrukce FAA-191 rozhodně není nová a první prototyp je už z roku 2057, žádná jiná puška ji úplně nepřekonala. Je přesná a rychle se nabíjí. Její zesílená konstrukce ji činí spolehlivou v boji a prakticky vylučuje selhání a poškození. Je odolná vůči horku, zimě, prachu a vlhkosti najednou. Střelivo a náhradní díly jsou široce dostupné díky vyzrálosti konstrukce a oblíbenosti v pozemských ozbrojených složkách. Je to puška, které můžete svěřit svůj život.

Pro použití ve PHALANX jsme tuto pušku označili AR-80.


Taktická doporučení

Tato zbraň by měla být naše první volba pro boj na střední vzdálenost. Stihne mnohokrát vystřelit a je smrtící na podstatně větší vzdálenosti než jakákoli pistole nebo samopal.

Nikdo by si ale neměl namlouvat, že útočná puška je samospasitelná. Abychom byli schopni si poradit s nejrůznějšími situacemi, musíme používat vyváženou skladbu zbraní; přestože je útočná puška dobrá zbraň i na krátké vzdálenosti, ve stísněných prostorách je poněkud neohrabaná. Vhodnějšími zbraněmi na tuto vzdálenost jsou samopal nebo brokovnice, které mají na blízko výrazně vyšší zastavovací účinek. Při čištění městských budov by útok měly vést zbraně na krátkou vzdálenost, zatímco střelci s puškami zajišťují okolí nebo útočí v druhém sledu na podporu ostatních.

Pokud budou naši vojáci s puškami napadeni ze vzdálenosti mimo efektivní dostřel svých zbraní, měli by postupovat přískoky vpřed z krytu do krytu dokud se nedostanou na vzdálenost, ze které mohou vést střelbu. Odstřelovači budou krýt útočící jednotky nebo likvidovat nepřítele na dálku.


Dodatky

I když je AR-80 ve všech směrech výborná puška, nebyla zkonstruována pro boj s cizáckými invazními jednotkami. Měli bychom vyvinout své vlastní zbraně pro tento účel hned, jak jen to bude možné.
Typ zranění

Odbornost

Odkazy