Translation:Alien theory txt/cs

From UFO:AI
Jump to: navigation, search

Záznam v UFOpedii

Návrh

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: vel. Paul Navarre, VaV: Technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Teorie UFO

Veliteli, ukořistili jsme první UFO během této války. Lze jen těžko vyjádřit jaká to je unikátní příležitost k výzkumům. Nicméně dříve, než začneme přemýšlet o jeho podrobnějším zkoumání a rozebírání na součástky, budeme potřebovat širší přehled o konstrukci UFO jako takového. Jsou některé jeho systémy stále aktivní nebo chráněné nástrahami? Z jakého materálu je vyrobeno? Jaké nebezpečí by mohlo představovat během skladování a rozebírání? Všechny tyto otázky a další musí být zodpovězeny, než se pustíme dále.

Jsme připraveni začít s prací jakmile dáte pokyn, ale budeme potřebovat nějaký čas v laboratořích a peníze abychom mohli dostatečně prozkoumat tuto úžasnou technologii

--vel. Navarre


Výsledek

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: vel. Paul Navarre, VaV: Technické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Re: Teorie UFO


Veliteli, můj tým a já jsme dokončili analýzy týkající se námi ukořistěného UFO. Je to skutečný zázrak techniky, a všichni už netrpělivě čekáme na chvíli, kdy se budeme moci podívat hlouběji na zoubek celé této úžasné technologii.

Podivná konstrukce plavidla vyvolala mnoho otázek k zodpovězení. Značná část konstrukce nedává smysl při pohledu ze země. Avšak nyní, když jsme se mohli podívat zblízka a osobně -- a otestovat cizácké materiály trupu za laboratorních podmínek -- získali jsme mnohem jasnější obraz o schopnostech UFO. Udělal jsem si seznam našich nejvýznamnějších objevů.

-- Cizácký pohonný systém je variantou raketového motoru zcela nepodobného tomu, jaké se vždycky vyráběly na Zemi. Využívá přímé anihilace hmoty s antihmotou k produkci tahové síly prostřednictvím vhánění protonů a antiprotonů do reakční komory a potom usměrněním této výbušné síly ven zadní částí motoru. To dodává prostředkům UFO extrémní výkon přičemž není zapotřebí žádný vzduch nebo jiný plyn jako palivo pro reakci, takže mohou pracovat i v úplném vakuu. Je zde vysoce pokročilý chladící systém nepřetržitě čerpající kapalný dusík skrz motor, který zajišťuje jeho ochlazování a omezuje infračervené vyzařování. Teplo od motoru je rovněž využíváno pro zásobování letounu elektřinou.

-- Palivová nádrž je velmi, velmi malá, odměřující zlomky gramů, nicméně když jsme objevili to, co bylo uvnitř, dostal jsem málem infarkt. Pokud nastane únik obsahu jedné z těchto nádrží, pouze tři desetiny gramu této antihmoty mohou převýšit výbušnou sílu hirošimské atomové bomby. Přirozeně tato nádrž je opancéřována a ponořena tak hluboko, jak je možné uvnitř trupu a mechanické systémy umožňují odhození nádrže v případě nebezpečí, nicméně také nejsou dokonalé. Přímý zásah nádrže nebo zásobovacího zařízení může způsobit explozi. Většina síly výbuchu bude pohlcena tuhou konstrukcí UFO, ale každý takový výbuch představuje extrémní ohrožení pro naše stíhačky. Jediná výhoda je ta, že exploze protonů a antiprotonů vytvoří pouze malý radioaktivní spad.

-- Letoun je extrémně obtížně zjistitelný pozemskými detekčními systémy, bez ohledu na jakékoliv schopnosti radioelektronického boje cizáckých zařízení. To je povětšině díky materiálům trupu, které velmi efektivně pohlcují všechny druhy záření. Měli jsme největší štěstí s pasivním infračerveným způsobem detekce nebo s detekcí prostřednictvím gamma záření, protože antihmotové motory produkují poměrně velké množství obojího.

-- Štíhlý design, vytvářející mizernou vztlakovou sílu a způsobující obtížnou ovladatelnost ve vzduchu, je částečně kvůli značné hmotnosti materiálů trupu. Je nemožné vytvořit účinná křídla z cizáckých trupových materiálů. Každý gram přebytečné hmoty byl odstraněn a letoun se pohybuje ve vysokých rychlostech, takže vyžaduje pouze velmi malý povrch pro působení vztlakové síly. Materiál sám o sobě je poměrně překvapující, částečně kov a částečně plastový polymer. Funguje jako paměťová slitina, "pamatující si" alespoň dva přidělené tvary, smršťující se do více kompaktní podoby po ochlazení a automaticky se roztahující do lépe letícího tvaru jakmile je zahřáta. Je silnější a tužší, než jakýkoliv známý pozemský materiál (kromě karbonových nanotrubic) a mnohem více všestrannější v letecké konstrukci. Více výzkumů je určitě nutných.

Vyzbrojeni těmito fakty, nyní můžeme začít analyzovat rozdílné součásti a funkce UFO. Doporučuji, aby naši technici začali rozmontovávat tento letoun přímo na součástky. Kdo ví, co ještě objevíme z jednotlivých dílů a součástí před námi?

Je také zaručeno více dalších výzkumů ohledně UFO. Myslím, že se můžeme ponořit hlouběji do jejich zamýšlených funkcí a snad vyzískáme nějaký náhled na to, jak zvrátit jejich aktivity. Pošlu Vám další návrhy, jakmile budu moci.

Cokoliv se dozvíme ohledně těchto letounů, může nám pomoci v našem boji o Zemi.


--vel. Navarre


Strom výzkumných dat

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 UFO of any type in UFO Hangar
Opens:See also Vehicles & UFOs