Translation:Alien origins txt/sv

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Objekt i UFOpedia

Förslag

TILL: Baskommendör, PHALANX, Atlantic Operations Command

FRÅN: Överste Ingrid Falkland, Underrättelseavdelningen, PHALANX, Atlantic Operations Command

DATUM: %02i %s %i

ÄMNE: Förslag: Utomjordisk härkomst


God morgon.

Även om vi fortfarande arbetar på att bli operationella är ett av våra första uppdrag att ta reda på var utomjordingarna kommer från. Det enda vi vet just nu är att de kom från rymden via atmosfären, gör vad de kom för att göra, och försvinner sedan tillbaka till omloppsbanan runt Jorden. Vi behöver ta reda på vad som händer före och efter detta. Var kommer de ifrån, hur kom de hit och var tar de vägen?

Vi har inte sett några bevis på att det finns skepp i omloppsbana runt Jorden eller baser någonstans i solsystemet, men det betyder inte att de inte är där. Asteroidbältet och de yttre planeterna -- avståndet mellan Mars och Neptunus -- har inte övervakats på ett militärt tillfredsställande sätt och, med osynlighetsförmågorna demonstrerade av attackerande UFO, kan en utomjordisk flotta felidentifieras eller helt enkelt misslyckas att registreras med civil utrustning. Det har inte gjorts något omfattande arbete med att söka av ytan på de olika himlakropparna i vårt solsystem.

Därför föreslår jag ett nytt forskningsprogram som riktar sig på att sondera solsystemet samt kraftfulla optiska radioteleskop för att upptäcka utomjordisk aktivitet i vår närhet. Våra forskare kommer även att granska datat som vi har över tidigare incidenter för att försöka ta fram en bild över utomjordiska rörelsemönster till och från Jordens omloppsbana. Även om det finns en flotta som gömmer sig bakom Mars eller en i de yttre planeterna så måste de till slut visa sig om de fortsätter att skicka ner UFO:n till jordens yta. Om vi använder tillräckligt många ögon på problemet så kan inte utomjordingarna gömma sig länge till.

Detta projekt kommer att kosta ofantligt mycket och använda mycket laboratorietid, Kommendör, ditt godkännande krävs innan arbetet kan påbörjas.

Med vänliga hälsningar,

Överste Falkland


Resultat

TILL: Baskommendör, PHALANX, Atlantic Operations Command

FRÅN: Överste Ingrid Falkland, Underrättelseavdelningen, PHALANX, Atlantic Operations Command

DATUM: %02i %s %i

ÄMNE: Sv: Utomjordisk härkomst

God morgon, Baskommendör.

Jag har resultatet från vårat projekt om Utomjordisk Härkomst och jag tror att du kommer finna det uppmuntrande. Här är en sammanställning av all data.

Projektet har generellt sett varit en absolut succé i samordning och kooperativ ordning. Under flera korta perioder de sista dagarna hade vi direkt kontroll över varje civil och militär spaningsanläggning i solsystemet, inkluderat flera installationer i ett astroidbälte så hemligt att vi svurit tystnad till FN. Vår djuprymdssonder har scannat varje tum av yta, som möjligtvis kan byggas på, för att detektera tecken på en utomjordisk bas. Med dessa resurser tillgängliga har vi kontinuerligt övervakat ungefär 90% av solsystemet över de gågna två veckorna. De kvarvarande 10% har inte blivit synade mer än 40 minuter åt gången.

Olyckligtvis -- beroende på din uppfattning av ordet 'olyckligtvis' -- så har vi inte kunnat hitta några bevis på utomjordiska flottor gömda i vårt solsystem. Vi har varit så nogranna att dessa resultat är inget annat än slutgiltiga. Vi kan inte riktigt vara säkra på att våran slutledning är korrekt men jag säger följande med hög självsäkerhet:

Vi tror inte det finns utomjordiska skepp eller baser i vårat solsystem för tillfället.

Detta svarar på en av våra frågor men för oss inte närmare att förstå var ifrån utomjordingarna kommer och hur de kommer hit. Faktiskt så är frågan hur de kommer hit ännu mer av ett frågetecken än det var innan. Ifall de inte är baserade i vårat solsystem hur kommer alla UFOn till jorden?

Jag har pratat mycket ingående med Kommendörkapten Navarre och medlemmar i hans team om detta problem och försökt få klarhet i det här. Men mesta av våra teorier verkar helt galna tycker t.o.m. vi själva. Hur som helst så gav ödet oss det bevis vi behövde.

Vi hade ingen framgång med frågor som 'hur' och 'var' tills vi fick förra veckans videoinspelningar från rymdteleskopet MIMIR. När vi tittade på filmen så insåg vi att MIMIR-anordningen hade av en slump fångat ett UFO som anlände på film. Vi har en inspelning, som täcker allt synligt och infrarött ljus, av ett UFO som helt plötsligt dyker upp i mitten av ingenstans ungefär 10000 km från jorden. Därifrån sätter den på sina motorer och sätter kurs mot jorden.

Det är möjligt att utomjordningarna har någon form av 'osynlighets'-teknologi som har hindrat oss från att upptäcka UFOt bortom detta avstånd men vi har starka tvivel om detta; ankomsten var högst plötslig och det fanns en massa gammastrålar och en tillfällig gravitationsavvikelse. Det var inte ens minsta bevis på att detta UFOt existerade innan det dök upp 10000 km från jorden.

Den mest sannolika slutsatsen är också den mest skrämmande: utomjordingarna behöver inte vara belägna i vårt solsystem för att de har ett sätt att åka fortare än ljuset. Uppenbarligen så tillåter denna ÖLH-motorn (ÖverLjusHastighet) att utomjordningarna 'hoppar' in i solsystem från ett avstånd långt ifrån våran spaningsgräns. Vi vet inte hur detta är möjligt eftersom det uppenbarligen kränker ett eller flera koncept i den generella relativitetsteorin (t.ex. kausallagen och/eller den speciella relativitetsteorin) som än idag är den mest tillämpbara modellen vi har. Utomjordingarna vet uppenbarligen någonting vi inte vet.

Vår prioritet nu måste bli att fåna ett ÖLH-utrustat UFO så att vi kan studera och anpassa denna motor för våra egna rymdfarkoster. Uppenbarligen så kommer detta inte bli en enkel uppgift men att utveckla möjligheten att slå tillbaka är av yttersta vikt -- om vi nu tvingas avsluta den här invasionen på det svåra sättet.

Självklar så hamnar det slutgiltiga beslutet på hur vi ska hantera våra kortsiktiga försvarsmetoder och långsiktiga vedergällning på dig Kommendör.

Bästa hälsningar, Överste Falkland

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 None

Opens:
 The Alien Strategy
 Higher chance to detect UFOs on radar