Translation:Alien origins txt/pl

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Hasło UFOpedii

Propozycja

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: płk Ingrid Falkland, Wydział Wywiadu i Kontrwywiadu, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Propozycja: Pochodzenie Obcych

Witam, Dowódco.

Zacznę może od tego, że doskonale zdaję sobie sprawę, iż PHALANX wciąż znajduje się w fazie organizacji i osiągania pełnej operatywności, co angażuje Pana prawdopodobnie niemal bez reszty. Z drugiej jednak strony, raporty naszych analityków zwracają uwagę, że osiągnęliśmy minimalny poziom organizacji i najwyższy czas poświęcić część naszej uwagi znalezieniu odpowiedzi na jedno z podstawowych pytań związanych z inwazją Obcych na Ziemię, czyli wyjaśnieniu, skąd przybywają nasi wrogowie.

Jak dotąd wiemy jedynie, że statki Obcych pojawiają się znienacka w naszej atmosferze, wykonują swoje misje i odlatują, Bóg jeden raczy wiedzieć gdzie. Żadne z obserwacji nie potwierdzają, by flota Obcych znajdowała się w Układzie Słonecznym, ale też monitoring naszego Układu Słonecznego był prowadzony dotąd raczej w sposób przypadkowy i fragmentaryczny. Kto wie, co może znajdować się w pasie planetoid czy w rejonie planet zewnętrznych - żaden z ziemskich instrumentów nie interesował się dotychczas zbyt intensywnie tymi rejonami.

Najwyższy czas to zmienić – i właśnie w związku z powyższym przesyłam na Pana ręce propozycję projektu badawczego mającego na celu zintensyfikowanie i ukierunkowanie obserwacji naszego Układu Słonecznego, co w założeniu prowadzić ma do wyjaśnienia, skąd przylatują UFO nawiedzające Ziemię. Jesteśmy przekonani, że przy skoordynowanym wykorzystaniu większości ziemskich instrumentów optycznych i radioteleskopów wcześniej lub później będziemy w stanie wyśledzić, skąd przybywają Obcy. Przeanalizujemy także wszystkie dane zebrane w czasie ostatnich ataków UFO.

Prace ruszą, jak tylko otrzymamy Pańską autoryzację.

--płk Falkland


Wynik

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: płk Ingrid Falkland, Wydział Wywiadu i Kontrwywiadu, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Re: Pochodzenie Obcych


Witam ponownie, Dowódco.

Przesyłam podsumowanie wyników operacji mającej na celu wyjaśnienie, skąd przybywają Obcy atakujący Ziemię.

Na wstępie chciałbym podkreślić, że przygotowanie i realizacja projektu przeszukania Układu Słonecznego przebiegało nadspodziewanie bezproblemowo, a wszystkie zaangażowane jednostki współpracowały wzorowo. Udostępniono nam nawet ściśle tajne wojskowe sondy badawcze, radioteleskopy i instalacje pozaziemskie skonstruowane przez wszystkie bloki państwowe świata. Dzięki tej doprawdy budującej chęci współpracy przez ostatnie dwa tygodnie byliśmy w stanie dokładnie obserwować 90% Układu Słonecznego w sposób ciągły. Pozostałe 10% pozostawało niedozorowane nie dłużej niż 40 minut jednorazowo.

Niestety – aczkolwiek zależy, jak chcemy rozumieć słowo "niestety" – nie znaleźliśmy najmniejszych przesłanek, by flota Obcych ukrywała się w naszym układzie słonecznym. Nie mogę, rzecz jasna, dać na to pełnych gwarancji, ale powyższe twierdzenie oparte jest na bardzo poważnych przesłankach.

Oczywiście powyższe nie przybliżyło nas zanadto do odpowiedzi na pytanie podstawowe – skąd, w takim razie, przybywają Obcy? Debatując nad tym zagadnieniem z majorem Navarre i sztabem naszych analityków, zarwaliśmy kilka nocy, nie dochodząc do żadnych sensowniejszych konkluzji. Prawdopodobna (choć może powinienem napisać: nieprawdopodobna) odpowiedź przyszła do nas podczas kolejnej rundy przeglądania materiałów zarejestrowanych blisko Ziemi w okresie tuż poprzedzającym pojawienie się UFO w atmosferze naszej planety.

Okazało się, że jeden z naszych teleskopów (właściwie spektografów) operujących w widmie bliskiej podczerwieni nagrał sekwencję wydarzeń związanych z pojawieniem się UFO w bezpośredniej bliskości Ziemi. Jak dziwnie to zabrzmi, zarejestrował on około 10 tysięcy km od Ziemi ni mniej, ni więcej tylko pojawienie się UFO... znikąd. Dokładna analiza danych z wszystkich innych instrumentów skierowanych na ten kawałek nieba nie pozostawia wątpliwości, że czymkolwiek jest to "znikąd", pojawieniu się UFO towarzyszył także krótkotrwały błysk promieniowania gamma i anomalia grawitacyjna.

Nie jest do końca wykluczone, że statki Obcych korzystają z niesłychanie zaawansowanego systemu maskowania, ale jest to po prostu mało prawdopodobne. Nasuwająca się automatycznie odpowiedź, że Obcy dysponują napędem ponadświetlnym, wydaje się, w świetle obserwowanych faktów (i naszej znajomości fizyki), równie logiczna, co trudna do zaakceptowania.

Spekulacje nad tym, jak to możliwe, sugeruję jednak odłożyć do czasu, gdy uda nam się zdobyć nieuszkodzony statek Obcych wyposażony w taką hipotetyczną jednostkę napędową. Istnieje szansa, że pozwoli to nam na wzbogacenie naszej wiedzy wystarczająco, by zacząć zastanawiać się nad tym, jak zorganizować re-wizytę w świecie, z którego przybywają nasi nieproszeni goście.

Z poważaniem,

--płk Falkland


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 None

Opens:
 The Alien Strategy
 Higher chance to detect UFOs on radar