Translation:Alien odd behaviour txt/th

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

เนื้อหาจานบินอภิธาน

นำสเนอโครงการ

ถึง: ผู้บัญชาการฐาน, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

จาก: ดร. คอนเนอร์, แผนกวิจัยและพัฒนา: ฝ่ายชีววิทยาและการกักกัน, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

วันที่: %02i %s %i

หัวข้อ: นำเสนอโครงการ: พฤติกรรมประหลาด


เรียนท่านผู้บัญชาการ,

มนุษย์ต่างดาวที่มีชีวิตอยู่ในเขตกักกันของเรา เริ่มแสดงพฤติกรรมผิดปกติ นับจากภารกิจครั้งก่อน

ก่อนหน้านี้ มุนษย์ต่างดาวมักไม่มีความเฉลียวฉลาด และปฏิบัติการบนพื้นฐานของสัญชาติญาณ แม้ว่าโครงสร้างสมองของพวกนั้นจะพัฒนาไปมาก แต่ตอนนี้พวกนั้นเริ่มแสดงความฉลาด มีการสื่อสารระหว่างห้องที่กักเสียง และทำงานร่วมกันเป็นทีม แม้กระทั่งมีการพยายามจะร่วมกันหลบหนี เราต้องใช้ลูกดอกอาบยากล่อมประสาทเพื่อจะกล่อมพวกต่างดาวที่มีความเคลื่อนไหวตลอด

เราเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวใหม่ที่ได้เพิ่มเข้าไปในเขตกักกัน ได้สร้างผลกระทบต่อทั้งกลุ่ม พวกนี้อาจเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มียศสูงกว่า หากเราจับมนุษย์ต่างดาวระดับหัวหน้า หรือหากมีเหตุผลอื่นใดๆ ก็ตามสำหรับพฤติกรรมนี้ เราก็ต้องศึกษาว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและเกิดได้อย่างไร ในฐานตัวแทนแนผกชีววิทยา ผมใคร่ขอให้ท่านอนุมัติโครงการวิจัยเพื่อสำรวจเรื่องนี้

ขอแสดงความนับถือ,

ดร. คอนเนอร์


ผลลัพธ์

ถึง: ผู้บัญชาการฐาน, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

จาก: ดร. คอนเนอร์, แผนกวิจัยและพัฒนา: ฝ่ายชีววิทยาและการกักกัน, PHALANX, หน่วยปฏิบัติการแอตแลนติค

วันที่: %02i %s %i

หัวข้อ: Re:พฤติกรรมประหลาด

เรียนท่านผู้บัญชาการ,

เราได้ใช้เวลาสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาในการตรวจสอบสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นในเขตกักกัน และเราได้ตั้งทฤษฎีที่อาจอธิบายความเฉลียวฉลาดที่เพิ่งเกิดขึ้นของพวกต่างดาวได้ดังนี้

ดูเหมือนว่าการประเมินความเฉลียวฉลาดของพวกต่างดาวในตอนแรกจะผิดไป ตอนแรกเราเชื่อว่าพวกนี้เป็นปัจเจกที่ปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติ เหมือนมนุษย์เรา ผ่านการสื่อสารขั้นสูงและการทำงานเป็นทีม แต่จากการทดสอบของห้องวิจัยเรา และการตรวจภาพระหว่างการรบอย่างละเอียดดูจะแย้งกับแนวคิดข้างต้น

ตามบันทึกวิดีโอ เรามักพบว่ามนุษย์ต่างดาวพยายามหาที่ซ่อน ยิงปืนอย่างช่วยเหลือกัน ทำงานเป็นทีม แม้ว่าเราจะไม่เห็นเครื่องมือสื่อสาร อย่างไรก็ตาม เมื่อเราจับมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นในเขตกักกัน พวกนั้นก็ไม่เคยแสดงอะไรเหนือจากสัญชาติญาณสัตว์ป่าเลย สิ่งนี้ดูจะขัดกับหลักฐานที่เรามีคือ โครงสร้างสมองที่พัฒนาและความรู้ด้านการวางแผนการรบ

เราพยายามใช้แนวคิดเหล่านี้ตั้งทฤษฎีขึ้น และการทดลองของเราเริ่มแสดงผล พวกต่างดาวกลุ่มใหม่เป็นต้นเหตุของพฤติกรรมประหลาดที่เราเห็น แต่ตอนแรกเราคาดว่าพวกนี้เป็นหัวหน้าที่มีอำนาจสั่งการ ตอนนี้เราคิดว่าทฤษฎีนี้ผิด การทดลองพิสูจน์ว่าเมื่อเราให้มนุษย์ต่างดาวรวมกลุ่มกัน ไม่ว่าจะมีพวก "หัวหน้า" หรือไม่ก็ตาม พวกมันจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและแสดงภูมิปัญญาสูงขึ้น แต่เมื่อแยกพวกต่างดาวจากกันในระยะห่างระดับหนึ่ง พวกนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนเดิม ข้อสรุปจึงชัดเจนว่ามีพลังบางอย่างที่เชื่อมโยงพวกนี้เ่ข้าด้วยกัน

มีทฤษฎีใหม่เกิดขึ้น และ่คำอธิบายที่เป็นไปได้อยู่ที่สมองของมนุษย์ต่างดาว มีพวกต่างดาวหลายเผ่าพันธุ์ ซึ่งทุกเผ่ามีลักษณะทางกายภาพที่พัฒนา แต่แทบไม่มีการเคลื่อนไหวของคลื่นสมองในตัวเอง ซึ่งหมายความว่ามีความคิดร่วมกันอยู่ในพวกนี้ ความคิดแบบรังแมลงที่จะเพิ่มความฉลาดเมื่อจำนวนของพวกนั้นเพิ่ม เราไม่แน่ใจว่าความคิดรังแมลงนี้กระจายในมนุษย์ต่างดาวพันธุ์ต่างกันได้อย่าง เพราะแน่นอนว่าพวกต่างเผ่าพันธุ์มาจากดาวคนละดวง ที่มีวิวัฒนาการที่ต่างกันไป และบางเผ่าพันธุ์ดูจะอยู่มานานกว่ากลุ่มอื่น แต่หากเราคิดถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการของพวกต่างดาวแล้ว คำถามว่า "ทำอย่างไร" ดูจะน่าสงสยน้อยกว่าคำถามที่ว่า "ทำไม"

การค้นพบนี้ดูจะแสดงว่าพวกต่างดาวบนโลก ฃถูกตัดขาดจากแหล่งปัญญา แม้ว่นี่จะเป็นข้อได้เปรียบของ PHALANX แต่มันก็เป็นปัญหาที่เราไม่ได้คาดมาก่อนเช่นกัน การวิจัยจิตวิทยามนุษย์ต่างดาวได้แสดงว่า มนุษย์ต่างดาวที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวจะมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของเราได้ไม่นาน และจะแสดงพฤติกรรมฉลาดเพียงเล็กน้อย แต่หากมีกลุ่มขนาดพอสมควรหลบหนีไปได้ และร่วมมือกัน -- หรือร่วมมือกับพวกท่สนับสนุนมนุษย์ต่างดาว -- เราจะต้องเผชิญปัญหาการถูกล้วงความลับขนาดใหญ่ทีเดียว

เมื่อมีพวกต่างดาวหลายตัว ความเฉลียวฉลาดของพวกนี้ดูจะใกล้เคียงกับมนุษย์ หากเราสามารถสร้างเครื่องมือการแปล หรือภาษากลางได้ เราก็น่าจะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวที่ถูกจัยกุมอยู่ได้ นักภาษาศาสตร์หรือนักจิตวิทยาอาจสร้างบทสนทนานี้ได้ นี่เป็นทางเลือกหนึ่งที่เราเพิกเฉยไม่ได้

แน่นอนว่า หากท่านผู้บัญชาการอนุม้ติโครงการดังกล่าว ผมขอรับรองว่าทีมงานของผมจะมีการป้องกันอย่างเต็มที่ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือชีวิตของบุคลากร และความปลอดภัยขอฐาน

ขอแสดงความนับถือ,

ดร. คอนเนอร์

ลิ้งค์

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 10 live aliens in containment
 The Alien Mind
Opens:
 Alien Communication
 A New Twist