Translation:Alien theory txt/sv

From UFO:AI
Jump to: navigation, search

Objekt i UFOpedia

Förslag

TILL: Baskommendör, PHALANX, Atlantic Operations Command

FRÅN: Kommendörkapten Paul Navarre, F&U: Ingenjörsavdelningen, PHALANX, Atlantic Operations Command

DATUM: %02i %s %i

ÄMNE: UFO-Teori

Kommendörkapten, vi har fångat krigets första UFO. Jag behöver inte skriva att detta är ett unikt forskningstillfälle. Hur som helst, innan vi kan börja studera det ingående och montera ned det till delar så behöver vi en övergripande bild av allmän UFO-konstruktion. Är några av systemen fortfarande aktiva eller fyllda med fällor? Vad för material är den gjord av? Vad för faror finns det med att förvara eller ta isär? Alla dessa frågor och desto mer måste få ett svar innan vi gör någonting mer.

Vi är redo att börja arbetet när du säger till, men vi kommer behöva en del labbtid och kapital för att utvärdera den här fantastiska teknologin.

--Kommendörkapten Navarre


Resultat

TILL: Baskommendör, PHALANX, Atlantic Operations Command

FRÅN: Kommendörkapten Paul Navarre, F&U: Ingenjörsavdelningen, PHALANX, Atlantic Operations Command

DATUM: %02i %s %i

ÄMNE: UFO-Teori

Kommendörkapten, jag och mitt forskarlag har avslutat våran analys av det UFO vi infångade. Det är ett verkligt mirakel ur ingenjörssynpunkt och vi ser alla fram emot chansen att ta del av all denna underbara teknologi.

Farkostens underliga konstruktion skapar en hel del frågor för oss att besvara. Mycket av designen verkar inte vettig när man ser den från marken. När vi nu har lyckats ta en nogrann titt på det -- och testat de utomjordiska materialen från skrovet under laboratorium-förhållanden -- så har vi fått en mycket klarare bild av UFOts förmåga. Jag har sammanställt en lista på de viktigaste upptäckterna.

-- Det utomjordiska framdrivningssystemet är en typ av raketmotor olik alla som byggts på jorden. Den använder direkt materia-antimateria-tillintetgörelse för att generera framåtkraft genom att injicera protoner och antiprotoner in i en reaktionskammare, för att sedan kanalisera denna explosiva kraft bak ut genom motorn. Detta ger UFOt extrem kraft och det behöver ingen luft eller andra gaser för att göra reaktionen fullständig. Detta tillåter reaktionen att brinna i hårt vakum. Samtidigt är det ett mycket avancerat kylsystem som kontinuerligt pumpar flytande kväve genom motorn för att hålla den sval och minska den infraröda signaturen. Motorns värme används också för att fylla farkostens elektriska behov.

-- Bränsletanken är mycket, mycket liten och kan mätas i knappa gram. Men trots det fick vi nästan en hjärtattack när vi fick reda på vad som fanns inuti. Ifall en förvaringsbrist skulle drabba en av dessa tankar skulle skulle enbart en tredjedels gram övergå sprängkraften från atombomben släppt över Hiroshima. Naturligtvis är tanken bepansrad och sitter så långt in i drivdelen som möjligt, och det finns ett mekaniskt system för att skjuta ut tanken i nödfall, men dessa är inte perfekta. En direkt träff på förvaringssystemet kan fortfarande skapa en explosion. Mycket av kraften skulle hållas inne av UFOts kraftiga skrov men en explosion skulle vara mycket farlig för våra ingreppsplan [interceptors]. Det enda som räddar dagen är att proton- och antiproton-explosionen inte genererar mycket radioktivt nedfall.

-- Skeppet är fruktansvärt svårt att se med några mänskliga spaningsutrustning, oavsett utomjordisk elektronisk krigsföringsteknik. Detta är mestadels tack vare skrovet om effektivt absorberar all form av strålning. Vi har lyckats bäst med passiv infraröd- och gammastrålningsmetoder för att de antimateria-baserade motorerna producerar en hel del av båda två.

-- Den slimmade designen som genererar dåligt lyft och är svår att hantera i luften är dels tack vare de tunga skrovmaterialen. Det skulle vara omöjligt att skapa effektiva vingar från det utomjordiska skrovmaterialet. Istället så har varje gram av överflödig vikt tagits bort och skeppet flyger väldigt fort så det behövs inte så mycket lyftyta. Materialet självt är ganska imponerande och består delvis av metall och delvis av plastpolymer. Det fungerar som en minneslegering som 'kommer ihåg' åtminstone två olika former. Det krymper till en mer kompakt form när det är kallt men expanderar automatiskt och antar en mer effektiv flygform när det blir varmt. Det är starkare och tåligare än något känt material på jorden (undentaget nanotuber av kol) och mycket mer mångsidigt i flygplansdesign. Mer forskning behövs defentivt.

Med dessa fakta till hand, kan vi nu börja analysera de olika komponterna och roller som UFOt har. I rekomenderar att våra ingengörer börjar ta isär det här skeppet genast. Vem vet vad vi kommer upptäcka när vi pussla ihop det här mysteriet?

Mer forskning på UFOt själv är också nödvändigt. Jag tror vi kan gräva djupare i dess funktion och kanske få insikt i hur vi kan motverka dess aktiviteter. Jag skickar ett förslag om detta så fort som möjligt.

Vad vi än kommer att lära oss från dessa skepp, Kommendör, så kan vi hoppas på att det hjälper oss i slaget om jorden.

--Kommendörkapten Navarre

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 UFO of any type in UFO Hangar
Opens:See also Vehicles & UFOs