Translation:Alien origins txt/cs

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Záznam v UFOpedii

Návrh

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Plk. Ingrid Falkland, Zpravodajská služba, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh: Cizácký původ


Dobré ráno, pane.

Ačkoliv se stále snažíme být akceschopní, jeden z našich hlavních příkazů je, že musíme zjistit odkud cizáci pocházejí. Teď pouze víme, že vstupují do atmosféry z vesmíru, udělají co chtějí udělat a pak letí zpátky na orbitální dráhu předtím než zmizí z našich obrazovek. Musíme zjistit co se děje před a po těchto okamžicích. Odkud přicházejí, jak se sem dostanou a kam odcházejí?

Nemáme žádné důkazy existence kosmické lodi na oběžné dráze kolem Země ani žádné stopy výskytu základny kdekoliv ve slunečním systému, ale to neznamená že tam nic není. Oblast pásu asteroidů a vnějších planet -- prostor mezi Marsem a Neptunem -- je špatně sledovatelný z vojenského hlediska a poskytuje šanci pro utajovací schopnosti předváděné útočícími UFO. Cizácká flotila může být nerozpoznána nebo jednoduše špatně zaregistrovaná jako civilní zařízení. Není dostatečné úsilí prohledávat povrch všech rozličných vesmírných těles vhodných k umístění základny v naší sluneční soustavě.

Ačkoliv, navrhuji nový výzkumný program zaměřený na pročesání slunečního systému pomocí sond a silných optických a radiových teleskopů pro detekci cizácké aktivity kdekoliv v našem prostoru. Naši vědci znovu vyhodnotí data, která máme z minulých vpádů pro získání nějakého obrázku pohybu cizáků na a z orbitu Země. I kdyby se flotila skrývala za Marsem nebo jednou z vnějších planet, musí se odhalit pokud budou pokračovat ve vysílání UFO na zemský povrch. Když zaměříme dostatek 'očí' na problém, pak se cizáci nemohou skrývat dlouho.

Tento projekt zabere určitý čas našich laboratoří, Veliteli, proto potřebujeme vaše povolení než začneme pracovat.

S přátelskými pozdravy,

Plk. Falkland


Výsledek

OD: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

PRO: Pl. Ingrid Falkland, Zpravodajská služba, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Re: Cizácký původ


Dobré ráno, pane.

Dostal jsem výsledky našeho projektu Cizký původ a věřím to ohodnotíte jako povzbuzující. Zde jsou má souhrnná data.

Projekt zaznamenal úspěch v integraci a spolupráci. Na několik krátkých období během pár minulých dní, jsme převzali přímou kontrolu všech civilních a vojenských detekčních zařízení v našem slunečním systému, včetně několika zařízení v pásu asteroidů tak tajných, že jsme museli přísahat mlčení Spojeným národům. Naše vesmírné sondy prozkoumaly každý centimetr povrchu vhodného ke stavbě, abychom našli nějaké známky přítomnosti cizácké základny. S těmito zdroji v naší působnosti jsme dosáhli neustálé detekce pokrývající průměrně 90% slunečního systému v průběhu uplynulých dvou týdnů. Zbývajících 10% bylo nepokryto ne déle, než 40 minut.

Bohužel -- v závislosti na vašem chápání slova bohužel -- jsme nenašli žádnou známku přítomnosti cizácké flotily ukryté v našem solárním systému. Byli jsme tak důkladní, že tyto výsledky jsou všechny nezvratné. Nemůže si být absolutně jisti, že jsou naše závěry správně, ale učinil jsem následují prohlášení s vysokou důvěrností:

Nevěříme, že jsou nyní v našem slunečním systému cizácké lodě nebo základny.

To odpovídá na jednu z našich otázek, ale nejsme blíže poznání odkud cizáci přicházejí nebo jak se sem dostávají. Opravdu, otázka jak se sem dostávají se stává větší záhadou než předtím. Pokud cizáci nejsou v našem slunečním systému jak dopravují UFO na Zemi?

Dlouho jsem mluvil s velitelem Navarre a účastníky jeho týmu o tomto problému, ve snaze ho vyřešit, a mnoho z těchto teorií se zdají být bláznovstvím nám samým. Osud nám dal důkaz, který jsme potřebovali.

Měli jsme trochu štěstí s problémy 'jak' a 'kde' dokud jsme nedostali do rukou záznam z posledního týdne z teleskopu MIMIR. Při sledování záznamu jsme si uvědomili, že pole MIMIRu náhodně zaznamenalo přilétající UFO na film. Máme plno záznamů z viditelného i infračerveného spektra velké, neznámé třídy UFO "zhmotňující se" do existence přibližně 10 000 kilometrů od Země, kde zažehnou své motory a nastaví kurs na planetu.

Je možné, že cizáci by mohli mít nějaký způsob 'skrývací' technologie, která nám zabránila detekovat UFO, ale máme o tom silné pochybnosti; objevení bylo velmi náhlé, doprovázené zábleskem gama záření a chvilkovou gravitační anomálií. Nebyla sebemenší známka existence UFO do jeho objevení 10 000 kilometrů od Země.

Nejpravděpodobnější závěr je také nejděsivější: cizáci nepotřebují být usídleni v našem slunečním systému, protože mají způsob jak cestovat rychleji než světlo. Patrně jim tento RNS (Rychlejší-Než-Světlo) pohon dovoluje 'skákat' do Slunečního systému ze vzdálenosti mimo dosah našich sond. Nevíme jak by to mohlo být možné, to jednoduše porušuje jeden nebo více konceptů relativity (např. kauzualita a/nebo speciální relativita), které nám dávají nejpřesnější model fyziky, který máme. Cizáci jednoduše ví něco co my ne.

Naše další priorita musí být získat UFO vybaveného RNS pohonem, který bychom mohli studovat a adaptovat pro pohon našich kosmických lodí. Zřejmě to nebude lehký úkol, ale rozvíjení schopnosti vrátit úder je teď hlavní -- právě pro případ, že to budeme potřebovat pro ukončení invaze.

Samozřejmě, konečné rozhodnutí jak vyvážit naše krátkodobou obranu a dlouhodobou odvetu zbývá na Vás, Veliteli.

S přátelskými pozdravy,

Plk. Falkland

Strom výzkumných dat

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 None

Opens:
 The Alien Strategy
 Higher chance to detect UFOs on radar