Translation:Alien origins txt/th

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

เนื้อหาจานบินอภิธาน

นำเสนอโครงการ

ถึง: ผู้บัญชาการฐาน, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

จาก: พล.ท. อินกริด ฟอล์คแลนด์, แผนกข่าวกรอง, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

วันที่: %02i %s %i

หัีวข้อ: นำเสนอโครงการ: ต้นกำเนิดมนุษย์ต่างดาว


อรุณสวัสดิ์, ท่่านผู้การ

แม้ว่าเรายังไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น หนึ่งในงานสำคัญอันดับต้น ๆ ของเราคือการค้นหาว่ามนุษย์ต่างดาวพวกนี้มาจากไหน สิ่งเดียวที่เรารู้ตอนนี้คือพวกมันผ่านชั้นบรรยากาศมาจากอวกาศ ทำในสิ่งที่พวกมันตั้งใจมาทำ แล้วก็เผ่นไปนอกวงโคจรก่อนที่หน้าจะแสดงว่ามันหายไปแล้ว เราต้องหาว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหรือหลังเหตุการณ์เหล่านี้ พวกนี้มาจากไหน มาได้อย่างไร และไปไหน?

เราไม่พบหลักฐานว่ามียานที่อยู่ในวงโคจรของโลก หรือฐานทัพใดๆ ในระบบสุริยะจักรวาล แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกมันไม่ได้อยู่ที่นี่ แนวเขตอุกาบาตและดาวเคราะห์รอบนอก -- อวกาศระหว่างดาวอังคารถึงดาวพฤหัส -- นั้นได้รับการตรวจการทางการทหารไ่ม่ดีนัก และหากคำนึงถึงความสามารถด้านการซ่อนตัวที่จานบินที่เข้ามาโจมตีได้แสดงแล้ว อุปกรณ์ของพลเรือนอาจไม่สามารถตรวจพบหรือจำแนกจานบินเหล่านี้ผิดไป เราไม่มีความพยายามในการตรวจสอบพื้นผิวของสิ่งที่อาจเป็นฐานทัพในระบบสุริยะของเราอย่างเต็มที่

ดังนั้น, ผมขอเสนอโครงการวิจัยที่เน้นการตรวจระบบสุริยะัจักรวาลด้วยเครื่องสำรวจและกล้องโทรทัศน์แบบเลนส์และแบบคลื่นวิทยุ เพื่อค้นหาพวกมนุษย์ต่างดาวในทุกที่ภายในอวกาศของเรา นักวิทยาศาสตร์ของเราจะตรวจข้อมูลในอดีตเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนที่เข้าและออกจากวงโคจรของโลก แม้กระทั้งมียานซ่อนอยู่หลังดาวอังคารหรือดาวรอบนอก พวกมันจะต้องเปิดเผยตัวเองหากมันยังคงส่งจานบินลงมายังพื้นผิวโลก หากเราพยายามจับตามอง, แม้แต่พวกต่างดาวก็ไม่สามารถซ่อนตัวได้ีอีกนาน

โครงการนี้ต้องใช้เวลาและเงินทุนจำนวนมาก, ท่านผู้บัญชาการ, ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากท่านก่อนจะเริ่มทำงาน

ด้วยความนับถือ,

พล.ท. ฟอล์คแลนด์

ผลลัพธ์

ถึง: ผู้บัญชาการฐาน, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

จาก: พล.ท. อินกริด ฟอล์คแลนด์, แผนกข่าวกรอง, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

วันที่: %02i %s %i

หัีวข้อ: ใหม่: ต้นกำเนิดมนุษย์ต่างดาว

อรุณสวัสดิ์ครับท่าน


ผมไ้ด้รับผลการดำเนินงานโครงการหาต้นกำเนิดมนุษย์ต่างดาวแล้ว และผมคิดว่าท่านจะพอใจกับผลนี้ ผมขอสรุปข้อมูลดังนี้

โครงการโดยรวมถือได้ว่าประสบความสำเร็จในการร่วมมือ ในช่วงสั้นๆ หลายครั้งระหว่างสองสามวันที่ผ่านมา เราสามารถควบคุมอุปกรณ์ตรวจสอบของพลเรือนและการทหารทุกอันในระบบสุริยะนี้โดยตรง รวมถึงระบบในแนวอุกาบาตที่เป็นความลับ ขนาดที่สหประชาชาิติไม่อนุญาตให้เราพูดเรื่องนี้กับคนอื่น การตรวจสอบในอวกาศของเราได้ตรวจสอบพื้นที่ที่สามารถสร้างฐานได้ทุกตารางนิ้ว เพื่อค้นหาสัญญาณของฐานทัพมนุษย์ต่างดาว ด้วยทรัพยากรที่เรามี เราสามารถตรวจสอบอย่างต่อเนื่องครอบคลุมถึง 90% ของพื้นที่ในสุริยะจักรวาลในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือ 10% นั้นไม่ได้ถูกครอบคลุมไม่เกินสี่สิบนาทีในแต่ละครั้ง

โชคไม่ดีนัก -- ขึ้นกับท่านจะตีความว่า 'โชคไม่ดี' อย่างไร -- เรายังไม่สามารถพบหลักฐานของกองทัพยานอวกาศต่างดาวที่ซ่อนอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลนี้ เราตรวจสอบอย่างละเอียดจนได้ว่าคำตอบนี้ ไม่มีทางที่เราจะมั่นใจได้เต็มร้อยว่าข้อสรุปนี้ถูกต้อง แต่ผมขอกล่าวด้วยความมั่นใจอย่างยิ่งว่า:

เราไม่เชื่อว่ามียานหรือฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวในระบบสุริยะจักรวาลของเราในขณะนี้

สิ่งนี้ตอบคำถามหลายอย่าง แต่ก็ไม่ทำให้เราเข้าใจได้ว่ามนุษย์ต่างดาวเหล่านี้มาจากไหนและมาได้อย่างไร ที่จริงแล้วคำถามที่ว่าพวกเหล่านี้มาได้อย่างไรยิ่งตอบได้ยากขึ้นไปอีก หากพวกต่างดาวไม่ได้ตั้งฐานในระบบสุริยะจักรวาลของเราแล้ว พวกมันส่งจานบินมายังโลกได้อย่างไร?

ผมได้คุยกับ ผบ. นาวาเร และทีมของเขาเกี่ยวกับประเด็นนี้ พยายามจะหาคำตอบ และแม้แต่เราเองยังคิดว่าทฤษฎีเกือบทั้งหมดของเราก็ยังเหมือนเป็นแค่การเดาส่งเดช แต่อย่างไรก็ตามโชคชะตาได้มอบหลักฐานที่เราต้องการให้

เราถือได้ว่าไม่มีโชคในปัญหาด้าน 'อย่างไร' และ 'ที่ไหน'จนกระทั่งเราได้วิดีโอจากกล้องโทรทัศน์ MIMIR จากการดูคลิป เราจึงได้รู้ว่า MIMIR สามารถจับภาพการมาถึงของจานบินได้โดยบังเอิญ เรามีภาพบันทึกและภาพอินฟาเรดของจานบินขนาดใหญ่ที่ไม่คุ้นเคย 'โผล่' มาประมาณ 10,000 กม.จากโลก และเริ่มเดินเครื่องยนต์มุ่งหน้ามายังโลก

เป็นไปได้ว่ามนุษย์ต่างดาวอาจมีวิทยการ 'การคลุมตัว' ที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นจานบินผ่านระยะดังกล่าวได้ แต่เราไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้น การปรากฏตัวนั้นเป็นไปในทัีนทีทันใด และยังมีอัตราการเพิ่มของรังสีแกมม่า และความไม่เสถียรของแรงโน้มถ่วงชั่วคราว ไม่มีหลักฐานแม้แต่น้อยนิดว่ามีจานบินก่อนที่มันจะปรากฏตัวในระยะ 10,000 กม.จากโลก

ข้อสรุปที่เป็นไปได้นั้นน่ากลัว: มนุษย์ต่างดาวไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเรา เพราะพวกนั้นมีความสามารถในการเดินทางเหนือความเร็วแสง ระบบขับเคลื่อนเร็วเหนือแสง(FTL:Faster-Than-Light) ทำให้พวกนั้นสามารถ 'กระโดดข้าม' จากระยะทางไกลกว่าที่เราจะตรวจสอบได้ มาถึงระบบสุริยะจักรวาลของเรา เราไม่ทราบว่าพวกนั้นทำได้อย่างไร, เพราะมันฝืนทฤษฎีสัมพันธภาพ (ได้แก่ ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป และสัมพันธภาพเฉพาะ) ซึ่งเป็นแบบจำลองด้านฟิสิกส์ที่แม่นยำที่สุดเท่าที่เรามี พวกต่างดาวรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้

เรื่องเร่งด่วนต่อไปคือการจับกุมจานบินที่มีเครื่องมือเร็วเหนือแสงเพื่อที่เราจะศึกษาและดัดแปลงเครื่องมือนี้ให้เหมาะกับยานของเรา แน่นอนว่าเป็นงานที่ไม่ง่าย แต่การพัฒนาความสามารถในการจู่โจมกลับนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด -- เผื่อในกรณีที่เราต้องหยุดยั้งการรุกรานด้วยไม้แข็ง

แน่นอนว่า การตัดสินใจในการหาสมดุลระหว่างความจำเป็นในการป้องกันระยะสั้น กับการตอบโต้ระยะยาวขึ้นกับท่าน, ผู้บัญชาการ

ด้วยความนับถือ,

พล.ท. ฟอล์คแลนด์

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 None

Opens:
 The Alien Strategy
 Higher chance to detect UFOs on radar